Očkovanie: Proti čomu sa očkuje povinne a čo si môžete zvoliť dobrovoľne?

V medicíne asi neexistuje oblasť, ktorá by bola v posledných rokoch toľko spochybňovaná ako očkovanie.

29.05.2024 06:00
Očkovanie Foto:
Podľa WHO vakcíny každý rok zabránia trom miliónom detských úmrtí.
debata (3)

Pred objavením vakcín bol však svet dosť nebezpečným miestom a milióny ľudí umierali na ochorenia, ktorým dnes vieme predchádzať. Okrem dezinfekcie vody zatiaľ nebol objavený žiadny účinnejší a bezpečnejší spôsob, ktorý by pôsobil preventívne proti výskytu infekcií.

Podľa WHO vakcíny každý rok zabránia trom miliónom detských úmrtí. Vďaka očkovaniu bolo vykorenené ochorenie pravých kiahní a v Európe sa už nevyskytuje ani smrteľné ochorenie detskej obrny.

Dieťa očkovanie zdravie Čítajte viac Epidemiologička Zuzana Krištúfková: Všetky ochorenia, proti ktorým sa u nás očkuje, sú závažné

Proti niektorým chorobám, ktoré sú aj dnes v očkovacom kalendári, sa očkuje už od 50. rokov minulého storočia. To podľa WHO predstavuje 154 miliónov zachránených životov.

Vďaka zaočkovanosti, ktorú sa na Slovensku dlhodobo darilo udržiavať nad 95 percent, takmer úplne vymizol tetanus, záškrt, detská obrna, tuberkulóza, mumps či ružienka.

Paradoxne to, že sa už bežne nestretávame s týmito infekčnými chorobami, spôsobilo, že význam očkovania často podceňujeme. Ak by sme však teraz deti prestali očkovať, tieto choroby by sa vrátili späť.

Očkovanie je možné ukončiť len pri ochoreniach, ktoré sú celosvetovo vykorenené. Ak by to tak nebolo, postupne by narastala populácia, ktorá by nebola proti danému očkovaniu chránená.

Pri kontakte s ochorením a dostatočnom množstve neočkovaných ľudí by mohli vypuknúť epidémie podobné tým, ktoré poznáme z histórie.

Povinné a odporúčané očkovanie

Povinné očkovanie

Na Slovensku sú deti povinne očkované proti 10 závažným infekčným ochoreniam. Mnohé z nich nevieme ani dnes úspešne vyliečiť.

Povinné očkovanie je dostupné pre všetky deti vrátane detí ukrajinských utečencov a je plne hradené z verejného zdravotného poistenia.

Deti sa očkujú od 10. týždňa života podľa očkovacieho kalendára. Očkuje sa proti týmto chorobám:

Záškrt – postihuje mandle, hrtan a hltan, vyznačuje sa častými srdcovými a neurologickými komplikáciami, najzávažnejšou formou je postihnutie hrtana, ktoré sa môže skončiť udusením v priebehu niekoľkých hodín.

Tetanus – prejavuje sa kŕčmi žuvacieho svalstva, šijového svalstva a neskôr celého trupu pri plnom vedomí.

Čierny kašeľ – postihuje dýchacie cesty a spôsobuje vážne záchvaty kašľa, môže spôsobiť infekcie uší, zápal priedušiek, zápal pľúc, poškodenie mozgu a dokonca smrť.

Detská obrna – ochorenie postihuje nervový systém, väčšina ľudí ju prekoná ako chrípke podobné ochorenie. Môže však spôsobiť meningitídu a asi u 1 % infikovaných paralytickú formu ochorenia, keď dochádza k obrnám najmä svalov končatín rôzneho rozsahu, ktoré sú nevyliečiteľné a trvalé.

Hemofilové invázne nákazy – môžu spôsobiť hnisavý zápal mozgových blán, zápal hrtanovej príchlopky – akútny môže bez rýchleho lekárskeho zásahu spôsobiť náhle udusenie – zápal priedušiek, zápal pľúc a otravu. Ťažké formy infekcie zanechávajú v 30 % chronické následky, najmä poškodenie sluchu a mozgu.

Vírusová hepatitída B – najmä u malých detí môže prebiehať nepoznane a často dlhé obdobie. Prechádza do chronicity s možnosťou vzniku cirhózy alebo rakoviny pečene.

Pneumokokové invazívne ochorenia – pneumokokovými ochoreniami sú ohrozené najmä deti do piatich rokov a starší dospelí. Pneumokoky vyvolávajú napríklad aj zápal mozgových blán a infekciu krvi.

Osýpky – závažnosť ochorenia spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému (zápal mozgu). Ochorenie má najproblematickejší priebeh u detí do troch rokov a u dospelých.

Mumps – častou komplikáciou, najmä u adolescentov, je zápal semenníkov a nadsemenníkov, pričom po prekonaní zápalu môže s veľkou pravdepodobnosťou vzniknúť neplodnosť. U dospelých ide často o zápal mozgových blán, mozgu a pankreasu. Mumps môže byť aj príčinou straty sluchu.

Ružienka – pre tehotné ženy a ich nenarodené deti predstavuje veľké nebezpečenstvo. Ak sa žena nakazí ružienkou v prvom trimestri, dieťa sa s veľkou pravdepodobnosťou narodí s postihnutím zraku, sluchu, s poškodením mozgu, vrodenou srdcovou chybou alebo s duševným postihnutím.

Odporúčané očkovanie

Toto očkovanie nemusíte absolvovať, ale ak vám ho lekár odporučí, má to svoje opodstatnenie. Odporúčané očkovanie nemusí byť plne hradené z verejného zdravotného poistenia, vakcíny môžu byť s doplatkom alebo plne hradené rodičom.

Najčastejšie ochorenia, proti ktorým sa odporúča očkovanie:

Chrípka – najmä u ľudí s oslabenou imunitou, s chronickými ochoreniami, u seniorov, u tehotných žien a u malých detí môže spôsobiť závažné komplikácie, ktoré si často vyžadujú hospitalizáciu a môžu vyústiť do ohrozenia zdravia až úmrtia.

Vírusová hepatitída A – je závažná z dôvodu rýchleho šírenia a vzniku epidémií. Neprechádza do chronického štádia. Ochorenie môže mať ťažký priebeh s ohrozením života u tehotných žien a starších ľudí.

Meningokokové ochorenia – očkovanie sa odporúča najmä osobám vo zvýšenom riziku nákazy, napríklad žijúcim vo viacpočetných komunitách, osobám s poruchami imunity, cestujúcim do endemických oblastí výskytu meningokokovej meningitídy.

Ochorenia spôsobené ľudským papilomavírusom (HPV) – onkogénne ľudské papilomavírusy sú zodpovedné za vznik rakovinových ochorení, najmä rakoviny krčka maternice, hrtana a konečníka. Ročne sa u nás diagnostikuje viac ako 600 prípadov karcinómu krčka maternice, približne 200 žien zomrie. Na Slovensku je očkovanie proti HPV plne hradené zdravotnými poisťovňami dievčatám a chlapcom len v 12. až 14. roku života. Očkovanie sa však odporúča aj pre ženy vo fertilnom veku.

Kliešťová encefalitída – ochorenie sa prenáša najčastejšie prisatím kliešťa, možný je aj prenos infekcie po skonzumovaní tepelne nespracovaného mlieka a mliečnych výrobkov infikovaných kôz, kráv a oviec.

Rotavírusové infekcie – sú najčastejšou príčinou závažných hnačkových ochorení u dojčiat a u malých detí na celom svete vrátane európskych krajín. Ochorenie je typické pre deti do piatich rokov života.

Ovčie kiahne – po prekonaní infekcie pôvodca nákazy roky prežíva v nervových gangliách a po oslabení imunity sa reaktivuje a vznikne pásový opar.

Pásový opar – očkovanie proti ochoreniu herpes zoster sa odporúča najmä ľuďom po päťdesiatke.

Má rodič právo na vlastný názor?

„Problematika očkovania je v rukách odborníkov. Tak ako si laik neurčuje iné zdravotnícke postupy alebo výkony a zverí sa do rúk odborníkom, aj očkovanie je v rukách odborných zdravotníckych pracovníkov – pediatrov, epidemiológov, imunológov a ďalších zainteresovaných odborníkov.

Preto rodič dieťaťa, ktoré má byť očkované, by nemal rozhodovať o tom, či očkovanie má, alebo nemá byť povinné. Neočkované dieťa, pokiaľ ochorie, môže byť prameňom nákazy pre ďalšie deti, ktoré sú vnímavé k danej infekcii,“ píše sa na portáli ÚVZ SR.

Ani protilátky, ktoré má dieťa pri narodení od matky, ani dojčenie nedokážu poskytnúť dostatočnú a dlhodobú ochranu pred infekčnými ochoreniami, preto sú infekciami najviac ohrozené malé deti a s očkovaním treba začať už v prvých mesiacoch života.

Vakcína / Očkovanie / Čítajte aj WHO: Očkovanie zachránilo za uplynulých 50 rokov najmenej 154 miliónov životov

MÝTY O OČKOVANÍ

Očkovanie spôsobuje alergiu a astmu

Neexistuje žiadny vedecký dôkaz, že očkovanie spôsobuje alebo zhoršuje alergické ochorenia. Vo veľmi zriedkavých prípadoch (menej ako 1 prípad na 100 000 ľudí) sa môžu vyskytnúť alergické reakcie po podaní očkovania (napr. žihľavka alebo dýchacie ťažkosti).

Závažné alergické reakcie (napr. anafylaktický šok) sa môžu vyskytnúť v menej ako jednom prípade na milión podaných dávok vakcíny.

Očkovanie spôsobuje u detí autizmus

Pôvod tvrdenia o súvislosti medzi očkovaním a autizmom pochádza zo štúdie Andrewa Wakefielda uverejnenej v roku 1998 v britskom časopise Lancet.

Po troch rokoch prešetrovania britskou lekárskou komorou bola štúdia vyhlásená za podvrh a Wakefieldovi odobrali lekársku licenciu.

Desiatky výskumov po celom svete nepreukázali žiadnu súvislosť medzi očkovaním a autizmom.

Pre nevyvinutý detský imunitný systém je očkovanie záťaž

Imunitný systém dieťaťa sa stretáva už od narodenia s miliónmi antigénov, v dnešných moderných vakcínach je ich len asi 140.

Ak by všetky povinné vakcíny boli podané v jediný deň, zamestnali by len 0,1 % kapacity imunitného systému dieťaťa.

Očkovanie môže vážne poškodiť organizmus

Očkovanie je zásahom do organizmu, môže mať celý rad rôznych očakávaných či nezvyčajných reakcií.

Neexistuje stopercentne bezpečná a účinná vakcína, na druhej strane negatívne aspekty sú mnohonásobne vyvážené významným znížením výskytu ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotníctvo #prevencia #medicína #očkovanie