Mužská promiskuita sedemnásobne zvyšuje riziko vzniku rakoviny u ich partneriek

Rakovina krčka maternice je jednou z najpreventabilnejších rakovín. Dá sa jej totiž predísť očkovaním, pravidelnými gynekologickými prehliadkami a do istej diskutabilnej miery aj vzájomnou partnerskou vernosťou. Ženy sú rakovinou v porovnaní s mužmi ohrozené omnoho viac, muži sa zas od žien ľahko infikujú a šíria papilomavírus na ďalšie potenciálne partnerky.

12.04.2022 06:00
HPV Foto:
Väčšina žien sa počas života infikuje niektorým z HPV vírusov (našťastie, vysokorizikové sú iba niektoré).
debata (2)

Rakovinu krčka maternice, ale aj iné druhy rakovín, o ktorých sa až tak často nepíše, spôsobujú tzv. papilomavírusy (skratka HPV od anglického „human papilloma virus“). Poznáme približne 150 typov ľudských papilomavírusov a do budúcnosti sa predpokladá, že sa podarí odhaliť ďalšie. S ohľadom na vznik nádorov sa HPV rozdeľujú na vysokorizikové alebo nízkorizikové. V roku 2008 bola Haraldovi zur Hausenovi za identifikáciu súvislosti medzi infekciou ľudskými papilomavírusmi a vznikom rakoviny krčka maternice udelená Nobelova cena.

HPV infekcia určitými špecifickými typmi môže byť aj príčinou rakoviny konečníka, ale aj vonkajších rodidiel a pošvy, pri ktorých je diagnostika obťažná a cielený skríning neexistuje. Už menej sa hovorí o nádoroch hlavy a krku, predovšetkým nádoroch ústnej časti hltana spôsobených tiež HPV vírusmi a takisto o nádoroch penisu u mužov. Samozrejme, celosvetovo najrozšírenejšie sú nepríjemné genitálne bradavice spôsobené predovšetkým nízkorizikovými typmi HPV 6 a 11 (predstavujú až 90 % všetkých prípadov). V počte prípadov nasleduje rakovina krčka maternice. Za 71 % prípadov tohto druhu rakoviny žien zodpovedajú vysokorizikové HPV typy 16 a 18. Mimochodom, na vysokorizikové HPV sú podľa štatistík najčastejšie pozitívne mladé ženy vo veku menej ako 25 rokov (takmer 40 %), u mužov na vysoko- aj nízkoonkogénne HPV pretrváva takáto vysoká pozitivita až do štyridsiatky a vo veku 41 až 44 rokov u nich dokonca štatistika pozitivity na nízkoonkogénne papilomavírusy spôsobujúce genitálne bradavice ešte stúpa (na vyše 50 %).

Vysokorizikové onkogénne HPV vírusy

typy 16 a 18 zodpovedajú dohromady za 71 % prípadov rakoviny krčka maternice, za 85 % rakoviny hlavy a krku súvisiacej s HPV a za 87 % análnych rakovín

konkrétne typ 16 zodpovedá za vyše 60 % prípadov rakoviny krčka maternice

nasledujú onkogénne typy 31, 33, 45, 52, 58 atď.

Najmodernejšia vakcína proti HPV zadarmo

Každý deň u nás ochorejú na rakovinu krčka maternice dve ženy, pričom každý tretí prípad sa odhalí príliš neskoro. „Preto je obrovský úspech, že od mája budú mať 12-ročné dievčatá a chlapci najmodernejšiu vakcínu proti HPV zadarmo,“ hovorí MUDr. Radmila Sládičeková PhD., gynekologička z Bratislavy, ktorá podala prvú vakcínu proti rakovine krčka maternice na Slovensku. Rakovina krčka maternice je jednou z dvoch rakovín, proti ktorým sa dá očkovať. (Očkovanie proti hepatitíde B je zas prevenciou rakoviny pečene.)

Očkovanie proti rakovine krčka maternice patrí do tzv. primárnej prevencie. V súčasnosti sú na Slovensku dostupné dve profylaktické vakcíny proti vysokorizikovým typom HPV. Prvá zaregistrovaná bola pôvodne 4-valentná očkovacia látka ešte v roku 2006. Po nej bola v roku 2007 zaregistrovaná 2-valentná vakcína. V roku 2014 bola zaregistrovaná 9-valentná vakcína Gardasil 9 pre dievčatá aj chlapcov (proti deviatim typom HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 a 58), podáva sa v dvoj- alebo trojdávkovej očkovacej schéme. „Všetky vakcíny majú excelentný bezpečnostný profil,“ píše MUDr. Radmila Sládičeková v odbornom článku pre Revue medicíny (4/21). Vakcíny by sa mali podávať, ak je to možné, ešte pred začiatkom sexuálnej aktivity, teda pred prvým potenciálnym vystavením sa nákaze HPV, a takisto v období, keď má organizmus schopnosť vysokej tvorby protilátok, ktoré pretrvajú.

Nebezpečná je iba pretrvávajúca infekcia. Foto: SHUTTERSTOCK
HPV, vírus, krčok maternice, rakovina krčka maternice Nebezpečná je iba pretrvávajúca infekcia.

Aj to je dôvod, prečo ich zdravotné poisťovne hradili a od mája budú plne hradiť pre dievčatá a chlapcov vo veku 12 rokov (po trináste narodeniny). Samozrejme, dieťa je možné dať zaočkovať skôr (podľa príbalového letáka od 9 rokov), ale aj neskôr, pretože mladý človek s aktívnym sexuálnym životom nemusí byť nevyhnutne infikovaný. Navyše aj infikovanú osobu môže vakcína stále ochrániť pred nejakým iným typom HPV obsiahnutým v očkovacej látke.

Cytológia, LBC či HPV testovanie?

Samozrejme, nijaká vakcína neochráni na sto percent proti rakovine krčka maternice, pretože papilomavírusov je množstvo. V prevencii rakoviny krčka maternice dominantné postavenie stále zastáva preventívna prehliadka u gynekológa. „Od vniknutia infekcie HPV do pošvy po vznik ťažkej dysplázie (predrakovinový stav) uplynú približne štyri roky a priemerne za trinásť rokov vznikne invazívny karcinóm,“ tvrdí gynekologička. Teda v prípade, že sa s infekciou organizmus sám nevysporiada (tu je možnosť imunologickej a nutričnej intervencie – viď infografiku). Napriek tomu je nepochopiteľné, že je stále vysoký výskyt tohto onkoochorenia v pokročilých štádiách. Len 20 % slovenských žien chodí na pravidelne gynekologické prevencie.

Zároveň treba zdôrazniť, že je nevyhnutná modernizácia postupov, aby sa predišlo tragédiám žien, ktoré prepadli sitom prevencie. „Vedecké štúdie potvrdzujú, že časť žien s diagnostikovanou rakovinou krčka maternice mala normálny výsledok štandardného cytologického PAP testu napriek prítomnosti nádorových buniek," hovorí prezidentka OZ NIE RAKOVINE Jana Pifflová Španková.

Nevýhodou štandardnej cervikálnej cytológie je výskyt preparátov znečistených krvou, zápalovými elementmi, hlienom alebo zlou kvalitou následkom nesprávneho odberu a fixácie. Modernejšou metódou je tzv. liquid-based cytológia (LBC). Prístrojovou technikou sa oddelia bunky od krvi, hlienu, zápalových buniek a iných nežiaducich prímesí, ktoré sťažujú mikroskopické hodnotenie. Bunky sú následne uložené v tenkej vrstve na sklíčko a farbia sa rovnako ako bežný cytologický náter. Výhody LBC oproti štandardnej cytológii sú tie, že 2– až 4-násobne zvyšujú záchyt predrakovinových lézií, z materiálu tej istej vzorky možno vyšetriť HPV aj sexuálne prenosné ochorenia. Významne sa znižuje počet nečitateľných alebo menej čitateľných sterov. Tento druh preventívneho gynekologického vyšetrenia plne hradí poistenkám zdravotná poisťovňa Union a možno ho vykonať v každej gynekologickej ambulancii.

Inou metódou je zas HPV genotypizačný test, ktorý pracuje na báze DNA. Tento test zisťuje 14 vysokorizikových HPV typov v jednej analýze a osobitne zisťuje tiež výsledky pre HPV 16 a HPV 18. "Dokáže vylúčiť možné ochorenie na tri až päť rokov alebo, naopak, odhaliť príčinu ochorenia ešte skôr, než sa rozvinie,“ vysvetľuje Jana Pifflová Španková. Na Slovensku však nie je hradený zo zdravotného poistenia.

Ženy a HPV infekcia

  • plocha krčka maternice má najväčšie riziko HPV infekcie, predrakovinových a rakovinových bunkových zmien
  • ženy majú vyššie riziko HPV infekcie ako muži a nesú najväčšiu záťaž chorôb spôsobených HPV
  • výskyt rakoviny krčka maternice je omnoho vyšší ako výskyt rakoviny penisu
  • u žien infikovaných HPV je veľmi pravdepodobné, že infikujú svojich sexuálnych partnerov (a tí to šíria ďalej)

Muži a HPV infekcia

  • je to u nich najčastejšie sexuálne prenosné ochorenie
  • ich riziko závisí od ich sexuálneho správania a od toho, či majú obriezku
  • u mužov bez príznakov je výskyt viac ako 50 %
  • pri karcinóme penisu je HPV vírus prítomný v 77 % prípadov
  • pri genitálnych bradaviciach (kondylómoch) je v 90 % prítomný HPV 6 a 11
  • mužská promiskuita zvyšuje 7× riziko vzniku karcinómu krčka maternice u ich partneriek

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #karcinóm #rakovina krčka maternice #krčok maternice #papilomavírus