Cukrovka: choroba, ktorá vôbec nie je sladká

Patríte medzi takmer 400-tisíc Slovákov, ktorých sužuje diabetes mellitus, známejší ako cukrovka? Napriek tomu, že počet úmrtí na ňu vďaka lepšej liečbe ubúda, výskyt komplikácií neklesá, ale, naopak, narastá.

21.11.2012 06:00
Diabetes mellitus Foto:
Diabetes mellitus je jedno z načastejších, najzávažnejších a finančne najnáročnejších chronických ochorení súčasností.
debata

Počet chorých totiž celosvetovo pribúda a preto o cukrovke odborníci začínajú hovoriť ako o pandémii 21. storočia.

Diabetes mellitus je jedno z najčastejších, najzávažnejších a finančne najnáročnejších chronických ochorení súčasnosti. Každé dve minúty zomiera v jeho dôsledku jeden Európan. Prostriedky vynakladané na liečbu v Európskej únii predstavujú 10 až 18 percent z celkových nákladov na zdravotníctvo.

PIANO

Užitočné informácie nájdete aj v článku Aké sú najčastejšie sprievodné ochorenia a komplikácie cukrovky.

Ak si chcete prečítať tento článok, zaregistrujte sa v systéme plateného obsahu Piano.

Na Slovensku v súčasnosti postihuje asi 400-tisíc ľudí a ďalších minimálne 100-tisíc o svojom ochorení netuší. Náchylných na cukrovku je viac ako 30 percent Slovákov.

Neodhalený alebo nedostatočne liečený diabetes je navyše spojený so vznikom mnohých zdravotných komplikácií, ako sú slepota, kardiovaskulárne problémy, poškodenie obličiek, vredy na nohách či amputácie. Docent Emil Martinka, prezident Slovenskej diabetologickej spoločnosti, odporúča vyšetrenie hladiny cukru v krvi v rámci preventívnej kontroly raz za dva roky. Častejšie by ju mali absolvovať ľudia, ktorí prekonali srdcovo-cievnu príhodu, majú nadváhu alebo vysoký krvný tlak, ale aj ženy, ktoré prekonali tehotenskú cukrovku.

Je viacero typov cukrovky, ale najčastejšia je cukrovka 2. typu, ktorá predstavuje 80 až 85 % všetkých prípadov. Pri tomto type pankreas produkuje dostatok inzulínu, citlivosť na tento hormón je však znížená. Tento typ sa spája s obezitou a metabolickým syndrómom, ktorého výskyt v slovenskej populácii sa odhaduje na takmer 40 percent.

"Cukrovka 2. typu je veľmi zákerné ochorenie. Spočiatku nebolí a môže prebiehať aj niekoľko rokov bez toho, aby spôsobovala viditeľné ťažkosti,“ upozornil vedecký sekretár Slovenskej diabetologickej spoločnosti Vladimír Uličiansky. "Mnohí pacienti majú už v čase diagnózy prítomné komplikácie,“ dodala doktorka Zuzana Némethyová. Cukrovka 2. typu je hlboko zakorenená v našich génoch, no zásadnými faktormi jej vzniku sú obezita a nezdravý životný štýl.

Dôležitou súčasťou prevencie je aktívny skríning tohto ochorenia a celonárodná edukácia o rizikách cukrovky a zdravom životnom štýle. Štúdie dokazujú, že režimovými a diétnymi opatreniami je možné znížiť riziko vzniku ochorenia aj u vysokorizikových pacientov, a to až o 60 percent. "Netajíme sa ambíciou iniciovať zavedenie zásad o zdravom životnom štýle aj do školských osnov a zvýšiť záujem detí o aktívny pohyb,“ uviedol Martinka.

Riziko cukrovky pomôže odhaliť nová slovenská webstránka www.zivotbezcukrovky.sk. Ľudia na nej nájdu všetky dôležité informácie o cukrovke, jej príznakoch, možnostiach prevencie, diagnostike, liečbe, ale aj odporúčania pre pacientov, ktorí už týmto ochorením trpia.

Ako sa diagnostikuje ochorenie

 • diagnostiku cukrovky robí diabetológ. K súčasným vyšetreniam patrí vyšetrenie glukózy v krvnej plazme nalačno. Lekár však môže použiť aj hodnotu glykovaného hemoglobínu alebo OGTT (orálny glukózový tolerančný test), t. j. stanovenie dvoch hodnôt krvného cukru po vypití sladkej vody. Krvný cukor sa vyšetruje nalačno po 8-hodinovom hladovaní (voda sa smie piť) a 120 minút po vypití sladkého glukózového roztoku.
 • u ľudí bez cukrovky sa glykémia nalačno pohybuje v rozmedzí 3,3 mmol/l až 5,5 mmol/l. Krátko po jedle môže byť hodnota glykémie vyššia, ale do dvoch hodín klesne pod 7,8 mmol/l. Potvrdená (t. j. opakovane zistená) hodnota glukózy nalačno 7 mmol/l alebo vyššia znamená diagnózu diabetes mellitus. Pri vyšetrení, ktoré nie je robené nalačno, je pre potvrdenie diagnózy stanovená hodnota glukózy v plazme 11 mmol/l alebo vyššia. Ak lekár rozhodne, že je potrebné urobiť OGTT, pri ktorom sa podá 75 gramov bezvodnej glukózy rozpustenej vo vode a za dve hodiny nasleduje stanovenie koncentrácie glukózy, diabetes potvrdzuje hodnota glukózy 11 mmol/l alebo vyššia. U tehotných žien sú pri zistení prítomnosti tehotenského diabetu odlišné kritériá.
 • zvýšené riziko cukrovky – prediabetes je stav, keď sú hladiny krvného cukru príliš vysoké na to, aby sa považovali za normálne, ale nespĺňajú kritériá pre zjavnú cukrovku. Používajú sa aj termíny ako hraničná glykémia nalačno (hodnoty krvného cukru 5,6 – 6,9 mmol/l) alebo ako narušenie glukózovej tolerancie (hodnoty krvného cukru po vypití roztoku sladkej vody v 2. hodine v teste OGTT medzi 7,8 – 11,0 mmol/l). Pacienti s prediabetom majú relatívne vysoké riziko rozvoja cukrovky v budúcnosti, ale aj vysoké riziko pre kardiovaskulárne ochorenie (srdcový infarkt, mozgová mŕtvica). Prediabetes sa spája s obezitou, vysokými hladinami cholesterolu a krvného tuku (triglyceridy) alebo nízkou hladinou ochranného „dobrého“ HDL cholesterolu a s vysokými hodnotami krvného tlaku.

Príznaky, ktoré by ste nemali ignorovať

Typickými príznakmi cukrovky 1. typu sú:

 • časté, nadmerné močenie
 • ustavičný smäd
 • únava, pocit vyčerpanosti, slabosť
 • svrbenie
 • pocit hladu
 • úbytok telesnej hmotnosti bez známej príčiny
 • poruchy ostrosti zraku
 • kožné alebo pohlavné infekcie a mykózy

U diabetikov 2. typu

 • sa ochorenie vo svojom úvode obyčajne viditeľnejšie neprejavuje alebo sa prejavuje len miernymi necharakteris­tickými ťažkosťami, najmä únavou, opakovanými infekciami močových ciest či pohlavných orgánov, prípadne plesňovým postihnutím chodidiel
 • cukrovka 2. typu sa často prejaví až v štádiu závažných cievnych komplikácií (poškodenie očí, obličiek, srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda, neuropatia). Preto sú veľmi dôležité preventívne vyšetrenia (tzv. skríningové programy), ktoré by mali cukrovku 2. typu a prediabetické štádiá odhaliť čo najskôr
debata chyba