Na Slovensku je vyše 32-tisíc celiatikov. Prečo tento počet neustále stúpa?

Mnohí sa pýtajú, ako je možné, že je dnes toľko celiakie a rôznych ďalších ochorení, ktoré súvisia s príjmom lepku. V Spojených štátoch v poslednom období došlo k päťnásobnému nárastu počtu celiatikov, v Škótsku k vyše 6-násobnému a podobne.

16.05.2024 17:10
celiakia, lepok, bez lepku, glutén, bezgluténový Foto:
Najčastejším podnetom na pátranie po celiakii sú hnačky a úbytok telesnej hmotnosti. V skutočnosti však má takého prejavy len malá skupina celiatikov.
debata

V dávnej minulosti bol človek lovcom a zberačom a postupne prešiel k poľnohospodárstvu a chovu zvierat. Jedným z dôsledkov tohto procesu bolo postupné zavádzanie obilnín do stravy. Postupne ich šľachtil a vznikali nové odrody s lepšími výnosmi. Týmto šľachtením a mutáciou z diploidných obilnín vznikli až hexaploidné (ide o počet zŕn v klase). Obsah lepku sa v nich postupne zvýšil z 10 % približne na 50 %. Po dlhoročnom šľachtení má súčasná pšenica päťkrát viac genetických informácií ako človek. A to tenké črevo niektorých ľudí nie je schopné tolerovať. Takto históriu celiakie vysvetľuje známa gastroenterologička MUDr. Jarmila Kabátová, PhD., v publikácii Bezlepková diéta, celiakia a iné ochorenia vyvolané lepkom, ktorú vydalo vydavateľstvo Ra­abe.

Od prvého opisu celiakie uplynulo takmer dvetisíc rokov, ale až zhruba pred sedemdesiatimi rokmi sa zistilo, že za patologické zmeny v črevnej sliznici a za väčšinu klinických prejavov celiakie je zodpovedný lepok (ale predovšetkým gliadín, pšeničná bielkovina). Zásadná zmena v diagnostikovaní ochorenia nastala až v druhej polovici 20. storočia zavedením prvých gastrofibroskopov a odberom vzoriek zo sliznice tenkého čreva pri endoskopickom bioptickom vyšetrení a opisom stupňov postihnutia tejto sliznice. Začala sa rozlišovať symptomatická a asymptomatická (bez príznakov) forma celiakie. MUDr. Jarmila Kabátová, členka pracovnej skupiny pre celiakiu Slovenskej gastroenterolo­gickej spoločnosti, upozorňuje, že symptómy (príznaky) choroby sú veľmi rôznorodé, preto včasná a správna diagnostika nie je jednoduchá.

Výskyt celiakie je celosvetový a postihuje obe pohlavia (v pomere 2:1 v neprospech žien) a má výrazné geografické rozdiely. Záleží totiž na množstve lepku v potrave. Napríklad krajiny s prevahu potravy obsahujúcej ryžu (ryža je bezlepková potravina) toto ochorenie takmer nepoznajú. Celiakia môže vzniknúť (alebo byť diagnostikovaná, dovtedy o nej celiatik nemusel vedieť) v ktoromkoľvek veku, pričom častejšie sa vyskytuje u belochov a mnoho pacientov pochádza zo skupiny príbuzných pacientov s diagnózou celiakie. Na Slovensku v roku 2020 bolo 22 735 diagnos­tikovaných celiatikov, v roku 2022 už 32 139 diagnos­tikovaných celiatikov a odvtedy toto číslo zas nepochybne narástlo. Takisto je ešte iste množstvo nediagnostikovaných pacientov, ktorí majú atypické formy ochorenia s prejavmi mimo tráviaceho traktu, navštevujú mnohé odborné ambulancie a ani netušia, že by mohli mať celiakiu. Zvyšuje sa aj výskyt tichej (tzv. silentnej) formy celiakie, ktorá je bez vonkajších prejavov, ale tichý zápal v čreve prebieha.

„Najčastejším podnetom na pátranie po celiakii sú hnačky a úbytok telesnej hmotnosti. V skutočnosti však má takého prejavy len malá skupina celiatikov. Oveľa dôležitejšie je poznať nenápadné prejavy celiakie a myslieť na ne nielen u seba, ale aj v prípade svojho okolia,“ vysvetľuje gastroenterologička MUDr. Božena Pekárková. „Častým prvým prejavom býva málokrvnosť z nedostatku železa. V staršej literatúre sa stretávame s pojmom chloróza. Definovala sa tak bledosť z nedostatku železa u mladých dievčat. Teraz už vieme, že hoci sa za pojmom mohla v minulosti skrývať podvýživa, mohlo ísť aj o celiakiu. Ešte stále sa dostatočne nedostalo do povedomia, že málokrvnosť u žien nemusí byť len z menštruačných strát (o problematike anémie píšeme na inej strane v tejto prílohe). A ak má mladý muž málokrvnosť, tak je nevyhnutné pátrať po celiakii! Tu treba zdôrazniť, že ochorenie sa môže vyskytnúť v ktoromkoľvek veku od detstva až po neskorý vek,“ dodáva. Výborným zdrojom informácií o celiakii sú odborné weby bezlepku.sk alebo celiakia.sk. Existujú aj rôzne skupiny na sociálnych sieťach (tu treba dať pozor, lebo laici, ktorí sa tam zapájajú do diskusií, nemusia vždy radiť odborne a správne).

Príznaky celiakie mimo tráviaceho traktu (tzv. podozrivé symptómy)

depresia, epilepsia, ktorá nereaguje na terapiu, periférna neuropatia, migréna, osteopénia, osteoporóza, zvýšená lámavosť kostí, porucha skloviny trvalého chrupu, myalgie (bolesti svalov), únavový syndróm, výrazný nepokoj dieťaťa, oneskorená puberta, infertilita (neplodnosť žien, ale aj mužov), edémy (opuchy).

(Zdroj: www.bezlepku.sk)

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #celiakia #lepok #bezlepková diéta