Cytologické vyšetrenie – aký typ si zvoliť?

11.11.2012 08:00
cytológia - odborné vyšetrenie
Cytologické vyšetrenie sa dá spojiť s tzv. počítačom analyzovanou cytológiou. Znamená to, že bunky zo skúmavky sa spracujú do preparátu. Ten sa vloží do špeciálneho mikroskopu napojeného na počítač, ktorý bunky vyčlení na základe cytofotometrie a porovnávania jadier. Autor:

Cytologické skríningové vyšetrenie lekári v diagnostike rakoviny krčka maternice považujú za prelomové.

Do praxe bolo vo svete zavedené už v roku 1928, pričom uplatnenie našlo v 40-tych rokoch minulého storočia. „Je to jednoduché vyšetrenie, ktoré ak sa vykoná poriadne, zníži výskyt už pokročilých štádií rakoviny o 50–80 percent,“ povedal MUDr. Peter Vereš, odborný garant cytologickej diagnostiky.

Pripomenul, že na Slovensku si každá žena môže vybrať z dvoch typov cytologických vyšetrení. Buď konvenčné cytologické vyšetrenie alebo modernejšie, tzv. LBC (liquid base cytology).

Metóda LBC bola do praxe zavedená v 90-tych rokoch minulého storočia a v západnom svete sa hneď stala dominantnou. Už dokonca stihla vytlačiť konvenčnú metódu. Na Slovensku bola zavedená pred dvoma rokmi, z krajín strednej Európy sme boli medzi prvými. Dôvod, prečo ju ešte stále neuprednostňujú všetky slovenské pacientky, je aj ten, že vyšetrenie neprepláca zdravotná poisťovňa v plnej výške.

Konvenčná metóda – ide o jednoduché, finančne nenáročné a pacientku nezaťažujúce vyšetrenie. Prináša však aj určité nevýhody. Tie podľa lekára Vereša spočívajú v preparáte, ktorý je veľakrát zahmlený, kontaminovaný inými bunkami, ktoré nie sú cieľom hodnotenia – krv, hlien a iné prímesi.

Modernejšia LBC metóda je lepšia v tom, že tieto spomínané bunky eliminuje. Doktor to prirovnal k pozorovaniu hviezd. „Ktorým ďalekohľadom by ste sa radšej pozerali na hviezdu. Starým, ktorý má optiku z 18. storočia, alebo moderným výkonným s najmodernejšou optikou? Ten obraz by bol diametrálne odlišný.“ Uviedol ďalej, že lekár, ktorý pacientku vyšetruje, je menej zaťažený možnými chybami vznikajúcimi práve pri pozorovaní takéhoto kontaminovaného preparátu.

Rozdiely medzi metódami
Odber materiálu je pri oboch metódach navlas rovnaký. Avšak pri LBC sa materiál odberovou štetkou nedáva priamo na sklíčko, ale do skúmavky, kde sa nachádza špeciálne tekuté médium, ktoré tieto bunky uchováva. „Ak tieto bunky dáme do média, možno ich opakovane použiť na rôzne vyšetrenie. Teda nielen na onko-cytologické, kde sledujeme morfológiu buniek, ale z takéhoto materiálu môžeme urobiť napríklad aj HPV test,“ povedal MUDr. Vereš.

Každé vyšetrenie je zaťažené určitou ľudskou chybou, zdôraznil cytológ. Dodal, že cytologické vyšetrenie sa dá spojiť s tzv. počítačom analyzovanou cytológiou. Znamená to, že bunky zo skúmavky sa spracujú do preparátu. Ten sa vloží do špeciálneho mikroskopu napojeného na počítač, ktorý bunky vyčlení na základe cytofotometrie a porovnávania jadier (ich denzity, veľkosti) a označí abnormálne skupiny buniek. Tie potom lekár hodnotí.

„Je to obrovská časová výhra, lebo stroj je rýchly a nie je zaťažený chybou. A lekárovi sa na pracovný stôl dostanú len preparáty ktoré musí vyhodnotiť len lekár, lebo záver takéhoto vyšetrenia, ak je nález abnormálny, vždy vykonáva lekár,“ skonštatoval doktor Vereš.

Spomínané vyšetrenie na Slovensku zatiaľ zaujíma len 6 percent žien. Nie je to veľké číslo, ale postupne narastá. Podľa štatistiky si ho prevažne volia ženy vo veku 25–40 rokov. „Sú to ženy, ktoré majú záujem poznať svoj zdravotný stav a vedieť, čo sa s nimi ďalej stane,“ zhodnotil doktor Vereš.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku