Kúpele: Liečba aj pre budúcnosť

Či sa nám to páči alebo nie, pretrvávajúca pandemická situácia riadi všetko. S množstvom nariadení a obmedzení sa musia už poriadne dlho vyrovnávať aj kúpele.

04.03.2022 06:00
kupele kupelna liečba Foto:
Účinky komplexnej liečby sú bezprostredné a dlhodobé. Na tom by sa v krajine, ktorá sa môže pýšiť unikátnymi liečivými zdrojmi, nemalo nič meniť.
debata

Epidémia priniesla okrem iného i nutnosť poskytovať liečebnú starostlivosť pacientom, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. A ako je známe, ide o celú paletu jeho – v mnohých prípadoch aj veľmi nepríjemných a dlhotrvajúcich – dozvukov. Počnúc respiračnými ťažkosťami cez problémy so srdcom, kĺbmi, obličkami či svalmi, až po tráviace ústrojenstvo, psychické poruchy a ďalšie komplikácie. Lekári upozorňujú aj na možný ďalší neblahý dôsledok – niektoré orgánové zmeny po prekonaní ochorenia môžu spôsobiť, že v budúcnosti budeme mať viac invalidných dôchodcov, aj so závažnými dôsledkami na zdraví, čo prinesie zvýšené výdavky na zdravotnú starostlivosť.

Navyše, v tieni za covidom ostalo liečenie iných ochorení. Od začiatku pandémie sa prevencia i bežné vyšetrenia dostali do úzadia a k tomu, aby sa situácia zlepšila, máme veľmi ďaleko. Mnohé choroby ostávajú nediagnostikované, veľa operácií sa odkladalo a odkladá. Dôsledkom, rovnako ako pri covide, bude aj nárast pacientov, ktorí potrebujú kúpeľnú liečbu.

Je veľmi ťažké, ak nie nemožné, predpovedať, ako sa situácia bude vyvíjať ďalej a kedy sa priblíži k "normálu“. Ostáva len veriť, že nepotrvá večne a kúpele sa budú môcť venovať svojim klientom v čo najväčšej miere. Stále totiž platí, a zrejme len ťažko by sa dalo spochybniť, že majú svoje nenahraditeľné miesto pri mnohých chronických ochoreniach a účinky komplexnej liečby sú bezprostredné a dlhodobé. Na tom by sa v krajine, ktorá sa môže pýšiť unikátnymi liečivými zdrojmi, nemalo nič meniť.

Dve otázky pre zdravotné poisťovne:

1. Majú vaši poistenci v ešte stále covidovom období záujem o kúpeľnú liečbu?

2. Ako sa na záujme o ňu prejavilo vlaňajšie zatvorenie kúpeľov, respektíve obmedzenie ich prevádzky?

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Eva Peterová, manažérka oddelenia komunikácie: Celkovo sa v roku 2020 v kúpeľných zariadeniach liečilo 34 087 poistencov, v roku 2021 ich bolo 30 017. Z toho sme mali spolu 1 903 pacientov, ktorí sa liečili na postcovidový syndróm a za ich liečbu, kúpele či rehabilitácie, vynaložila VšZP takmer 1 766 482 eur. Poistenci majú o kúpeľnú liečbu záujem, bohužiaľ nie všetci spĺňajú indikačné podmienky súčasnej platnej legislatívy.

Postcovidoví pacienti môžu v priebehu 12 mesiacov absolvovať buď kúpeľnú liečbu, alebo pobyt v ústavnom zariadení. Z verejného zdravotného poistenia je hradený pobyt iba raz.

Včasná postcovidová rehabilitácia dokáže zmierniť alebo odstrániť následky vážnej infekcie v organizme, predísť chronickým stavom a celkovo podporiť imunitný systém. Preto sme uzatvorili zmluvy s nemocnicami a kúpeľnými zariadeniami na Slovensku, kde hradíme rehabilitáciu zameranú na liečbu postcovidového syndrómu a tu sa naši poistenci môžu doliečiť. V súčasnosti máme zmluvy s 27 kúpeľnými zariadeniami pre postcovidových pacientov. Liečia sa ambulantne aj vo fyziatricko-rehabilitačných zariadeniach alebo v ústavných zdravotníckych zariadeniach, kde nie je potrebné schvaľovanie zdravotnou poisťovňou vopred.

Zdravotná poisťovňa Dôvera

Matej Štepianský, PR špecialista: Kúpeľná liečba je štandardnou súčasťou liečby mnohých ochorení. Tieto ochorenia vplyvom pandémie nevymizli, no ich liečbu ovplyvňujú obmedzenia v poskytovaní takzvanej bielej medicíny. Poskytovanie kúpeľnej liečby teda neobmedzuje záujem či nezáujem pacientov, ale priebeh pandémie a aktuálne opatrenia.

V roku 2019 sme evidovali 22 700 poistencov v kúpeľoch, v roku 2020 a 2021 ich počet z objektívnych príčin klesol, v roku 2020 ich bolo na kúpeľnom pobyte 17 700 a vlani 17 000. Očakávame, že keď sa naplno začne poskytovať takzvaná biela medicína, vzrastie aj počet pacientov.

Zdravotná poisťovňa Union

Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa: V roku 2020 a 2021 sa prejavil podstatný pokles záujmu o kúpeľnú starostlivosť. Navyše, nemalý počet poistencov na už schválenú kúpeľnú liečbu ani nenastúpil. Svoju úlohu v tom bezpochyby zohrala nepriaznivá epidemiologická situácia a obavy poistencov. V súčasnosti sme svedkami mierneho nárastu počtu doručených návrhov. Predpokladáme, že v budúcnosti naši poistenci prejavia vyšší záujem a počet kúpeľných pobytov sa zvýši. Najväčší vplyv na to bude mať ďalší vývoj epidemiologickej situácie.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #liečenie #kúpele #kúpeľná liečba #liečebná starostlivosť