Migrén je viac typov - známe aj menej známe

Migréna bez aury je najčastejšie sa vyskytujúcou formou migrény. Je charakteristická pomaly sa stupňujúcimi, väčšinou jednostrannými bolesťami hlavy, ktoré väčšinou trvajú 4 až 72 hodín.

07.10.2012 07:00
hlava, bolesť, migréna, počítač, práca Foto:
Ilustračné foto.
debata

Sú sprevádzané buď nevoľnosťou, alebo sú pacienti citliví na hluk a svetlo a zdržiavajú sa prednostne v tichých, zatemnených miestnostiach.

Diagnostické kritériá migrény bez aury: trvanie záchvatov bolestí hlavy 4 až 72 hodín; minimálne dve z nasledovných 4 kritérií: jednostranná bolesť (zmena strán počas a medzi záchvatmi je možná), bodavá, pulzujúca bolesť, stredná až vysoká intenzita bolesti, závislosť od záťaže; dodatočne minimálne jeden vegetatívny symptóm: nevoľnosť, vracanie, citlivosť na svetlo a hluk

Migréna s aurou
pri nej sa k už opísaným symptómom pridružujú aj neurologické symptómy, ktoré sa zhrňujú pod pojem aura. Môžu to byť tieto: poruchy videnia: pacienti najčastejšie opisujú svetelné úkazy vo forme hrotov, ktoré sa premiestňujú zo stredu zorného poľa smerom von a na niekoľko minút sú nasledované maloplošným až úplným výpadkom zorného poľa. Výpadok takéhoto druhu môže prebiehať bez ďalších symptómov a môže trvať 15 až 30 minút; poruchy reči; vnímania, ochrnutie: vyskytujú sa typicky jednostranne – na strane ležiacej oproti bolesti hlavy. Ako symptóm sa prejavuje ľahká svalová slabosť ruky alebo zriedkavejšie nohy alebo chodidla.

Bazilárna migréna
bola skôr označovaná ako Bickerstaffova migréna, „migréna a. basilaris“. Ide o migrénu s aurou, ktorá je spôsobená symptómami z porúch mozgového kmeňa či oboch tylových lalokov. Základné kritériá sú zhodné s kritériami migrény s aurou.

Hemiplegické migrény
vyskytujú sa v detstve a v dospelosti vymiznú. Záchvatu často predchádza drobná trauma lebky. Súčasťou tejto migrény detského veku sú poruchy vedomia.

Menštruačná migréna
vyskytuje sa až u 70 percent žien. Môže sa vyskytovať pred, počas či po menštruácii. Pri predmenštruačnej migréne sú prítomné aj ďalšie príznaky predmenštruačného syndrómu: depresia, únava, bolesti chrbta, nevoľnosť, citlivosť prsníkov.

Denník migrenika

Zaznamenávajte si bezprostredné udalosti pred záchvatom migrény. Pomôže to lekárovi určiť niektoré spúšťacie momenty. Sústreďte sa predovšetkým na: poruchy režimu spánku, hormonálne zmeny, stres, jedálny lístok, meteorologické podmienky.

Denník slúži na presné zaznamenanie výskytu jednotlivých hlavných rizikových faktorov vo vašom týždennom režime. V prípade prítomnosti rizikového faktora v určitý deň vyfarbite príslušný obdĺžnik. Rovnako postupujte aj v prípade, že ste v daný deň pocítili bolesť hlavy. Jej intenzitu ohodnoťte jedným až tromi krížikmi (+ slabá intenzita, +++ veľmi silná intenzita).

Zapíšte si aj prítomnosť sprievodných príznakov (nevoľnosť, vracanie, svetloplachosť a podobne). Ak ste užili nejaký liek, poznamenajte jeho názov a úspešnosť takejto liečby. Políčka „ďalšie“ a „poznámky“ slúžia na zaznamenanie vašich vlastných postrehov a okolností, ktoré by mohli so vznikom bolesti hlavy súvisieť.

Vyplnený diár vám môže pomôcť v pátraní po príčine vašich bolestí hlavy. Z údajov možno následne posúdiť typ problémov a zhodnotiť aj výsledok ich liečby.

debata chyba