Unikla zdravotná dokumentácia Roberta Fica, nemocnica to nahlásila

Už krátko po prevezení do banskobystrickej nemocnice začala internetom kolovať uniknutá zdravotná dokumentácia, ktorú lekári spísali pri prijatí Roberta Fica do svojej starostlivosti. Zdravotnícke zariadenie to nenechalo len tak.

21.05.2024 06:00
Rooseveltova nemocnica, Banská Bystrica Foto: ,
Nemocnica v Banskej Bystrici.
debata (74)

Zdravotná dokumentácia obsahovala množstvo citlivých informácií o stave, v ktorom sa premiér nachádzal, keď ho zdravotníci prijímali do nemocnice. Píše sa v nej napríklad o hodnote krvného tlaku, pulzu, okysličenia, o charaktere strelného poranenia a tiež o vyšetreniach, ktoré Robert Fico absolvoval.

Bezpečnostný expert Zábojník analyzuje atentát na Fica
Video
Zdroj: TV Pravda

Lekárska správa síce neobsahuje meno, avšak z jej obsahu sa dá odvodiť, že skutočne ide o predsedu vlády. Sedí dátum, charakter zranení aj zmienka o leteckom transporte z Handlovej, kde k tragickému incidentu minulú stredu došlo.

Nemocnica nenechala únik informácií z príjmu Roberta Fica vyšumieť do stratena. „Vzniknutú situáciu sme po konzultácii nahlásili Národnému bezpečnostnému úradu a Úradu na ochranu osobných údajov,“ informovala Ružena Maťašeje, hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Zároveň ale podotkla, že z vyhotovenej fotografie nie je zrejmé, o akú osobu ide: „A teda pri úvahách na túto tému môže pozorovateľ skutočnosť len dedukovať.“

Trestný zákon hovorí, že kto neoprávnene poskytne, sprístupní alebo zverejní osobné údaje o inom človeku získané v súvislosti s výkonom svojho povolania, zamestnania alebo funkcie, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. Trestné oznámenie by teoreticky mohol podať aj sám poškodený Robert Fico.

Štefan Kvak, primár chirurgického oddelenia michalovskej nemocnice. Čítajte viac Chirurg Štefan Kvak: Po strelnom poranení brucha je návrat do bežného života otázkou mesiacov

Kto má právo nahliadať

Zdravotnú dokumentáciu nie je možné len tak šíriť ani do nej nemá ktokoľvek prístup, zákon je v tomto smere jednoznačný. Právo zoznámiť sa s údajmi o sebe má, samozrejme, každý pacient, a to v plnom rozsahu. Do dokumentácie môže nahliadať aj si robiť výpisky alebo kópie.

Existujú však výnimky, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže odmietnuť nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie pacientovi, ktorý sa lieči na psychiatrii alebo v rámci špecializačného odboru klinická psychológia, ak by lekárske záznamy mohli negatívne ovplyvniť jeho liečbu.

Pacient si nemôže dokumentáciu odniesť domov. Nie je to jeho majetok ani vlastníctvo lekára. V skutočnosti to nie je majetok nikoho, pretože ide o službu, nie o vec, ktorú možno predať či darovať.

V prípade smrti pacienta má právo nahliadať do dokumentácie v celom rozsahu aj manžel alebo manželka, dieťa alebo rodič zomretej osoby.

„Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je na vyžiadanie povinný poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu ním poskytnutej zdravotnej starostlivosti všeobecnému lekárovi alebo lekárovi, ktorý odporučil osobu na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ informuje Univerzitná nemocnica Bratislava.

Zdravotná dokumentácia môže byť sprístupnená aj ďalším osobám či orgánom, napríklad orgánom činným v trestnom konaní na účely súdnych konaní, inšpektorátu práce na účely vyšetrovania pracovného úrazu, revíznemu či posudkovému lekárovi, znalcovi, zdravotnej poisťovni či Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou.

operácia ruka, rukavica, chirurg, operačná sála, chirurgia, nástroje Čítajte viac Brušný chirurg bol pri operáciách vzbúrencov z Leopoldova aj muža, ktorého do brucha postrelila žiarlivá manželka

Uchovať po dobu 20 rokov

Všeobecný lekár musí uchovávať dokumentáciu ešte dvadsať rokov po smrti osoby. Dokumentácia u špecialistov sa uchováva rovnako po dobu dvadsiatich rokov, a to od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti pacientovi.

Ako dodáva bratislavská nemocnica: „Každý, komu sa poskytnú alebo sprístupnia údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa zákona, je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť a zabezpečiť ich ochranu tak, aby nedošlo k ich strate alebo zneužitiu.“

74 debata chyba
Viac na túto tému: #Robert Fico #zdravotná dokumentácia #atentát na Roberta Fica