Po jednom turnuse som zvládol ostrihať si nechty na nohách

V Bratislave funguje v novopostavenej budove na nábreží Dunaja unikátny projekt - Centrum aktívneho starnutia (CAA). Nová budova s pohybovým štúdiom, posilňovňou, bazénom, ambulanciou lekára či miestnosťami pre individuálne terapie ponúka seniorom možnosti pohybovej aktivity pod dohľadom kvalifikovaných fyzioterapeutov. Union zdravotná poisťovňa sa zatiaľ ako jediná chopila príležitosti a od januára tohto roka seniorom hradí 50 % z ceny programu.

27.04.2023 00:00
Budova Centra aktivneho starnutia Foto:

Päť druhov programov v trvaní desať týždňov môžu v CAA absolvovať záujemcovia vo veku od 50+, pričom horná veková hranica nie je nijako limitovaná. Možné sú aj individuálne terapie a cvičenie. „Union zdravotná poisťovňa od začiatku tohto roka hradí polovicu ceny dvoch pohybových programov: 10-týždňový komplexný cvičebný program a 10-týždňový rehabilitačný program,“ vysvetľuje RNDr. Miroslava Jurčáková, PhD., špecialistka vývoja programov zdravia ZP Union. V rámci komplexného programu sa robí na úvod vstupná diagnostika za pomoci trénera a fyzioterapeutov, aby mohol byť klient zaradený do malej skupiny ľudí s podobnou kondíciou. V rámci rehabilitačného balíčka sa na úvod robí podrobná lekárska diagnostika. „Na žiadosť seniorov sme pridali ešte ďalšie tri programy na výber, dva tzv. suché, bez pobytu v bazéne a jeden čisto bazénový vo vodnom prostredí,“ vysvetľuje Ing. Alexandra Novotná z Centra aktívneho starnutia. „Zatiaľ kým pri komplexnom a rehabilitačnom programe je v skupine maximálne šesť ľudí, pri ostatných troch je v jednej skupine desať klientov,“ dodáva.

Roky ma nikto neodmeral

„O tejto možnosti som sa dozvedel v jednom z newsletterov, ktoré zasiela Union,“ hovorí 73-ročný Jozef Štubňa z Bratislavy. „Zaujalo ma to, lebo v mladosti som robil atletiku a niekoľko desaťročí som sa aktívne nevenoval nijakému športu. „A úprimne, nebolo na zahodenie, že z dvestoeurového poplatku za nás stovku uhradila moja poisťovňa. Na začiatku sme absolvovali test fyzickej zdatnosti, na základe ktorého nás zaradili do skupín s podobnou kondíciou. Poistencov Union-u pozvali aj na zdravotnú prehliadku, kde nám zisťovali zdravotné parametre z krvi, moču, odvážili nás, odmerali. Boli to zaujímavé informácie, keďže ma roky nikto neodmeral, zmenšil som sa v porovnaní s mladosťou o 1,5 centimetra. Takisto nám odmerali podiel svalov a tuku, čo bolo pre mňa tiež zaujímavé. Som diabetik, ktorý mal kedysi vyše sto kíl a hladinu cukru nalačno 11,5 mml/l. Lekár mi povedal, že ak neschudnem, nebude ma liečiť. Schudol som pod 90 kg, cukor nalačno som si zlepšil na 6–6,1 mmol/l. Ale po hodinovom cvičení mi klesne dokonca na 5 mmol/l. Tréneri a fyzioterapeuti sú tu naozaj na vysokej úrovni a ak sa spýtate, čo ma po cvičení bolelo, tak áno, všetko! Ale po tomto jednom turnuse som zvládol ostrihať si nechty na nohách sám,“ dodáva so smiechom.

Union uhradí polovicu ceny dvakrát do roka

70-ročný Miroslav Jablonický sa o možnosti takýchto „seniorských tréningov“ tiež dozvedel vďaka e-mailu od Union-u. „Som absolvent fakulty telesnej výchovy a doposiaľ mám množstvo aktivít vrátane tých športových,“ hovorí tento predseda organizácie Jednoty dôchodcov v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. „Akýkoľvek pohyb v staršom veku udržiava všeobecnú telesnú zdatnosť, čo je jedno z kritérií dlhšieho a kvalitnejšieho života. Kedysi som hrával futbal, aj teraz pokračujem nohejbalom, ale naozaj som netušil, že mám niektoré svalové skupiny, až kým som ich nezačal prebúdzať práve tu,“ vysvetľuje. „Profesor Dušan Hamar nám na prednáške povedal, že ani vyše storočný človek nemusí skončiť na vozíčku. Najhoršie je, keď je rodič svojim deťom nútený povedať, že nevládze, že ho musia nosiť a voziť.“

Nová budova CAA sa nachádza hneď vedľa Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, takže pre jej absolventa Miroslava je to aj istá nostalgia, dochádzať na toto miesto. „Určite sa nájde mnoho seniorov, ktorí sem budú mať záujem chodiť. 10 týždňov je dostatočná doba na zlepšenie kondície v rámci kombinovaného tréningu a poisťovňa bude pre záujemcov 50 % z ceny programu hradiť dvakrát do roka.“

Centrum aktívneho starnutia

Pohybové aktivity seniorov pod dohľadom kvalifikovaných fyzioterapeutov

Fotogaléria
+1

Pilotná štúdia

V spolupráci CAA a Union zdravotnej poisťovne sa tu uskutočňuje aj pilotná štúdia, ktorej cieľom je sledovanie účinku kombinovanej pohybovej intervencie na vybrané parametre metabolického a mentálneho zdravia a takisto parametre nákladov na zdravotnú starostlivosť u poistencov nad 50 rokov. Zjednodušene povedané, cieľom je dokázať, že ľudia, ktorí sa o seba aktívne starajú v zmysle pohybovej aktivity, vyžadujú v konečnom dôsledku menej platieb za zdravotnú starostlivosť zo strany poisťovne, pretože budú zdravší fyzicky aj duševne. Od februára tohto roka absolvovalo prvý turnus 54 poistencov Union-u v priemernom veku 58 rokov so vstupnou a výstupnou diagnostikou pred aj po 10 týždňov trvajúcom bloku. Dvakrát do týždňa navštevovali pohybové štúdio, špecializovanú posilňovňu, bazén a mali aj vzdelávacie aktivity o princípoch zdravej výživy a ako cvičiť v domácich podmienkach.

Slovensko patrí medzi krajiny s najnižšou priemernou dĺžkou života v Európe a navyše sa dožívame nízkeho veku prežitého v zdraví. Máloktorý päťdesiatnik v SR nepotrebuje užívať nejaký liek. Je načase začať s tým preventívne niečo robiť a Union zdravotná poisťovňa si uvedomila, že investovaním do podobných aktivít môže v budúcnosti ušetriť priame aj nepriame výdavky na zdravotnú starostlivosť. Viac informácií možno nájsť na www.union.sk a na stránkach Centra aktívneho starnutia www.active-ageing.eu.

Význam cielenej pohybovej aktivity u seniorov

  • výskumy dokazujú, že pohybová aktivita a jej zaradenie do života má pozitívny vplyv na ich zdravie, kvalitu života aj rozvoj sociálnych kontaktov
  • pohyb má vplyv na zlepšenie ukazovateľov fyzickej kondície a aj antidepresívny ú­činok
  • zlepšuje stav srdcovo-cievneho systému, stabilizuje hladinu cukru a tukov v krvi
  • pozitívne pôsobí na kvalitu spánku, podporuje učenie sa nových informácií
  • vhodný pohyb pod dohľadom kvalifikovaného terapeuta zabezpečí lepšiu funkčnosť kĺbov, znižuje riziko vzniku zlomenín a udržiava optimálnu telesnú hmotnosť
chyba