Liečbu čeľustným ortopédom potrebuje 30 percent detí, no lieči sa ich 6 percent. Prečo?

Preventívnu prehliadku ročne absolvuje už len zhruba každý druhý pacient. Slovenská komora zubných lekárov potvrdzuje, že tento negatívny trend je dlhodobý a za posledných 10 rokov odhaduje pokles preventívnych prehliadok až o 20 percent.

22.06.2022 11:00
zuby, zubár, čeľustný ortopéd, strojček, zubný... Foto:
Takýto ,,úsmev" sa dá opraviť.
debata (1)

Na rovnaký problém upozorňuje aj Slovenská ortodontická spoločnosť, ktorá ako následok zanedbanej prevencie – predovšetkým u detí – eviduje vysoký počet čeľustno-ortopedických anomálií. Tie vo väčšine prípadov nie sú liečené včas, kompetentne alebo vôbec. Slovenská ortodontická spoločnosť odhaduje, že liečbu u čeľustného ortopéda potrebuje približne 30 percent detí, no lieči sa len približne 6 percent.

Nejde len o „pekný úsmev"

Detailné štatistiky čeľustno-ortopedických výkonov chýbajú, podľa NZCI v roku 2020 predstavovali 7,3 percenta zubno-lekárskych výkonov. Slovenská ortodontická spoločnosť (SOS) upozorňuje, že tieto dáta ani zďaleka nezohľadňujú skutočnú potrebu liečby, najmä u detí. Hoci preventívna prehliadka u čeľustného ortopéda nie je povinná tak ako v prípade zubného lekára, existuje medzi nimi úzka súvislosť.

Dr. med. dent. Marián Sabo, prezident... Foto: Lenka Imrichová
čeľustný ortopéd, zuby, zubár, stomatológ, zubný strojček, čeľustná ortopédia Dr. med. dent. Marián Sabo, prezident Slovenskej ortodontickej spoločnosti: "V drvivej väčšine prípadov prichádzajú k čeľustnému ortopédovi deti práve na základe odporúčania zubného lekára.

„V drvivej väčšine prípadov prichádzajú k čeľustnému ortopédovi deti práve na základe odporúčania zubného lekára. Ten by mal už od 3 rokov dieťaťa sledovať, či má zuby v správnom čase na správnom mieste. Aj preto môže v niektorých prípadoch poslať k čeľustnému ortopédovi už 4–6 ročné dieťa, obyčajne to však býva vo veku 7–8 rokov. Tínedžerský vek je už naozaj zlomovým obdobím, kedy sa naše možnosti liečby začínajú vzhľadom na ukončený vývoj trvalého chrupu komplikovať," hovorí Dr. med. dent. Marián Sabo, prezident Slovenskej ortodontickej spoločnosti a pokračuje: „Na základe našich dát dnes potrebuje čeľustno-ortopedickú liečbu približne 30 percent detí, no aktuálne je ich liečených len asi 6 percent. Čeľustní ortopédi by pritom kapacitne dokázali liečbu zabezpečiť, rovnako tak si svoju úlohu plnia zubní lekári. Problém nastáva, ak rodičia na preventívne prehliadky s dieťaťom nechodia."

Viac než strojček

Pomôcť s rozšírením povedomia o dôležitosti starostlivosti o túto časť nášho zdravia chce aj dlhodobá komunikačná kampaň Viac než strojček, ktorú SOS spúšťa. Jej cieľom je zvýšiť informovanosť verejnosti o význame prevencie a zároveň poskytnúť praktický návod na to, kde a s kým konzultovať ortodontickú liečbu detí aj dospelých.

Podľa prezidenta SOS situáciu komplikuje aj fakt, že pozornosť laickej verejnosti sa začína nebezpečne redukovať na estetickú stránku problému. „Úplne absentuje povedomie, že „pekné zuby“ sú v prvom rade zdravé, správne postavené a funkčné zuby aj čeľuste," hovorí Marián Sabo a dodáva: „Na dosiahnutí spomínaného pekného úsmevu musí často spolupracovať celý tím – okrem zubného lekára a čeľustného ortopéda aj chirurg, ORL špecialista či logopéd. Aj preto je dôležité bojovať proti skresleným instagramovým predstavám o účele a priebehu čeľustno-ortopedickej liečby a zároveň pacientom zjednodušiť prístup ku kompetentným špecialistom."

Video
Nočný strojček, legenda medzi čeľustnými ortopédmi, v skutočnosti neexistuje! Prečo? V relácii "Ide o zdravie" hovorí prezident Slovenskej ortodontickej spoločnosti Dr. MED. DENT. Marian Sabo, ktorý pracuje v zdravotnom centre Medisaf v Seredi.

Čeľustných ortopédov je (zatiaľ) dostatok

Každý rok na Slovensku ukončí 3-ročné špecializačné štúdium v odbore čeľustná ortopédia približne 8 až 10 zubných lekárov. Štúdium má teoretickú a praktickú časť, vrátane liečby pacientov pod odborným dohľadom školiteľa, takže je veľmi náročné na materiálno-technické aj personálne vybavenie. „Medicína, zubné lekárstvo nevynímajúc, za posledných 30 rokov zaznamenala obrovský pokrok a o to viac rastie potreba špecializácie zubných lekárov na jednotlivé výkony. Riešením je kvalitné vzdelávanie a prax, preto slovenské univerzity potrebujú zo strany štátu a zriaďovateľa vytvoriť také podmienky, ktoré zabezpečia nielen dlhodobo udržateľnú kvalitu vzdelávacieho procesu, ale aj dostatok špecialistov,“ hovorí na margo témy MUDr. Simona Dianišková, vedúca Katedry čeľustnej ortopédie Lekárskej fakulty SZU. Titul „Čeľustný ortopéd“ možno získať na dvoch slovenských univerzitách, v Košiciach a v Bratislave. Je zakotvený v prílohe Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/EC o uznávaní profesionálnych kvalifikácií, vďaka čomu majú slovenskí čeľustní ortopédi možnosť automatického uznávania ich špecializácie v rámci celej EÚ. Po absolvovaní štúdia sú čeľustní ortopédi dokonale pripravení a výlučne kompetentní diagnostikovať a liečiť celý rozsah čeľustno-ortopedických anomálií u detí i dospelých.

Každý rok na Slovensku ukončí 3-ročné... Foto: Lenka Imrichová
čeľustná ortopédia, čeľustný ortopéd, zuby, stomatológ, zubár, zubný strojček Každý rok na Slovensku ukončí 3-ročné špecializačné štúdium v odbore čeľustná ortopédia približne 8 až 10 zubných lekárov.

SKZL potrebuje viac kompetencií

Na dôležitosť vzdelávania a špecializácie, ako aj prijatia ďalších systémových riešení poukazuje tiež Slovenská komora zubných lekárov (SKZL), ktorá je odborným garantom zubného lekárstva na Slovensku. „Naším cieľom je zefektívnenie vzdelávania a následnej kontroly zvyšovania a udržiavania odbornosti u všetkých registrovaných zubných lekárov. To znamená, že pacient by sa mal so svojím problémom dostať k špecialistovi, ktorý má na jeho riešenie odborné vzdelanie a certifikáciu,“ hovorí MUDr. Igor Moravčík, prezident Slovenskej komory zubných lekárov, ktorý potrebu týchto krokov pravidelne komunikuje s ministerstvom zdravotníctva. Komora už dlhodobo navrhuje zaviesť povinné členstvo v organizácii pre všetkých zubných lekárov a žiada legislatívne upraviť svoje kompetencie tak, aby mala reálny dohľad nad výkonom povolania zubného lekára. „Možnosť intervencie SKZL by mala byť rýchla a adresná. K tomu však potrebujeme účinné kontrolné mechanizmy na posudzovanie odbornej spôsobilosti a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti. Len tak môžeme byť garantom toho, že pacient bude kompetentne a bezpečne ošetrený," dodáva I. Moravčík.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #zuby #čeľustný ortopéd #čeľustná ortopédia #čeľustná ortopedička #zubný strojček