Alkohol v smutných štatistikách: Ktoré choroby spôsobuje a kde zabíja

Z desiatich najčastejších rizikových faktorov ohrozujúcich zdravie vo svete, ktorým je možné predchádzať, patrí pitiu podľa WHO 5. miesto v poradí, hneď za fajčením.

02.08.2012 13:00
shutterstock 53791015 Foto:
V dávnejšej minulosti nebola závislosť od alkoholu považovaná za duševné ochorenie. Bola vnímaná prevažne ako porucha správania súvisiaca s charakterom osobnosti.
debata

Pitie alkoholu je na 3. mieste medzi odstrániteľnými príčinami úmrtí

 • Podľa štúdie Národného inštitútu USA pre drogy z roku 1989 patrilo pitiu alkoholu tretie miesto ako príčine úmrtnosti spôsobenej preventibilnými činiteľmi, hneď po obezite a fajčení. Podľa odhadu WHO je v rozvinutých krajinách, vrátane Slovenska, pitie alkoholu na príčine až 8 % všetkých úmrtí.
 • Z náhlych úmrtí má použitie alkoholu za následok 44 % popálení pri požiaroch, 34 % utopení, na vrub pitiu sa dá pripísať jedna tretina samovrážd a 27 % vrážd. U chlapcov a mladých mužov vo vekovej skupine od 15 do 29 rokov bol alkohol na príčine 30 % úmrtí pri autonehodách, 29 % otráv a rovnakého percenta neúmyselných smrteľných úrazov.

Pitie alkoholu je na 5. mieste medzi odstrániteľnými príčinami všetkých ochorení

 • Z desiatich najčastejších rizikových faktorov ohrozujúcich zdravie vo svete, ktorým je možné predchádzať, patrí pitiu podľa WHO 5. miesto v poradí, hneď za fajčením. Pitie alkoholu sa podieľa na takmer polovici prípadov cirhóze pečene, na štvrtine prípadov epilepsie, na hypertenzívnych, cerebrovaskulárnych a duševných ochoreniach. Alkohol je tiež silným karcinogénom. Neexistuje pritom žiadna bezpečná a „bezriziková“ úroveň konzumácie alkoholu. Aj konzumácia menšieho množstva alkoholu zvyšuje riziko niektorých typov ochorení, hlavne onkologických.
 • Už pri jednom pive, pohári vína, alebo jedom „poldecáku“ denne je zvýšené riziko vzniku rakoviny perí, úst a hltana. Alkohol – aj u miernych konzumentov – je na príčine až štvrtiny týchto ochorení. Jedna dávka alkoholu denne sa podieľa na vzniku 17 % prípadov cirhózy pečene (u žien až 24 %), 15 % prípadov nádorov pažeráka, 14 % krvácaní do mozgu, 13 % hypertenzie, 7 % vzniku rakoviny prsníka.

Akútne ochorenia, pri ktorých je alkohol hlavnou príčinou ich vzniku

 • akútna alkoholická psychóza
 • otrava alkoholom
 • otrava metylalkoholom

Chronické ochorenia, pri ktorých je alkohol hlavnou príčinou ich vzniku

 • organické poškodene centrálneho nervového systému
 • alkoholická polyneuropatia
 • alkoholická myopatia
 • alkoholická kardiomyopatia
 • alkoholická gastritída
 • alkoholická hepatopatia
 • chronická pankreatitída

Akútne poškodenia zdravia, na ktorých sa alkohol spolupodieľa

 • úrazy pri nehodách v doprave
 • poranenia spôsobné zbraňami
 • utopenie
 • vdýchnutie žalúdkových zvratkov
 • úmyselné sebapoškodenie, samovražedný pokus
 • poranenia po napadnutí inou osobou

Chronické ochorenia, na ktorých sa alkohol spolupodieľa

 • rakovina perí, ústnej dutiny a pažeráka rakovina hrubého čreva
 • rakovina konečníka rakovina pečene
 • rakovina hltana rakovina prsníka
 • diabetes mellitus (typ II) epilepsia
 • hypertenzná choroba ischemická choroba srdca
 • srdcové arytmie heamoragická mozgová príhoda
 • ischemická mozgová príhoda oesophageálne varixy pažeráka
 • psoriáza spontánny potrat

Závislosť od alkoholu je duševné ochorenie:
V dávnejšej minulosti nebola závislosť od alkoholu považovaná za duševné ochorenie. Bola vnímaná prevažne ako porucha správania súvisiaca s charakterom osobnosti. Už vyše 50 rokov je však považovaná za ochorenie a ako taká je zaradená aj do oficiálnej Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH).

Na stanovenie diagnózy syndrómu závislosti podľa jej poslednej verzie – MKCH-10 – je u pacienta potrebná prítomnosť aspoň troch zo šiestich nasledovných prejavov v priebehu posledných 12 mesiacov:

 • neodolateľná túžba vypiť si
 • neschopnosť kontrolovať pitie
 • potreba zvyšovať množstvo vypitého alkoholu na dosiahnutie stavu uvoľnenia, eufórie
 • abstinenčné príznaky objavujúce sa pri nedostatku alkoholu v organizme
 • postupná redukcia a strata ostatných záujmov
 • konzumácia alkoholu napriek vedomosti pacienta, že mu to spôsobuje poškodenie zdravia.

Zdroj: MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.: Negatívne dopady nadmerného pitia na Slovensku

debata chyba