Zmena zdravotnej poisťovne? Čas máte do konca septembra

Potrebujete sa objednať k špecialistovi a nedarí sa vám k nemu dostať? Zamietla vám vaša zdravotná poisťovňa liečbu, drahé lieky či kúpele? Do konca septembra sa môžete rozhodnúť pre zmenu. Dôkladne ju ale zvážte!

15.09.2022 10:00
Lekár, zdravie, zdravotná poisťovňa+ Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ľudia zvyčajne menia poisťovňu podľa toho, či ich lekár má s danou poisťovňou uzavretú zmluvu, ale aj podľa toho, či poisťovňa uhrádza napríklad plánovaný operačný zákrok. Vplyv na zmenu môžu mať aj skúsenosti rodiny či známych.

Rozhodnutie môže ovplyvniť aj ponuka nadštandardných produktov či služieb. Pri výbere si ale treba overiť napríklad aj to, koľko má poisťovňa zmluvných poskytovateľov v regióne, ako dlho sa v nej čaká na zákrok a podobne. "Poistenec môže podať prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne do 30. septembra, pričom poistný vzťah na základe takto podanej prihlášky vznikne k 1. januáru nasledujúceho roka.

Prihláška podaná po 30. septembri je považovaná za podanú 1. januára nasledujúceho roka, teda poistencom novej poisťovne sa stávate až od 1. januára 2024," približuje podmienky prepoistenia hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Monika Hudecová.

„Poistenec, ktorý podal prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne, je oprávnený vziať späť podanú prihlášku bez uvedenia dôvodu do 30. septembra. Späťvzatie ale musí byť podané písomne. Zdravotná poisťovňa môže prijať len prihlášku, ktorá spĺňa všetky zákonom stanovené náležitosti a je podaná oprávnenou osobou,“ uviedla.

Prihlášku možno podať iba v jednej zdravotnej poisťovni. „Ak poistenec podal prihlášku vo viacerých, je povinný vziať späť podané prihlášky okrem tej, na ktorej trvá, a to do 30. septembra, a oznámiť túto skutočnosť zdravotným poisťovniam. Ak tak neurobí, všetky jeho prihlášky podané z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne sú neplatné.“

Aké má povinnosti človek, ktorý mení zdravotnú poisťovňu? Poistenec je povinný zmenu oznámiť svojmu zamestnávateľovi do ôsmich dní od zmeny, oznámiť musí príslušnej zdravotnej poisťovni platiteľa poistného najneskôr do 8. januára, ak po podaní prihlášky u neho došlo k zmene platiteľa poistného, ktorého uviedol na prihláške.

Čo v prípade, ak poistenec zistí, že bol prepoistený bez svojho vedomia? Podľa hovorkyne v takom prípade ide pravdepodobne o podvodne alebo neoprávnene prepoistenú osobu.

„V prvom kroku by mal kontaktovať zdravotnú poisťovňu, do ktorej bol prepoistený, a v prípade, že s vybavením svojej žiadosti nie je spokojný, môže podať podnet na úrad, prípadne obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní, ak sa domnieva, že boli zneužité jeho osobné údaje.“ Na čo by si mal dať človek pri prepoisťovaní pozor? „Úrad v roku 2021 riešil celkovo 414 podaní týkajúcich sa neoprávnenej zmeny zdravotnej poisťovne a nekalých praktík pri nábore poistencov zo strany zdravotných poisťovní. Podania sa týkali približne 10 000 osôb, pretože úradu boli doručené aj hromadné podania,“ približuje Hudecová.

„Poistenci v podaniach uvádzali, že k zmene zdravotnej poisťovne došlo bez ich vedomia, že zo strany osôb, ktoré s nimi prihlášku spísali, boli poskytnuté zavádzajúce či nepravdivé informácie, prípadne boli informovaní o spísaní ankety o ponúkaných benefitoch či prieskume spokojnosti so zdravotnou poisťovňou, nie o podaní prihlášky. Prihlášku podpísali v rýchlosti, bez domyslenia dôsledkov, poskytli svoje osobné údaje, ale namietali, že prihlášku nepodpísali, že podpis na prihláške bol falšovaný a podobne,“ uvádza hovorkyňa.

Je dôležité upozorniť na fakt, že každý z nás je sám zodpovedný za to, čo podpisuje. „Preto je dôležité dobre si vždy prečítať všetky papiere, ktoré sú poistencom v závere predložené na podpis. Toto upozornenie je adresované najmä osobám v dôchodkovom veku, z marginalizovaných komunít, ako aj osobám, ktoré majú nižšie vzdelanie,“ zdôrazňuje Monika Hudecová.

„V rámci tvrdého konkurenčného boja o poistenca v záujme ochrany poistencov aj úrad podnikol kroky a navrhol legislatívnu zmenu v prepoisťovaní, ktorá by mala zabrániť nekalým praktikám pri nábore poistencov. Hlavnými cieľmi sú minimalizovať negatívny dosah na poistencov v dôsledku nezákonného prepoistenia a tiež eliminovať možnosť zdravotných poisťovní preberať prihlášky od poistencov na ulici, v nákupných centrách, na stanici, verejných podujatiach a podobne,“ dodala hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Koľko ľudí požiadalo o zmenu zdravotnej poisťovne v roku 2021

Zdravotné poisťovne oznámili úradu prijatie 189 014 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2022, ktoré prijali počas prepoisťovacieho obdobia od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. Úrad z celkového počtu prihlášok akceptoval 151 902 prihlášok.

Neakceptoval 37 135 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne:

  • poistenec mal duplicitne podanú prihlášku 26 422,
  • využil zákonnú možnosť späťvzatia podanej prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne 10 151,
  • údaje poistenca o mene a priezvisku na prihláške nekorešpondovali s údajmi vedenými v Centrálnom registri poistencov 47,
  • poistenec nebol registrovaný v Centrálnom registri poistencov 87,
  • poistenec nemal žiadny aktívny poistný vzťah 306,
  • prihláška podaná do zdravotnej poisťovne, v ktorej má aktívny poistný vzťah 2,
  • v Centrálnom registri poistencov bolo zaznamenané úmrtie poistenca 120.

Najväčší prírastok poistencov k 1. 1. 2022 zaznamenala Všeobecná zdravotná poisťovňa (8 732), nasleduje Union zdravotná poisťovňa s prírastkom 6 544 poistencov. Zdravotná poisťovňa Dôvera zaznamenala úbytok poistencov o 15 276.

Zdroj: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zdravie #zdravotná poisťovňa #poisťovňa