Uzavretý nukleárny systém lieči ochorenia kĺbov a chrbtice. Presvedčte sa o tom na troch miestach na Slovensku

V Sun Medical Centre v Leviciach, ale už aj v ďalších dvoch pobočkách v Trebišove a v Piešťanoch sa na liečbu ochorení kĺbov a chrbtice používa nová a vo svete jedinečná technológia tzv. uzatvoreného nukleárneho systému na liečbu ochorení kĺbov a chrbtice.

20.06.2024 00:00
thumbnail Fotka pacient v stroji  1 ,...

Tímu biofyzikov sa podarilo skonštruovať uzavretý nukleárny aplikačný systém, v ktorom je možné najnovšie poznatky využiť a aplikovať na ľudské kĺby či chrbticu. V takomto liečebnom systéme je možné dosiahnuť spolupôsobenie viacerých elektromagnetických polí na dosiahnutie maximálneho regeneračného účinku na bunky kĺbových a kostných štruktúr. Hovoríme o tom s primárom z Centra liečby kĺbov MUDr. Vladimírom Hudecom.

Čo to vlastne znamená technológia uzavretého nukleárneho systému v praxi?

Znamená to, že liečba nukleárnou magnetickou rezonanciou sa posunula na kvalitatívne vyššiu úroveň. Technológia uzatvoreného nukleárneho systému otvorila nové možnosti liečby a dokážeme pomôcť pacientom aj s diagnózami či ochoreniami, pri ktorých to doteraz nebolo možné.

Aké sú efekty liečby?

Regeneračný účinok nukleárnej terapie na bunky a tkanivá je vďaka uzatvorenému nukleárnemu systému neporovnateľne väčší. Svedčia o tom nielen početné výsledky lekárskych štúdií z celého sveta, ale najmä reakcie pacientov na liečbu. Účinok sa prejavuje v každej jednej bunke liečenej časti tela a výsledkom je napríklad zväčšenie objemu chrupavkovej vrstvy v kĺboch pri liečbe artrózy, či zvýšenie hustoty kostnej hmoty pri liečbe osteoporózy. Teraz sa nukleárna terapia môže právom nazývať regeneračnou medicínou budúcnosti, pretože sa priamo zameriava na odstránenie príčiny ochorenia a nielen na potlačenie bolesti.

thumbnail Foto Fischer 4, pr,nepouzivat

Ako prebieha terapia?

Pacienta uložíme na lôžko a spokojne si napríklad môže zdriemnuť. Celý systém je totiž riadi počítač, ktorý optimalizuje priebeh nukleárnej terapie podľa konkrétnej diagnózy pacienta. Čím je ešte nukleárna regeneračná terapia taká výnimočná? Samotnú technológiu vyvinuli v Johnsonovom vesmírnom centre NASA v Houstone. Uzatvorený nukleárny systém bol pred udelením patentu predstavený aj veľmi prísnym regulačným orgánom na americkom kontinente, kde povolia používanie podobných zariadení až po podrobnom preskúmaní a overení terapeutických účinkov.

Má terapia nejaké vedľajšie účinky a sú v tomto smere obmedzenia ohľadom veku?

Terapia je vhodná pre všetky vekové kategórie a o jej vhodnosti pre pacienta rozhodne po vyšetrení lekár, ktorý následne terapiu nastaví podľa konkrétnej diagnózy. Je bezpečná a účinná. Chodia k nám aj pacienti, ktorí už absolvovali všetky dostupné neinvazívne možnosti liečby kĺbov. Avšak nikdy som u pacientov nevidel také evidentné zlepšenie klinického stavu ako po absolvovaní nukleárnej terapie. Liečba je bezbolestná a nemá nijaké nežiaduce účinky. Nehrozí žiadne riziko infekcie, krvácania či zrastov. Výhodou je, že pacient nemusí prerušiť svoje pracovné či pohybové aktivity. Ustúpenie bolesti a zlepšenie pohyblivosti kĺbu často nastupuje už počas terapie. V súčasnosti je to celosvetovo najúčinnejšia neinvazívna terapia na ošetrenie kĺbových a kostných ochorení.

thumbnail Doktor foto 3, pr,nepouzivat

Kde všade možno túto formu terapie nájsť?

Na Slovensku nukleárnu terapiu poskytujú na certifikovanom pracovisku v Sun Medical centre v Leviciach. Kedže spolupracujeme aj s Výskumným ústavom reumatických chorôb a so Slovenskými liečebnými kúpeľmi Piešťany, otvorili sme pobočku aj priamo v Piešťanoch. Veľký záujem o liečbu prejavujú pacienti z Maďarska, ktorým sme sa snažili vyhovieť otvorením pobočky v Trebišove. Pacientom vychádzame v ústrety poskytovaním terapie aj vo večerných hodinách a taktiež počas víkendových dní. Je to dôležité preto, lebo terapiu je potrebné absolvovať intenzívnou formou niekoľko dní po sebe bez prerušenia, inak stráca účinnosť.

Kontakt na centrum: Ak máte záujem o nukleárnu terapiu kĺbov či chrbtice, stačí zavolať na číslo 0949 677 799 a dohodnúť si termín vstupnej lekárskej konzultácie. Odborní lekári posúdia váš zdravotný stav a odporučia najvhodnejší spôsob terapie.

Sun Medical centrum, A. Kmeťa č. 39, Levice, www.medtec.sk Liečbu je možné absolvovať aj v pobočkách v Trebišove (tel. 0915 333 561) a v Piešťanoch (tel. 0940 000 488)..

chyba