Nový liek pre diabetikov so zlyhávajúcimi obličkami nebude hradený všetkým

Pacienti s diabetom bojujú aj s pridruženými srdcovocievnymi ochoreniami, ale hrozí im aj zlyhanie obličiek. Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO) upozorňuje, že liečba cukrovky si len v minulom roku vyžiadala viac ako 140 miliónov eur. Viac ako tretina pacientov trpí ochorením obličiek, ktoré môže viesť až k ich zlyhaniu. Neliečená cukrovka spojená s obličkovými komplikáciami zvyšuje náklady štátu na liečbu tohto ochorenia.

07.12.2022 13:39
obličky, lekár, urológia, nefrológia, obličkové... Foto:
Pri cukrovke trpia aj obličky. Dochádza k zníženiu prietoku krvi obličkami, poškodeniu tkaniva aj funkcie obličiek
debata

Chronická choroba obličiek postihuje viac ako tretinu pacientov s diabetom. Ochorenie je charakteristické postupnou stratou funkcie obličiek a končí zlyhaním obličiek. I keď ochorenie do konečného štádia prejde len u malého počtu pacientov, tí podstupujú dialýzu alebo transplantáciu obličky. Komplikáciami cukrovky, akou je aj chronická choroba obličiek sa zvyšujú aj celkové náklady štátu na liečbu týchto pacientov. Podľa údajov Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa náklady na liečbu jej 266-tisíc pacientov s diabetom 1. aj 2. typu vyšplhali v minulom roku na takmer 110 miliónov eur.

Cieľom liečby je spomaliť progresiu ochorenia

Liečba pacientov, u ktorých sa vyvinulo chronické ochorenie obličiek, sa zameriava na kontrolu glykémie, ale aj liečbu hypertenzie, keďže obe vývoj ochorenia ovplyvňujú.

Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO) v októbri posudzoval nový liek s účinnou látkou finerenón (v súčasnosti nie je hradený z verejného zdravotného poistenia), určený práve pre diabetikov s rozvinutým ochorením obličiek. NIHO pri posudzovaní nových liekov porovnáva nové lieky so súčasne hradenými z hľadiska ich klinického účinku a ceny. „Ak by bol nový liek, ktorý sme hodnotili, kategorizovaný, nahradil by súčasne používaný liek. Spoločnosť, ktorá požiadala o zaradenie tohto nového lieku do kategorizácie, však nedodala porovnanie nového a už existujúceho lieku. Nebol preto preukázaný jeho klinický prínos, ani jeho nákladová efektivita,“ vysvetľuje Michal Staňák.

Video
Nie každý, kto sa potáca a z dychu mu cítiť acetón, je opitý! Ako pomôcť diabetikovi s hypoglykémiou? V relácii "Ide o zdravie" odpovedá diabetologička z Bratislavy MUDr. Katarína Černá.

Pacienti môžu mať k dispozícii účinnú náhradu

Naopak, liek, ktorým sa diabetici s ochorením obličiek liečia v súčasnosti, preukázal významné renálne a kardioprotektívne účinky a je výrazne lacnejší ako nový, posudzovaný liek. „NIHO preto navrhlo upraviť indikačné obmedzenia iba pre pacientov, ktorí nemôžu byť liečení dnes používaným liekom. Práve pre tých môže byť finerenón účinnou náhradou. Takto nastavené indikačné obmedzenia zároveň ušetria financie z verejného zdravotného poistenia,“ uzatvára Staňák.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #diabetes #cukrovka #obličky #zlyhanie obličiek