Existuje ešte šetrnejšia metóda ako artroskopia. Vyskúšali ju na 16-ročnej pacientke

Lekári Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) začali operovať detských pacientov s dlhodobými bolesťami kolena novou metódou – nanoskoskopiou s výrazne menším priemerom operačných nástrojov. Na Ortopedickej klinike LF UK a NÚDCH sa prvou operovanou pacientkou stalo 16-ročné dievča s dlhodobými bolesť kolena. Súčasne je aj prvým detským pacientom na Slovensku operovaným touto metódou.

13.12.2022 15:32
nanoskopia kolena, ortopédia, koleno, ortopéd Foto:
Lekári Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) začali operovať detských pacientov s dlhodobými bolesťami kolena novou metódou – nanoskoskopiou s výrazne menším priemerom operačných nástrojov.
debata

Nanoskopia, resp. nanoartroskopia kolena, je moderná diagnostická a liečebná metóda, ktorá využíva základné princípy bežnej artroskopie, ale s výrazne menším priemerom operačných nástrojov. Kým štandardne využívaná artroskopická kamera so zavádzačom má priemer približne 6 mm, priemer nanoskopickej kamery so zavádzačom je iba 2,2 mm. "Som veľmi rád, že našich pacientov môžeme operovať šetrnejšou metódou. Vďaka „nano“ veľkosti využívanej optiky môžeme tieto zákroky vykonávať aj v lokálnej anestézii, čo je pre pacienta bezpečnejšie a šetrnejšie riešenie,“ ocenil benefity novej metódy MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH.

Ďalšou výhodou je minimalizovanie veľkosti operačných rán, ktoré si nevyžadujú šitie, stačí sterilné krytie podobne ako pri odbere krvi. Vzhľadom na veľkosť nástrojov je však možnosť ošetrenia niektorých lézií obmedzená. "Nová metóda je vhodná predovšetkým u pacientov s dlhodobými bolesťami kolena nejasnej príčiny, pričom nanoskopia umožní nielen presnejšiu diagnostiku, ale aj ošetrenie menších patologických nálezov. Tiež predstavuje vhodnú metódu pre pacientov s akútnymi poúrazovými stavmi na rýchlu diagnostiku a naplánovanie ďalšieho liečebného postupu u pacienta. Vzhľadom na použitie lokálnej anestézie je určená pre starších pacientov, čiže približne od 14.roku života, u ktorých možno predpokladať väčšiu mieru spolupráce v porovnaní s menšími detskými pacientami,“ priblížil prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH, prednosta Ortopedickej kliniky LF UK a NÚDCH.

Video
Ako cvičiť po artroskopickej operácii kolena? Fyzioterapeutka Mgr. Jana Melichárová zo Spine clinic v Bratislave vám v tomto videu ukáže štyri série rehabilitačných cvikov, ktoré je potrebné cvičiť po artroskopickej operácii kolena.

"Priebeh operačného výkonu zahŕňa predoperačnú prípravu, edukáciu rodiča aj samotného pacienta o plánovanom operačnom výkone. Rovnako ako pri klasickej artroskopii je potrebná dôkladná dezinfekcia operačného poľa a následná aplikácia lokálneho anestetika v mieste operačných vstupov a do kolenného kĺbu. Operačné nástroje zavádzame s pomocou ostrej kanyly, ktorou si urobíme vstup do kolena podobne ako pri zavádzaní ihly pri odbere krvi. Následne za pomoci zavedeného nanoskopu a konkrétneho operačného nástroja koleno zdiagnostikujeme a ošetríme prípadnú patológiu,“ hovorí MUDr. Matúš Halas, lekár ORK. Dopĺňa, že hlavnou výhodou uvedenej techniky je miniinvazívnosť s minimálnou bolestivosťou a rýchlou pooperačnou rekonvalescenciou. Nezanedbateľnou výhodou je aj to, že pri lokálnej anestézii nie je potrebná prítomnosť anestéziológa a anestéziologickej sestry.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #koleno #ortopéd #ortopédia #Národný ústav detských chorôb #nanoskopia #ortopedická klinika