Minulý rok zomrela takmer tretina dialyzovaných

Na Slovensku v dôsledku pandémie počas minulého roka zomrela štvrtina, v niektorých centrách až 30 % dialyzovaných pacientov. Dialyzovaní pacienti, ale aj pacienti v pokročilom štádiu chronického ochorenia obličiek patria do skupiny veľmi rizikových," komentuje vplyv covidu hlavný odborník MZ SR pre oblasť nefrológie doc. MUDr. Martin Demeš, MPH.

02.04.2022 06:00
oblička, ceruzka, maketa, obličky, ľadviny Foto:
Diabetik či hypertonik sa dožijú vyššieho veku, ale napokon im často zlyhajú obličky.
debata

Urobili sme všetko pre to, aby väčšina dialyzovaných centier počas pandémie získala štatút očkovacieho centra a klientov bolo možné priamo tam preočkovať. Neviem, aké by bolo finálne číslo dialyzovaných, čo následkom covidu zomreli, keby sme nerobili potrebné opatrenia," dodáva doc. Demeš.

Ďalšie dáta, ktoré majú lekári v súčasnosti k dispozícii, ukazujú, že očkovanie treťou dávkou proti covidu u dialyzovaných zásadne zvyšuje produkciu protilátok. Napríklad štúdia na 69 dialyzovaných pacientoch z Francúzska ukázala, že zatiaľ čo po druhej dávke 15 pacientov neprodukovalo žiadnu alebo len slabú hladinu protilátok, po tretej dávke sa aj u nich produkcia protilátok zodvihla na požadované hodnoty. Analýzy ďalej ukazujú, že rovnako sú na tom aj pacienti po transplantácii, ktorí sú liečení imunosupresívami – tie totiž tvorbe protilátok priamo bránia. Aj u nich je tretia dávka kľúčová.

Rovnako je veľmi dôležité chrániť pacientov s chronickým ochorením obličiek preventívne, teda v okamihu zistenia pozitivity podávať účinné antivirotiká," pokračuje doc. MUDr. Martin Demeš. Kumulovaná úmrtnosť v priamej aj nepriamej súvislosti s ochorením COVID-19 za roky 2020 a 2021 dosiahla vo dvoch bratislavských dialyzačných strediskách B. Braun Avitum celkovo približne 24 %. Dôvod bol ten, že ťažkí, chronickí pacienti dostali covid. Pre nich nijaký „lockdown“ neplatil. „Naši pacienti nemôžu prerušiť liečbu, zomreli by, ide o tzv. neodkladnú starostlivosť. Sú to chronicky chorí, polymorbídni pacienti a covid zhorší ich celkový stav.“ Väčšina z nich musí chodiť na dialýzu trikrát do týždňa.

COVID-19 zvyšuje riziko dialýzy trojnásobne

Na Slovensku narastá počet dialyzovaných pacientov každý rok približne o sto ročne. „Máme veľa civilizačných ochorení, diabetik či hypertonik sa dožijú vyššieho veku, ale napokon im často zlyhajú obličky. Čiže nie vždy je prvotnou príčinou zlyhania tohto orgánu konkrétne obličkové ochorenie,“ vysvetľuje docent Demeš.

Zlou správou je aj to, že po prekonaní COVID-19 je trikrát väčšie riziko, že aj ľuďom, ktorí doteraz dialýzu nepotrebovali, trvalo zlyhajú obličky a skončia na umelej obličke. Vyplýva to zo štúdie prezentovanej v Žurnále americkej spoločnosti pre nefrológiu (Journal of the American society of nephrology). Vedci vyše roka skúmali riziko akútneho poškodenia obličiek v skupine 90-tisíc pozitívnych pacientov minimálne 30 dní po prekonaní ochorenia spôsobeného novým koronavírusom. „Ich závery potvrdili fakt, že je bezpodmienečne nutné sledovať funkcie obličiek aj po uzdravení,“ tvrdí riaditeľ siete dialyzačných stredísk B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek. „Títo pacienti mali o 30 % vyššie riziko akútneho poškodenia obličiek, vyššie riziko zníženia glomerulárnej filtrácie a takmer trikrát väčšie riziko trvalého zlyhania obličiek.“

Momentálne sa v SR pravidelne dialyzuje približne 3 500 pacientov. Navyše nepribúda dostatok atestovaných nefrológov, keďže každý rok na Slovensku pribudnú len traja či štyria špecialisti.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #obličky #dialýza #dialyzovaní #transplatácia obličiek #umelá oblička