Pre koho je určená individuálna príprava liekov a ako môže pomôcť pri súčasných výpadkoch liekov?

O tom, čo sú individuálne pripravované lieky a ako môžu pomôcť pri súčasných výpadkoch liekov informuje PharmDr. Miroslav Švec z Lekárne u Škorpióna vo Zvolene.

09.02.2023 00:00
Unipharma, pr, nepouzivat
PharmDr. Miroslav Švec z Lekárne u Škorpióna vo Zvolene

Individuálna príprava liekov je určená pre každého pacienta, ktorý potrebuje individuálny prístup k svojej liečbe. Trpí chorobami, na ktoré neexistuje hromadne vyrábaný liek, alebo potrebuje prípravok, ktorý sa aktuálne na trhu nenachádza. Liek je pripravený na základe lekárskeho predpisu alebo veterinárneho lekárskeho predpisu. Liek by mal obsahovať len liečivá uvedené v lekárskom predpise. Môže obsahovať iné pomocné látky, ak technológia prípravy individuálne pripravovaných liekov vyžaduje zmenu pomocných látok. Takúto zmenu je možné vykonať aj bez súhlasu predpisujúceho lekára.

odkaz
Naturepharm (avropa), pr, nepouzivat

Aké lieky sa dajú pripraviť individuálne

Pokiaľ má lekáreň dostatočné personálne, technické, materiálne a priestorové vybavenie a prístup k potrebným liečivám, dokáže pripraviť takmer všetky požadované lieky v rôznych liekových formách. Najčastejšími individuálne predpisovanými liekmi sú maste, krémy, čapíky, roztoky, prášky a kapsuly. Lekáreň dokáže pripravovať individuálne prípravky aj bez lekárskeho predpisu, podľa potrieb pacienta. Takýmito prípravkami sú napr. čajové zmesi, tinktúry, sirupy, nosové prípravky, kapsuly s obsahom vitamínov, minerálov, prírodných extraktov a iné.

Pacient je pri individuálnej príprave liekov závislý od predpisu lekára. Lekáreň má zákonom limitované možnosti výroby, výdaja či následného predaja IPL. Je na mieste zmena definície IPL v zákone, pretože aktuálny stav nehovorí o možnosti IPL bez lekárskeho predpisu, čo je pre lekáreň a pacienta zbytočne obmedzujúce.

Pre koho je určená

Individuálna príprava liekov je určená pre každého pacienta, ktorý potrebuje individuálny prístup k svojej liečbe. Trpí chorobami, na ktoré neexistuje hromadne vyrábaný liek, alebo potrebuje prípravok, ktorý sa aktuálne na trhu nenachádza.

Ako môže aktuálne pri výpadkoch pomôcť

Farmaceut – lekárnik na základe svojich vedomostí a praktických skúseností vie vyrobiť takmer každý liek. Vedomosti farmaceutov pomohli aj v pandemických začiatkoch s výrobou dezinfekčných prípravkov, čo významne eliminovalo šírenie ochorenia. V tej istej dobe bol značný nedostatok liekov s obsahom paracetamolu. Farmaceuti – lekárnici vedeli vyrobiť kapsuly s obsahom paracetamolu a zabezpečiť tak liek na horúčku. V dnešnej dobe, pri nedostatku hromadne vyrábaných liekov pre deti, je farmaceut – lekárnik jedinou možnosťou, ako vyrobiť čapíky alebo sirup na horúčku či bolesť. To je iba pár príkladov ako lekárnici aktívne zabezpečujú potrebnú liekovú terapiu našim pacientom a zlepšujú ich život.

Prečo sa lekárnikom „neoplatí“ robiť IPL?

Lekárne nerobia individuálnu prípravu pre zisk, ale pre pomoc pacientovi. Individuálna príprava si vyžaduje množstvo vedomostí, drahé technické vybavenie. Na vyrobenie Individuálne pripraveného lieku potrebuje farmaceut – lekárnik a jeho pomocný personál dostatok času.

Cenotvorba prípravy IPL nie je dostatočná. Cena za výrobu, tzv. taxa laborum (poplatok za odborný lekárnický výkon) sa viac ako 10 rokov nezmenila a ani nezohľadňuje časovú náročnosť IPL prípravy. Vo výsledku cena individuálne pripraveného lieku neodzrkadľuje čas personálu strávený nad výrobou lieku, ani prípravu obalov (mechanické čistenie a sterilizácia) na adjustáciu – plnenie IPL. Pre tieto ekonomické nedostatky sa tejto príprave nevenuje toľko lekární ako by sme potrebovali.

Pokiaľ by MZ SR prehodnotilo cenotvorbu individuálne pripravených liekov na ekonomicky únosnú hranicu, nečelili by sme toľkým výpadkom liekov. Mnohé nedostupné lieky by boli dostatočne nahradené kvalitnými ekvivalentami v podobe IPL a neohrozovalo by sa zdravie nášho obyvateľstva. Verím, že väčšina lekární by prehodnotila individuálnu prípravu liekov a začali by opäť lieky pripravovať, čím by sme sa preniesli do nového tisícročia v príprave IPL.

Všetky voľnopredajné lieky nájdete aj na etabletka.sk

chyba