Joga pomáha oslabovať príznaky depresie

, , 18.09.2017 16:00

Niekoľko nedávnych štúdií ukázalo, že joga môže byť užitočná pri potláčaní príznakov depresie. Zatiaľ však nemožno povedať, že by to bol jeden zo spôsobov liečby.

Vďaka miliónom fanúšikov na celom svete a vďaka skutočnosti, že Organizácia Spojených národov vyhlásila 21. jún za medzinárodný deň jogy, sa zdá, že táto tisícročná disciplína je medzinárodne uznávaná pre jej blahodarné účinky.

Existuje množstvo štúdií, ktoré ukazujú, že pôsobí proti bolestiam chrbta, zlepšuje držanie tela a pomáha zvládnuť úzkosť a stres. Joga s jej fyzickou a duchovnou praxou má však priamy vplyv na stav mysle.

Joga sa zatiaľ nedá považovať za terapiu na...
Joga sa zatiaľ nedá považovať za terapiu na depresiu, no podľa všetkého je vhodným doplnkom k tradičnej liečbe. Autor: SHUTTERSTOCK

Niektoré nedávne štúdie poukazujú na jej potenciál ako antidepresíva. Z toho vyplýva, že joga pomáha zmierniť príznaky depresie a môže sa považovať za doplnkovú liečbu tradičnej liečby. Joga je kombináciou fyzického cvičenia a meditácie, ktoré sa zameriavajú na psychickú a fyzickú pohodu človeka. Nedávno sa preto stala predmetom štúdií zameraných na meranie jej účinnosti proti depresii.

Lindsey Hopkinsová zo San Francisco Veterans Affairs Medical Center analyzovala účinky hathajogy na 23 amerických veteránov, ktorí sú považovaní za rizikovú skupinu z hľadiska duševných porúch.

Veteráni museli trénovať dvakrát týždenne dva mesiace. Na konci programu mali tí, čo mali najvýraznejšie príznaky depresie na začiatku štúdie, tieto symptómy potlačené v závislosti od toho, ako jogu praktizovali. Čím viac trénovali, tým slabšie boli príznaky depresií.

Podobné výsledky boli získané aj v skupine 52 žien vo veku od dvadsaťpäť do štyridsaťpäť rokov, ktoré trpeli stresom a poruchami príjmu potravy. Polovica z nich praktizovala bikram jogu a dynamický program niektorých cvičení hathajogy.

Dokonca aj v tomto prípade mali ženy, ktoré praktizovali bikram jogu počas ôsmich týždňov, menej symptómov depresie ako kontrolná skupina, ktorá cvičenie nepraktizovala. Táto štúdia bola vykonaná na Alliant International University v San Franciscu. Maren Nyer a Maya Nauphalová z Massachusetts General Hospital, ktorí testovali účinnosť bikram jogy na skupine 29 dospelých, zaznamenali podobné výsledky.

Nina Vollbehrerová z Centra pre integračnú psychiatriu v Holandsku prezentovala výsledky sledovania ľudí, ktorí mali dve hodiny jogy v dvoch rôznych podmienkach. Bola to skupina 12 ľudí trpiacich depresiami od veku 11 rokov, ktorí praktizovali jogu počas deviatich týždňov.

Miera depresie, stresu a úzkosti na konci tohto obdobia a po štyroch mesiacoch porovnávania so skoršími údajmi ukázala, ako sa cítili ľudia, ktorí začali cvičiť jogu. Výskumníci zistili, že príznaky depresie sa počas cvičenia znižovali a tento jav pokračoval aj o niekoľko mesiacov neskôr.

Vollbehrerová a jej kolegovia potom zmerali, ako jogu a relaxačné techniky, ktoré sa praktizujú doma po odbornej príprave, môžu pomôcť zvládnuť príznaky depresie u 74 detí. Po jedinom týždni cvičenia sa symptómy úzkosti, stresu a depresie znížili a tento stav pretrvával aj po dvoch mesiacoch.

Vedci tvrdia, že ide o predbežné štúdie v malých skupinách, takže nie je možné vyvodiť žiadne dôveryhodné závery. To je dôvod, prečo táto tisícročná indická prax nemôže byť považovaná za skutočný prostriedok pre 300 miliónov ľudí postihnutých depresiami na svete. „Zatiaľ môžeme iba odporúčať jogu ako doplnkovú terapiu, ktorá je zrejme účinnejšia spolu so štandardnou liečbou,“ zdôraznila Lindsey Hopkinsová.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#cvičenie #jóga #výskum #depresie #power joga
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku