Rizikové faktory onkologických ochorení

Prevenciou pred rakovinou je aj zdravý život, ako vyhýbanie sa alkoholu a tabaku, dôležitý je pohyb a vyvážená strava. Je však mnoho iných faktorov, ktoré ju môžu spôsobiť.

05.03.2023 06:00
lekári a vírusy, ochorenie, doktor, choroba, Foto:
Ročne na Slovensku pribudne približne 35-tisíc novodi­agnostikovaných onkologických ochorení.
debata

Fajčenie

Predpokladá sa, že fajčenie je príčinou približne 30 % úmrtí na rakovinu. Riziko vzniku rakoviny pľúc je 10– až 20-krát častejšie u fajčiarov ako u nefajčiarov a približne 90 % úmrtí spôsobených malígnym ochorením pľúc je zapríčinených fajčením. Bolo pozorované, že fajčenie sa spolupodieľa pri vzniku nádorov pľúc, močovopohlavných a tráviacich orgánov (žalúdka, hrubého čreva a konečníka, pankreasu). Pasívne fajčenie je príčinou dvojnásobného rizika rakoviny pľúc.

Alkohol

V poslednom čase pribúdajú dôkazy o negatívnom vplyve užívania alkoholu na vznik rakoviny. Tiež ľudia s cirhózou pečene majú zvýšené riziko rakoviny pečene.

Ionizujúce žiarenie

Je príčinným faktorom vzniku leukémií, lymfómov a rôznych typov rakoviny.

UV žiarenie

Zvyšuje riziko vzniku malígneho melanómu (rakoviny kože) a ostatných kožných nádorov (bazocelulárneho a skvamocelulárneho karcinómu).

Senior dlhý život šťastný Čítajte aj Ako si predĺžiť život? Máme zopár pravidiel správneho životného štýlu

Elektromagnetické pole

Nezistila sa priama súvislosť medzi pôsobením elektromagnetického poľa a vznikom rakoviny, ale bolo pozorované, že ľudia pracujúci s vysokým napätím majú zvýšené riziko vzniku gliómov (nádorov mozgu). Súvislosť zvýšeného rizika rakoviny vplyvom zobrazovacieho vyšetrovania magnetickou rezonanciou sa nepotvrdila.

Azbest

Expozícia azbestu zvyšuje riziko vzniku rakoviny pľúc, pohrudnice a pobrušnice.

Dietetické faktory

Príčinná súvislosť je pravdepodobná pri nasledujúcich vplyvoch stravy:

  • a) zvýšený príjem nasýtených tukov: rakovina prsnej žľazy a hrubého čreva
  • b) vysoký kalorický príjem: rakovina prsnej žľazy, maternice, prostaty, hrubého čreva a žlčníka
  • c) zvýšený príjem živočíšnych tukov, najmä červeného mäsa: rakovina prsnej žľazy, maternice a hrubého čreva
  • d) príjem alkoholu, najmä u fajčiarov: rakovina oblasti hlavy a krku, pažeráka a pečene
  • e) zvýšený príjem soli, údených a spálených jedál: rakovina pažeráka, žalúdka
  • f) nitráty a nitritové aditíva: rakovina tenkého čreva.

BMI (body mass index) a cvičenie

Bola dokázaná spojitosť medzi obezitou a zvýšeným rizikom vzniku rakoviny prsnej žľazy, ženských pohlavných orgánov a prostaty. Predpokladá sa, že pravidelné cvičenie znižuje riziko vzniku rakoviny hrubého čreva a prsnej žľazy.

Chemické faktory

Je známe veľké množstvo chemických látok, pri ktorých sa predpokladá príčinný vzťah k určitým nádorovým ochoreniam (napr. farbív k vzniku rakoviny obličiek).

caj salka Čítajte aj Pitie aspoň dvoch šálok čaju denne môže predĺžiť život, naznačuje štúdia

Vírusy

Je známe, že retrovírusy majú schopnosť zabudovať svoju genetickú informáciu do genómu hostiteľa a podľa toho, kde sa zabudujú, môžu zabraňovať zániku poškodených buniek a spôsobovať ich zvýšený rast, čo môže viesť k vzniku nádorového ochorenia. Zistila sa napríklad príčinná súvislosť medzi infekciou EBV (Ebstein–Barrovej vírus) a lymfómami, niektorých podtypov HPV (human papilloma virus) (najmä podtypy 16, 18) a rakovinou krčka maternice, ako aj nádormi hlavy a krku, HSV-8 (herpes simplex virus) a Kaposiho sarkómom.

Baktérie

Je známe, že napríklad infekcia baktériou Helicobacter pylori u vnímavých jedincov je spojená so zvýšeným rizikom rakoviny žalúdka a lymfómov žalúdka (MALT-typu).

Genetické faktory

Sú známe mnohé genetické syndrómy, ako aj jednotlivé genetické odchýlky, ktoré zvyšujú riziko vzniku určitých nádorových ochorení a syndrómov (napr. mutácia BRCA-1 je spojená so zvýšeným rizikom vzniku rakoviny prsnej žľazy a ovárií. Klinefelterov syndróm je spojený so zvýšeným rizikom vzniku primárneho nádoru zo zárodočných buniek oblasti medzihrudia a jedného podtypu leukémie, tzv. akútnej megakaryocytovej leukémie.

Znížená funkcia imunitného systému

Znížená funkcia imunitného systému je spojená s vyšším rizikom vývoja nádorových ochorení, napr. lymfómov u pacientov po transplantácii orgánov, ktorí trvale užívajú lieky potláčajúce vlastný imunitný systém, alebo u pacientov s infekciou HIV a ochorením AIDS.

Znečistenie životného prostredia

Znečistenie ovzdušia z emisií, z produktov spaľovania tuhých palív zahŕňa pôsobenie dokázaných karcinogénov. Expozícia emisií z dieselových motorov, benzénu, ale i anorganických karcinogénov, ako sú azbest, arzén a zlúčeniny chrómu, zvyšujú riziko najmä nádorov pľúc. Na náraste výskytu malignít sa môže podieľať pitie vody kontaminovanej vláknami azbestu, uhľovodíkmi, pesticídmi, ťažkými kovmi a rádioaktívnymi izotopmi, ktoré majú karcinogénny účinok, ako i znečistenie dezinfekčnými produktmi, organickými rozpúšťadlami, nitritmi, nitrátmi, pesticídmi.

Zníženie pravdepodobnosti vzniku nádorových ochorení sa predpokladá pri nasledujúcich opatreniach:

  • 1. strava s vysokým podielom ovocia
  • 2. strava s podielom zeleniny obsahujúcej indoly (kapusta, karfiol, brokolica) – znížené riziko vzniku sa zistilo v pozorovacích (observačných) štúdiách pri rakovine hrubého čreva, žalúdka, prsnej žľazy a krčka maternice
  • 3. príjem bioflavonoidov (ich obsah sa zistil v červenom víne a čiernej čokoláde)
  • 4. spojitosť sa zistila s denným príjmom malého množstva kyseliny acetylosalicylovej a redukciou rizika vzniku rakoviny hrubého čreva (pozor však u ľudí, ktorí nemôžu užívať kyselinu acetylosalicylovú, alebo nesteroidné antireumatiká)
  • 5. znížené pôsobenie látok s možným vplyvom na vznik rakoviny (niektoré chemické látky – napr. farbivá, azbest, fajčenie)
  • 6. pravidelná fyzická aktivita
  • 7. u rizikových jedincov – očkovanie proti vírusu hepatitídy B, ktorý je príčinným faktorom vzniku rakoviny pečene
  • 8. očkovanie proti HPV (human papilloma virus), ktorý je príčinným faktorom vzniku rakoviny krčka maternice.

Zdroj: nois.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #rakovina #zdravý životný štýl #onkologické ochorenia #zdravie a prevencia