Chcete sa vyhnúť operácii? V liečbe kĺbov a chrbtice pomôže elektromagnetické pole

V Sun Medical Centre v Leviciach, ale už aj v ďalších dvoch pobočkách v Trebišove a v Piešťanoch sa na liečbu ochorení kĺbov a chrbtice používa nová a vo svete jedinečná technológia tzv. uzatvoreného nukleárneho systému na liečbu ochorení kĺbov a chrbtice.

30.04.2024 00:00
thumbnail Fotka pacient v stroji  1, pr,...

V rámci rozsiahleho medzinárodného lekársko-vedeckého výskumu v oblasti regeneračnej medicíny boli vyšpecifikované najúčinnejšie elektromagnetické polia využiteľné v procese regenerácie buniek a tkanív. Tímu biofyzikov sa podarilo skonštruovať uzavretý nukleárny aplikačný systém, v ktorom je možné najnovšie poznatky využiť a aplikovať na ľudské kĺby či chrbticu. V takomto liečebnom systéme je možné dosiahnuť spolupôsobenie viacerých elektromagnetických polí na dosiahnutie maximálneho regeneračného účinku na bunky kĺbových a kostných štruktúr. Hovoríme o tom s primárom z Centra liečby kĺbov MUDr. Vladimírom Hudecom.

Čo znamená technológia uzavretého nukleárneho systému v praxi?

Znamená to, že liečba nukleárnou magnetickou rezonanciou sa posunula na kvalitatívne vyššiu úroveň. Technológia uzatvoreného nukleárneho systému otvorila nové možnosti liečby a dokážeme pomôcť pacientom aj s diagnózami či ochoreniami, pri ktorých to doteraz nebolo možné. Aké sú efekty liečby?

Regeneračný účinok nukleárnej terapie na bunky a tkanivá je vďaka uzatvorenému nukleárnemu systému neporovnateľne väčší. Svedčia o tom nielen početné výsledky lekárskych štúdií z celého sveta, ale najmä reakcie pacientov na liečbu. Účinok sa prejavuje v každej jednej bunke liečenej časti tela a výsledkom je napríklad zväčšenie objemu chrupavkovej vrstvy v kĺboch pri liečbe artrózy, či zvýšenie hustoty kostnej hmoty pri liečbe osteoporózy. Teraz sa nukleárna terapia môže právom nazývať regeneračnou medicínou budúcnosti, pretože sa priamo zameriava na odstránenie príčiny ochorenia a nielen na potlačenie bolesti.

thumbnail Foto Fischer 4, pr, nepouzivat

Ako prebieha terapia?

Pacienta uložíme na lôžko a spokojne si napríklad môže zdriemnuť. Celý systém totiž riadi počítač, ktorý optimalizuje priebeh nukleárnej terapie podľa konkrétnej diagnózy pacienta.

Čím je ešte nukleárna regeneračná terapia taká výnimočná?

Samotnú technológiu vyvinuli v Johnsonovom vesmírnom centre NASA v Houstone. Uzatvorený nukleárny systém bol pred udelením patentu predstavený aj veľmi prísnym regulačným orgánom na americkom kontinente, kde povolia používanie podobných zariadení až po podrobnom preskúmaní a overení terapeutických účinkov.

Má terapia nejaké vedľajšie účinky a sú v tomto smere obmedzenia ohľadom veku?

Terapia je vhodná pre všetky vekové kategórie a o jej vhodnosti pre pacienta rozhodne po vyšetrení lekár, ktorý následne terapiu nastaví podľa konkrétnej diagnózy. Je bezpečná a účinná. Chodia k nám aj pacienti, ktorí už absolvovali všetky dostupné neinvazívne možnosti liečby kĺbov. Avšak nikdy som u pacientov nevidel také evidentné zlepšenie klinického stavu ako po absolvovaní nukleárnej terapie. Liečba je bezbolestná a nemá nijaké nežiaduce účinky. Nehrozí žiadne riziko infekcie, krvácania či zrastov. Výhodou je, že pacient nemusí prerušiť svoje pracovné či pohybové aktivity. Ustúpenie bolesti a zlepšenie pohyblivosti kĺbu často nastupuje už počas terapie. V súčasnosti je to celosvetovo najúčinnejšia neinvazívna terapia na ošetrenie kĺbových a kostných ochorení.

thumbnail Doktor foto 3, pr, nepouzivat

Kde všade možno túto formu terapie nájsť?

Na Slovensku nukleárnu terapiu poskytujú na certifikovanom pracovisku v Sun Medical centre v Leviciach. Kedže spolupracujeme aj s Výskumným ústavom reumatických chorôb a so Slovenskými liečebnými kúpeľmi Piešťany, otvorili sme pobočku aj priamo v Piešťanoch. Veľký záujem o liečbu prejavujú pacienti z Maďarska, ktorým sme sa snažili vyhovieť otvorením pobočky v Trebišove. Pacientom vychádzame v ústrety poskytovaním terapie aj vo večerných hodinách a taktiež počas víkendových dní. Je to dôležité preto, lebo terapiu je potrebné absolvovať intenzívnou formou niekoľko dní po sebe bez prerušenia, inak stráca účinnosť.

Kontakt na centrum:

Ak máte záujem o nukleárnu terapiu kĺbov či chrbtice, stačí zavolať na číslo 0949 677 799 a dohodnúť si termín vstupnej lekárskej konzultácie. Odborní lekári posúdia váš zdravotný stav a odporučia najvhodnejší spôsob terapie.

Sun Medical centrum, A. Kmeťa č. 39, Levice, www.medtec.sk Liečbu je možné absolvovať aj v pobočkách v Trebišove (tel. 0915 333 561) a v Piešťanoch (tel. 0940 000 488).

Oblasti efektívneho použitia terapie :

  • osteoartróza I. až III. stupeň
  • osteoporóza
  • športové úrazy a iné poranenia svalov, kostí a šliach
  • metabolické ochorenia kostí
chyba