Plodnosť zamestnancov bude kontrolovať štát

Reprodukčné zdravie zamestnancov, ktorí sa v práci vystavujú nebezpečným látkam s negatívnym účinkom na plodnosť, sa bude kontrolovať prísnejšie ako doteraz.

15.02.2024 16:00
spermie Foto:
Plodnosť môžu chemikálie negatívne ovplyvniť.
debata (2)

Zamestnanci pracujúci na Slovensku by mali byť od 5. apríla tohto roka chránení aj pri práci s faktormi znižujúcimi ich plodnosť. Ide o takzvané reprodukčne toxické faktory, ktoré môžu nepriaznivo vplývať na pohlavné funkcie a plodnosť dospelých mužov a žien ako aj na vnútromaternicový vývoj potomstva. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý parlament posunul do druhého čítania.

Pracovné činnosti, pri ktorých sa zamestnanec vystavuje reprodukčne toxickým faktorom, bude posudzovať príslušný orgán verejného zdravotníctva. Zamestnávateľ bude povinný zabezpečiť pracovníkom zdravotný dohľad pomocou lekárskych preventívnych prehliadok v pravidelných intervaloch. Môžu mu podliehať aj po ukončení zamestnania.

pôrod, tehotenstvo, rodička, Čítajte viac Plánujete tehotenstvo? A máte vaječníkovú rezervu?

Ako uvádza rezort zdravotníctva, rizikovú prácu s anorganickým olovom a jeho zlúčeninami dnes vykonáva 267 zamestnancov, s ortuťou a dvojmocnými anorganickými zlúčeninami, u ktorých sa sprísňujú najviac prípustné expozičné limity, vykonáva jeden zamestnanec a s oxidom uhoľnatým vykonáva 174 zamestnancov.

Tieto látky podobne ako karcinogénne a mutagénne faktory patria medzi látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy z dôvodu, že môžu mať vážne a nezvratné účinky na zdravie zamestnancov.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #plodnosť #reprodukcia #asistovaná reprodukcia #neplodnosť #mužská plodnosť