Aké dôležité informácie o lieku si treba všímať na jeho obale a v príbalovom letáku okrem dátumu exspirácie?

PharmDr. Viera Mazurová z PLUS LEKÁRNE Maratón, Košice radí, čo si treba všímať na obale lieku a v príbalovom letáku.

10.11.2022 00:00
Maraton Kosice Mazurova
PharmDr. Viera Mazurová, PLUS LEKÁREŇ Maratón, Košice

Ak ide o prvýkrát predpísaný liek, tak na vonkajšom obale si treba pod názvom lieku všimnúť aj názov účinnej látky. Ak obsahuje liečivo, na ktoré mal pacient v minulosti alergickú reakciu, tento liek nesmie užívať! V príbalovom letáku, v časti Pomocné látky, je potrebné skontrolovať či daný liek neobsahuje zložky, na ktoré má pacient intoleranciu, alebo alergiu (najčastejšie medzi ne patrí laktóza).

Ak ide o liek, ktorý je pravidelne predpisovaný, treba skontrolovať hneď na vonkajšom obale lieku, či ide o dlhodobo užívanú dávku, alebo bola predpísaná dvojnásobná dávka s upraveným/po­lovičným dávkovaním. Informáciu ohľadom zmenenej dávkovacej schémy poskytne spravidla lekár pri predpisovaní alebo lekárnik pri vydávaní lieku.

Na vonkajšom obale je potrebné vyhľadať informáciu o skladovaní lieku, či sa liek skladuje pri izbovej teplote (do 25 stupňov ) alebo pri zníženej teplote v chladničke (2 – 8 stupňov).

Od roku 2019 sa na Slovensku uplatňuje kontrola originality liekov (FMD – Falsified Medicines Directive), ktorá nariaďuje výrobcom vybaviť lieky bezpečnostnými prvkami, prostredníctvom ktorých by malo byť možné určiť a overiť pravosť jednotlivých balení lieku. Jedným z týchto prvkov je nástroj proti manipulácii. Je to prvok na obale, ktorý umožňuje overiť, či bolo s obalom manipulované – či bol liek otvorený. Je to napríklad nálepka, ktorá sa prvým otvorením poškodí (pretrhne), takže pri preberaní lieku je dobré si skontrolovať, či je táto nálepka neporušená.

V príbalovom letáku je žiaduce si všimnúť, či liek treba užívať nalačno alebo s jedlom, ktoré potraviny, nápoje, výživové doplnky či lieky obmedziť alebo vynechať, lebo by mohli účinok lieku ovplyvniť. Takisto si treba všimnúť časť o vhodnosti užívania počas tehotenstva a dojčenia a vplyve na pozornosť, napríklad pri šoférovaní. Vopred je vhodné prečítať si časť aj o prípadných možných vedľajších (nežiaducich) účinkoch, aby sme ich vedeli včas vyhodnotiť.

Pharm Dr Petrovic Lekaren LIBRA BA, pr, nepouzivat Čítajte viac Je liek po uplynutí exspiračnej doby pre človeka nebezpečný? Čo užitie takéhoto lieku môže spôsobiť? Dr. Hunadyova, Plus lekaren, pr, nepouzivat Čítajte viac Ako správne dávkovať vitamín C? Koľko gramov je optimálna denná dávka pre dieťa a pre dospelého človeka?
chyba