Nedajte sa zlomiť osteoporózou

Vysoké riziko zlomeniny, bolesti i ohrozenie života prináša osteoporóza. "V stručnosti sa dá povedať, že najlepšie je tejto diagnóze predísť stravou bohatou na vápnik a dostatkom pohybu. V opačnom prípade ju treba čo najskôr odhaliť a riešiť – liekmi, minerálmi, vitamínmi, správne zostavenou diétou, pravidelným cvičením," hovorí MUDr. Elena Ďurišová, primárka Reumatologicko-rehabilitačného centra v Hlohovci.

31.10.2021 06:00
Elena Ďurišová Foto:
Doktorka Elena Ďurišová.
debata

Prečo je dôležité o osteoporóze hovoriť?

Všeobecne preto, lebo osteoporózou môže trpieť každý. Vyskytujú sa však skupiny, ktoré sú ohrozené viac, najmä jedinci s nedostatočne vybudovaným množstvom kostnej hmoty do dospelosti, jedinci s prítomnými rizikovými faktormi a ľudia s ochoreniami, v dôsledku ktorých vzniká osteoporóza. Aj keď najčastejšie postihuje ženy v postklimakte­rickom období, po tzv. prechode, nie je vylúčená ani u detí a mužov.

Výskyt u detí je, našťastie, menej častý a obyčajne ide o osteoporózu v dôsledku iného ochorenia. U mužov sa vyskytuje tiež, i keď nie tak často ako u žien. Zatiaľ čo u žien dochádza po prechode k relatívne náhlemu poklesu produkcie pohlavných hormónov (estrogénov), u mužov klesá produkcia testosterónu pomalšie a osteoporóza u nich vznikne až v neskoršom veku.

Aj zdraví ľudia si môžu zlomiť kosť, ale až po veľmi silnom náraze. U ľudí s osteoporózou nastáva zlomenina i po úplne banálnych úrazoch, pádoch, dokonca aj spontánne. Vo väčšine prípadov sú tieto zlomeniny dobre liečiteľné, i tak však predstavujú pre pacienta značné riziko. Predovšetkým zlomeniny krčka stehnovej kosti sú z hľadiska pacienta najrizikovejšie a až 15 až 20 % chorých do roka zomiera na komplikácie. Z tých, ktorí akútny stav prežijú, prakticky polovica zostáva pohybovo obmedzená, odkázaná na lôžko alebo sociálnu starostlivosť. V žiadnom prípade teda nemožno riziko osteoporózy a jej komplikácií podceňovať.

Čo je hlavným problémom pri osteoporóze?

Ono povestné – rup! Podľa štatistiky jedna z dvoch až troch žien vo veku nad 50 rokov utrpí zlomeninu následkom zrednutia kostí. Spočiatku sa tento „tichý zlodej kostí“ správa nenápadne. Nič nenasvedčuje tomu, že sa vyvíja, zákerne napreduje, pretože bolesti chrbta, zníženie telesnej výšky či zhrbenie sa v oblasti hrudnej časti chrbtice sú už prejavmi pokročilejšieho ochorenia. Na osteoporózu obyčajne upozorní zlomenina.

kosť, kosti, osteoporóza, rednutie kostí Čítajte viac Kto nám kradne kostné bunky? Osteoporóza nepostihuje len ženy po menopauze

Známe sú alarmujúce údaje o stúpajúcom počte osteoporotických zlomenín. Čo hovoria tie najnovšie a aké sú vaše vlastné skúsenosti?

Veľmi vážnou informáciou je, že každé tri sekundy dochádza niekde na svete k zlomenine, ktorej príčinou je osteoporóza. Ešte pred niekoľkými rokmi bol údaj v odbornej literatúre o nových zlomeninách každých 30 sekúnd. Zároveň riziko vzniku ďalšej zlomeniny narastá s každou novou zlomeninou, pokiaľ sa osteoporóza včas správne nediagnostikuje a komplexne nelieči. Štúdia, do ktorej bolo zapojených viacero európskych krajín vrátane Slovenska, ukázala, že v populácii starších žien je vysoké percento (až 75 %) neliečených pacientok so zvýšeným rizikom zlomeniny. Znamená to, že len jedna zo štyroch žien so zvýšeným rizikom zlomeniny sa momentálne lieči na osteoporózu.

Veľakrát k nám pacient príde neskoro, keď už zisťujeme významné parametre osteoporózy alebo dokonca zlomeniny. Takže stále zdôrazňujem nutnosť včasnej diagnostiky s nadväznosťou na komplexnú liečbu osteoporózy, čo môžeme dosiahnuť len správnou motiváciou pacienta, a najmä vzájomnou spoluprácou, keďže kosť sa mení pomaly a liečba musí byť dlhodobá. V rámci včasnej diagnostiky osteoporózy je to najmä aktívne vyhľadávanie pacientov s rizikovými faktormi v populácii a ich odoslanie na osteologické vyšetrenie.

Je možné ju včas odhaliť?

Diagnostika pozostáva z klinických príznakov – hodnotenie ťažkostí pacienta, možných subjektívnych a objektívnych príznakov ochorenia, vyhodnotenia zobrazovacích metód a laboratórnych ukazovateľov (vyšetrenie hladín vápnika v sére a v moči, vitamínu D, parametrov aktivity procesu – tzv. kostných markerov…). Len v niektorých špecifických situáciách, i po všetkých vyšetreniach, je nutné prikročiť k invazívnej diagnostickej metodike – ku kostnej biopsii, teda k odobratiu kostného materiálu s následným histologickým vyšetrením.

Zlatým štandardom diagnostiky osteoporózy je denzitometria, ktorá stanoví množstvo kostnej hmoty (denzitu kostí) a je dôležitá na zistenie, či na udržanie kostnej hmoty je nutné užívať lieky, aby nedochádzalo k ďalším stratám kostnej hmoty a aby sa znížilo riziko zlomenín. Denzitometria je indikovaná pri prítomných rizikových faktoroch, ale aj bez nich pri dosiahnutí 65. roku veku ženy a 70. roku veku muža. Toto vyšetrenie dokáže tak odhaliť včasné štádiá rednutia kostí, ako aj pri kontrolných vyšetreniach nás informovať spolu s ďalšími metodikami o úspešnosti komplexnej liečby.

senior, vozík, staroba, imobilita, osteoporóza, invalid Čítajte viac Rednutie kostí môže ovplyvniť aj sluch

Ako vyzerá liečba? Je známe, že liečba osteoporózy musí byť komplexná, pravidelná a dlhodobá…

Prvou podmienkou úspešnej liečby je spolupráca pacienta s lekárom – osteológom – a ďalším ošetrujúcim personálom. Chorý by mal byť oboznámený s podstatou „svojej“ osteoporózy a poučený tak o všeobecných zásadách životosprávy, ako aj o užívaní liekov proti osteoporóze.

K všeobecným zásadám liečby osteoporózy patrí správna výživa, predovšetkým dostatočný prívod vápnika ako hlavného minerálu na stavbu kosti. Odporúčané denné dávky sú rôzne podľa veku, pre dospelého za optimálnu dávku považujeme 800 až 1 200 mg. Ak nedokážeme získať toto množstvo z prijatej stravy, musíme dennú potrebu vyrovnať medikamentmi s obsahom vápnika. Bolo zistené, že u nás je priemerný príjem kalcia potravou u detí a dospelých osôb do 65 rokov len polovičný v porovnaní s odporúčaným množstvom, u starších ľudí dokonca len štvrtinový. Správne zostavená diéta musí rešpektovať optimálny pomer jednotlivých základných živín (bielkoviny, cukry, tuky).

Druhým predpokladom je dostupnosť vitamínu D, ktorý podporuje vstrebávanie a využitie vápnika v kosti povzbudzuje jeho premenu a prestavbu. Odporúčaný denný príjem vitamínu D u pacientov s osteoporózou je 1 000 IU (medzinárodných jednotiek), ale často sa stretávame s nízkymi hladinami vitamínu D v sére, keď je potrebné podávať jeho vyššie dávky.

dôchodkyňa, seniorka, cvičenie, fit Čítajte viac Vieme predchádzať rednutiu kostí?

Tretím predpokladom je pohyb primeraný veku a stavu chorého.

K všeobecným zásadám patrí aj obmedzovanie škodlivých vplyvov, akými sú fajčenie, nadmerné požívanie alkoholu, kávy a liečba chorôb, ktoré podporujú vznik a rozvoj osteoporózy.

Lieky proti osteoporóze sa podľa mechanizmu účinku delia na skupinu liekov brzdiacich odbúravanie kostí a lieky podporujúce novotvorbu kostí.

Dlhé roky sa venujete aj problematike pohybovej liečby pri osteoporóze. Organizujete kurzy pre zdravotníkov z celého Slovenska. Ste autorkou vlastnej cvičebnej zostavy pre pacientov s osteoporózou. Ako sa teda hýbať?

Mechanická záťaž podporuje tvorbu kostí a brzdí ich odbúravanie. K dostatočnej záťaži kosti však obyčajne nestačí pohyb v bežnom živote, je nutné cielené cvičenie v kombinácii s aspoň polhodinovou chôdzou denne.

Je zrejmé, že sumárna problematika osteoporózy je pre pacienta najmä v úvode zložitá. Práve z tohto dôvodu som sa rozhodla písať knihy pre pacientov, kde zrozumiteľnou formou popisujem i komplexnú problematiku osteoporózy, aby mal pacient možnosť prečítať si všetky dôležité informácie o ochorení, jeho výskyte, diagnostike, komplexnej liečbe a aby všetkými dostupnými prostriedkami predišiel komplikáciám osteoporózy typu osteoporotických zlomenín.

Kniha Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí (špeciálne... Foto: Archív Eleny Ďurišovej
kniha, Elena Ďurišová, Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí (špeciálne cvičebné zostavy) Kniha Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí (špeciálne cvičebné zostavy) od Eleny Ďurišovej.

Najnovšia publikácia s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí (špeciálne cvičebné zostavy)“ je teoretickým základom aj pre pacienta s osteoporózou, keď si v pokoji, v domácom prostredí prečíta všetko o ochorení. Špeciálna cvičebná zostava podľa Ďurišovej pozostáva z presne definovaných cvikov, ktoré pri pravidelnom cvičení znižujú nielen bolesti v oblasti chrbtice, ale zlepšujú aj kostné parametre. Toto cvičenie je ideálne striedať s cvičením zostavy panvového dna "Lúčky“, prípadne so zostavou s prvkami samonapravovacích cvikov chrbtice. Tieto typy cvičení sa tiež dopĺňajú o dýchacie cvičenia, cviky antigravitačnej relaxácie, cvičenia na nestabilnej podložke a nácvikom Školy chrbta.

Spomenuté opatrenia sú zárukou zlepšenia stability a koordinácie, ktoré sú dôležitou súčasťou prevencie pádov. Pohybová aktivita by sa mala stať samozrejmou súčasťou komplexnej liečby osteoporózy. Publikácia je aj dôležitou pomôckou v úprave stravovania a pohybovej liečby (napr. sú v nej uvedené tabuľky s jednotlivými potravinami aj s vyznačením obsahu vápnika, fosforu, ale aj bielkovín, cholesterolu). Pacient si vyberie potraviny, ktoré majú pre neho optimálne zloženie a ktoré toleruje.

V Reumatologicko-rehabilitačnom centre v Hlohovci, ale aj v Kúpeľoch Lúčky navyše pacientov poučujeme o pohybovom režime a cvičia špeciálnu zostavu podľa Ďurišovej. S pomocou knihy si doma zopakujú jednotlivé cviky, ktoré sú nafotené, presne popísané, označené grafickým symbolom a na záver kapitoly je uvedený celý sumár cvičebnej zostavy. Pacient k nám príde ešte opakovane, aby sme opravili prípadné chyby pri vykonávaní cvikov. Tieto postupy v diagnostike a liečbe osteoporózy budú i témami tohtoročného „Kurzu kinezioterapie pri osteoporóze“ (dňa 5. novembra už jeho 14. ročník, bližšie info na www.rrc.sk) určenej lekárom, fyzioterapeutom aj zdravotným sestrám, kde v praktickej časti prebieha i nácvik popísaných špeciálnych cvičebných zostáv.

dovera, PR, nepoužívať Čítajte aj Bolí vás chrbtica? Možno aj zo stresu

Môže pacient s osteoporózou absolvovať kúpeľnú liečbu?

Kúpeľná liečba predstavuje možnosť komplexnej liečby s intenzívnym rehabilitačným programom, čo má u nás bohatú tradíciu. Aj keď diagnóza osteoporóza nie je uvedená ako hlavná indikácia kúpeľnej liečby, môže byť uvedená ako vedľajšia pri vypísaní kúpeľného návrhu skupiny VII – ochorenia pohybového aparátu. Moderná balneoterapia využíva nielen dostupné prírodné liečivé zdroje, ako sú minerálne vody, bahno, liečivé plyny, ale aj širokú paletu terapeutických postupov z liečebnej rehabilitácie, fyziatrie či cielenej reflexnej liečby. Je ideálne, ak je minerálna voda súčasne vhodná na pitnú kúru s podporou kostného metabolizmu.

Minerálna voda v Kúpeľoch Lúčky môže byť svojím zložením indikovaná ako súčasť prevencie a liečby osteoporózy, najmä spolu s vitamínom D a primeranou pohybovou aktivitou. Prameň má obsah vápnika 606 mg/l (odporúčaná denná dávka pre dospelého je 800 až 1 200 mg) so zachovaním odporúčaných pomerov s inými prvkami (Mg, Mn, Cu, Zn, Sr, F, Se, Na…). Iné minerálne vody môžu mať nesprávny pomer medzi vápnikom a fosforom, medzi vápnikom a horčíkom, vysoký obsah sodíka, čo môže byť príčinou zvýšeného vylučovania vápnika močom. Je možné odporučiť v rámci prevencie osteoporózy piť dávku pol litra denne, v rámci doplnkovej liečby osteoporózy množstvo 0,5 až 1 liter denne. Navyše pri prítomnosti síranov táto minerálna voda predchádza zápche, ktorá najmä pri liekoch s obsahom vápnika pacienta často trápi. Dokáže potláčať hnilobné baktérie a tvorbu plynov v čreve, priaznivo ovplyvňuje tvorbu žlče a činnosť pankreasu, znižuje hladinu cholesterolu. Vítaná je i vlastnosť preventívneho efektu tvorby kalciumfosfátových močových kamienkov i ostatné pozitívne účinky na ľudský organizmus.

Počas kúpeľného pobytu, pri pokračovaní v zavedenej medikamentóznej liečbe, si pacient lepšie osvojí nielen návyky v zmysle životosprávy a špeciálnych cvičení, ktorými pozitívne pôsobí na stav kostnej látkovej výmeny, ale zlepší si aj celkovú kondíciu. Nezanedbateľným efektom je tiež celkové preladenie organizmu a psychického stavu pacienta.

osteo V Čítajte viac Poznáte návod na prežitie osteoporózy?

Závisí úspech liečby od spolupráce pacienta s lekárom?

Pre úspech liečby osteoporózy – a stále to zdôrazňujem – je veľmi dôležitá spolupráca medzi lekármi, a hlavne spolupráca pacienta a lekára. Lekári osteológovia vedia ochorenie diagnostikovať a nastaviť komplexnú liečbu osteoporózy. Dodržiavanie diéty, správne užívanie liekov a pravidelné vykonávanie odporučenej pohybovej liečby je však na aktivite pacientov. Ak sa podarí zladiť spolupráca špecialistu a pacienta, pozitívny efekt je jednoznačný. Takto dokážeme spoločnými silami zlepšiť kvalitu života, predísť zlomeninám na osteoporotickom teréne, a najmä znížiť úmrtnosť pri tomto civilizačnom ochorení.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #rozhovor #osteoporóza #rednutie kostí