Keď sa lymfóm či leukémia napriek liečbe vráti. Toto je veľká nádej!

Tzv. bunková terapia CAR-T, je jednou z posledných nádejí pre pacientov s niektorými hematoonkologickými ochoreniami. Táto inovatívna liečba, ktorá sa podáva jednorazovo a stojí až 400-tisíc eur, môže pomôcť pacientom s niektorými typmi lymfómov v tretej línii, čiže v situácii, keď sa im napriek liečbe ochorenie po druhýkrát vráti. Takisto je určená pre deti a dospelých do 25 rokov s akútnou myeloblastickou leukémiou (AML).

22.10.2022 06:00
onkológia, bunky, rakovina, onkologické... Foto:
Pod pojmom rakovina krvi sa skrýva približne 140 typov nádorových ochorení krvi, krvotvorných buniek a lymfatického systému. Viac na rakovinakrvi.sk.
debata

Táto unikátna liečba zachránila život aj pani Oľge z východného Slovenska, ktorá ju však absolvovala ešte v Českej republike. Tam majú sedem centier schopných vykonávať CAR-T terapiu (skratka CAR – chimérický antigénny receptor) a dva a pol roka skúseností s novou terapiou. Doposiaľ tam odliečili približne sto pacientov, pričom štvrtina bola zo Slovenska. "Cítim sa dobre, hoci som mala neskutočný strach,“ povedala v rámci on-line rozhovoru počas tlačovej konferencie pani Oľga, ktorá genetickú liečbu absolvovala v júni minulého roka a odvtedy je v remisii (obdobie, keď sa zmiernia, alebo úplne vymiznú príznaky choroby). Z nežiaducich účinkov si spomenula na zvýšenú teplotu, triašku, zimnicu či nízky tlak, hoci ona máva obyčajne vyšší. Tento druh terapie so sebou naozaj prináša zásadný rozdiel v kvalite života počas liečby oproti štandardnej chemoterapii.

Video
Posledná nádej pre pacientov s rakovinou krvi. Stojí 400-tisíc eur. V rámci relácie Ide o zdravie odpovedá MUDr. František Folber, PhD., vedúci lekár Programu bunkovej terapie a transplantácie krvotvorných buniek z Fakultnej nemocnice v Brne, ktorý má s touto liečbou skúsenosti od roku 2019.

Pod pojmom "rakovina krvi“ sa skrýva približne 140 typov nádorových ochorení krvi, krvotvorných buniek a lymfatického systému. Medzi najčastejšie zhubné ochorenia tohto druhu (hematologické malignity) patri leukémie, lymfómy a myelómy. Hoci počet pacientov s týmito ochoreniami v Európe neustále narastá, možno hovoriť aj o zlepšovaní kvality ich života. "Vďaka inováciám v liečbe hovoríme nielen o predlžovaní prežívania pacientov, ale aj o znižovaní výskytu závažných následkov ochorenia alebo liečby,“ hovorí MUDr. Eva Králiková, zástupkyňa primára Hematologického oddelenia FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Na jeseň tohto roka sa otvára prvé certifikované centrum poskytujúce túto formu terapie v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. "CAR-T terapia znamená liečbu lymfocytmi (bielymi krvinkami) konkrétneho pacienta,“ vysvetľuje MUDr. František Folber, PhD., vedúci lekár Programu bunkovej terapie a transplantácie krvotvorných buniek vo Fakultnej nemocnici v Brne. "Pacientovi odoberieme jeho biele krvinky, tie sa odošlú do laboratória do zahraničia a tam ich geneticky pozmenia tak, aby niesli špeciálny receptor, ktorý sa naviaže na nádorové bunky. Približne o mesiac od odobratia ich podáme pacientovi naspäť a po tomto podaní je pacient asi 14 dní hospitalizovaný,“ vysvetľuje odborník, ktorý už v Brne odliečil viacero českých aj slovenských pacientov. "Od prvého podania tejto bunkovej terapie mávame dohromady 10–15 pacientov ročne. Ide o jednorazové podanie buniek vo forme jednej krátkej, len niekoľko minút trvajúcej infúzie, CAR-T sa nepodáva v cykloch ako chemoterapia. Pred podaním však pacient dostane akúsi predprípravu v podobe šetrnej chemoterapie. Ako prvý dostal túto liečbu v decembri 2019 48-ročný pacient, ktorý mal za sebou niekoľko línií neúspešnej chemoterapie a mal veľké problémy spôsobené rastom lymfómu. Po tejto terapii mu zmizli všetky príznaky ochorenia a vrátil sa do zamestnania pri veľmi dobrej kvalite života.“

Včasná diagnostika agresívneho lymfómu znižuje... Foto: SHUTTERSTOCK
onkopacient, onkológia, leukémia, lymfóm, rakovina Včasná diagnostika agresívneho lymfómu znižuje náklady na liečbu. Dvaja z piatich pracujúcich onkopacientov majú lymfóm.

Od prednostky detskej onkológie na bratislavských Kramároch, prof. MUDr. Alexandry Kolenovej, PhD., sme sa mimo tlačovej konferencie dozvedeli, že v roku 2018 v rámci štúdie vo Viedni dostal túto liečbu malý slovenský pacient, ktorému sa dvakrát vrátila leukémia. Má sa doposiaľ veľmi dobre, hoci je jasné, že dlhodobé následky akejkoľvek inovatívnej liečby budú jasné až o mnoho rokov neskôr. Určite však ide o šetrnejšiu liečbu ako chemoterapia a navyše – ide o záchranu života. "Geneticky pozmenené lymfocyty napadnú nádor a aktivujú zápalové pôsobky cytokíny, čiže v tele vznikne niečo ako tornádo,“ opisuje laicky liečbu MUDr. Eva Mikušková, PhD., primárka Oddelenia onkohematológie v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. "Na Slovensku by sme potrebovali aspoň tri funkčné centrá, kde by bolo možné túto liečbu podávať,“ dodáva.

CAR-T terapia nemá v SR ani ČR štandardnú úhradu, je to tzv. liečba na výnimku. Pri každom pacientovi sa musí žiadať o súhlas poisťovne. Zatiaľ sa vraj nestalo, že by poisťovňa úhradu liečby, ak je na ňu pacient indikovaný, neschválila. Terapia stojí 10 miliónov českých korún (400-tisíc eur).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #lymfóm #leukémia #inovatívne lieky #onkohematológia #rakovina krvi