Dobrá správa: obávané látky sa v slovenskej vode nachádzajú len minimálne. A tie, z ktorých ide najväčší strach, už vôbec nie

Obsah liekov v pitnej vode na Slovensku je minimálny, zistili hygienici. Ľudia sa tak nemusia báť, že by pitie vody z kohútika mohlo z tohto pohľadu ohroziť ich zdravie.

27.04.2024 11:00
voda, pitie, hydratácia, úsmev Foto:
Liečivá v pitnej vode nie sú.
debata

Možnosť, že by pitná voda mohla obsahovať lieky, vzbudzuje obavy u odborníkov aj laikov. Zisťované koncentrácie liečiv v pitnej vode sú však vo veľkej väčšine prípadov nižšie ako ich najnižšie terapeutické dávky. Potvrdzujú to aj výsledky projektu Celoslovenský skríning liečiv v pitných vodách v roku 2023, ktorý vypracoval Odbor hygieny životného prostredia (OHŽP) Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Voda je bohatstvo aj záväzok. Prečo jej má Slovensko viac ako iné krajiny a bude to platiť naveky?
Video
Zdroj: TV Pravda

Povinnosť sledovania liečiv v pitných vodách nevyplýva zo žiadnej platnej európskej ani slovenskej legislatívy, dokonca ich štandardné sledovanie zatiaľ neodporúča ani Svetová zdravotnícka organizácia.

„Nakoľko však pretrvávajú obavy verejnosti, že prítomnosť zvyškov liečiv v pitnej vode môže ovplyvniť jej kvalitu, prípadne že môže predstavovať riziko pre ľudské zdravie, je nutné sa otázkou prítomnosti liečiv v pitných vodách zaoberať,” hovorí Tatiana Červeňová, hlavný hygienik Slovenskej republiky.

ÚVZ SR zabezpečil analýzu vzoriek pitnej vody na prítomnosť liečiv, ktorá bola vykonaná v laboratóriách súkromnej spoločnosti. Zároveň v spolupráci s vybranými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva navrhol 17 odberných miest, z ktorých boli následne odobraté vzorky pitnej vody.

„Odberné miesta boli navrhnuté tak, aby sa nachádzali v blízkosti potenciálnych zdrojov zvyškov liečiv, a tak bolo možné ich prítomnosť v odobratých vzorkách pitnej vody predpokladať. Išlo o miesta, kde sa v blízkosti zdrojov pitnej vody nachádza čistiareň odpadových vôd, farma alebo chov dobytka, továreň na výrobu liekov, kde sa v okolí skladujú kaly z čistiarní, alebo sa vo zvýšenej miere aplikujú na okolité polia a podobne,” vysvetľuje Darko Babjak z OHŽP.

voda, pitný režim, oohár vody, tekutiny Čítajte viac Aj od tvrdosti vody závisí zdravie Slovákov. Čo o nej rozhoduje?

Žiadne antibiotiká

V každej zo 17 vzoriek pitnej vody bolo analyzovaných spolu 104 liečiv, z toho 38 antibiotík. Laboratóriá však našli iba šesť látok, pričom ani jedna nebola zo skupiny antibiotík. Išlo o 2-hydroxy karbamazepín, kofeín, karbamazepín, hydrochlorotiazid, iopamidol a metformín.

Koncentrácie liečiv boli pritom také nízke, že iba v prípade troch látok (v piatich prípadoch) bolo vôbec možné spoľahlivo zistiť presné množstvo.

Na základe údajov Národného centra zdravotníckych informácií o spotrebe humánnych liekov v SR z roku 2022 vyplýva, že priemerný obyvateľ Slovenska skonzumuje približne 30 balení rôznych liekov za jeden rok.

debata chyba
Viac na túto tému: #voda #pitná voda #antibiotiká