Pokračovanie článku: Na zmenu zdravotnej poisťovne máte už len niekoľko dní + návod, ako sa prepoistiť

Aký je postup pri zmene zdravotnej poisťovne?

  1. Ak uvažujete nad zmenou zdravotnej poisťovne, prihlášku musíte podať najneskôr do 30. septembra 2023 osobne, on-line alebo poslať poštou.
  2. Na Slovensku si môžete vybrať z troch poisťovní: zo štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne a zo súkromných, zo Zdravotnej poisťovne Dôvera a z UNION zdravotnej poisťovne. Všetky tri poskytujú základný balík starostlivosti, ktorý je porovnateľný, keďže ho určuje zákon.
  3. Ak zasielate prihlášku on-line, teda elektronicky, musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak prihlášku zasielate poštou, máte dve možnosti. Na prihláške si dáte úradne overiť podpis od notára alebo z matriky, v tomto prípade netreba priložiť fotokópiu občianskeho preukazu. Alternatívnym riešením je, že k prihláške priložíte fotokópiu občianskeho preukazu, v tomto prípade zasa netreba úradne overovať váš podpis.
  4. Ak ste zamestnanec a občan s trvalým pobytom na Slovensku, postačí vám doklad totožnosti. V ostatných prípadoch – napríklad ak poberáte dôchodok, ste živnostník, nemáte trvalý pobyt na Slovensku či chcete poistiť novorodenca, budete potrebovať ďalšie dokumenty. Potrebné informácie získate na infolinkách zdravotných poisťovní alebo na ich internetových stránkach.
rodina, domov, dom, deťi, manželia, seniori, dôchodcovia Čítajte viac Štát vypláca rôzne dávky a príspevky Na čo všetko máte nárok, pozrite si prehľad

5. Ak ste podali prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne, môžete ju vziať späť bez uvedenia dôvodu do 31. októbra 2023, späťvzatie musí byť podané písomne.

6. Ak poisťovňa prihlášku potvrdí, poistencom „novej“ zdravotnej poisťovne sa stanete od 1. januára 2023.

7. Nezabudnite si splniť oznamovaciu povinnosť voči svojmu zamestnávateľovi, ktorému ste zmenu povinní ohlásiť do 8. januára 2024. To platí aj pre zamestnankyne, ktoré sú na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Nenechávajte si to na poslednú chvíľu.

8. Ak máte viacero zamestnávateľov, oznamujete zmenu zdravotnej poisťovni každému zvlášť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti voči zamestnávateľovi môže Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sankcionovať pokutou až 340 eur.

9. Zmenu zdravotnej poisťovne ste povinní oznámiť aj svojmu všeobecnému lekárovi, prípadne pediatrovi, s ktorým máte uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotné poistenie #zmena zdravotnej poisťovne #zdravotné poisťovne