Pohyb: Základný prejav života

Sedavý spôsob života má na zdravie človeka negatívny vplyv - významne prispieva k pandémii obezity, ale je aj katalyzátorom vzniku s obezitou spojených ochorení ako diabetes 2. typu, srdcovo-cievne, neurodegeneratívne či niektoré onkologické ochorenia.

, 26.10.2019 06:00
cvičenie, žena, srdce Foto:
Niektorí odborníci preto považujú nedostatok pohybu za najväčší zdravotnícky problém 21. storočia.
debata (1)

Nedostatok pohybu je zodpovedný za 6 až 10 % úmrtí v dôsledku chronických ochorení a predpokladá sa, že zvýšením pohybovej aktivity je možné predísť až 5,3 milióna úmrtiam za rok. Na porovnanie, elimináciou fajčenia, ktoré sa považuje za hlavný nezávislý rizikový faktor mortality, možno celosvetovo predísť asi 5 miliónom úmrtí ročne. Je preto alarmujúce, že väčšina svetovej populácie nemá vo svojom každodennom živote potrebnú dávku pohybu.

Nedostatkom pohybu trpia až dve tretiny Slovákov. Pokles fyzickej aktivity a zvýšenie prevalencie chronických neprenosných ochorení prináša obrovskú ekonomickú, sociálnu a zdravotnú záťaž. Niektorí odborníci preto považujú nedostatok pohybu za najväčší zdravotnícky problém 21. storočia. Existuje súvislosť medzi fyzickou zdatnosťou, aktivitou a mortalitou. Nedostatok pohybu má významný vplyv na kvalitu života. Už 30 minút aspoň päť dní v týždni sa spája s 20 až 30 % redukciou rizika celkovej mortality.

Výber vhodnej športovej aktivity

  • Terapeutický efekt môže priniesť len individuálne zostavená a predpísaná športová aktivita. Vo všeobecnosti však každé cvičenie je lepšie ako nijaké. Športovanie má prinášať človeku potešenie. * Všeobecne platia kritériá o individuálnej postupnosti v druhu, čase, trvaní, vo frekvencii a v intenzite fyzického, športovo-pohybového zaťažovania a zohľadniť sa musí aj fyzická kondícia pacienta.
  • Vo všeobecnosti sa pre pacientov odporúča aeróbna športová aktivita miernej intenzity, zapájajúca veľké svalové skupiny aspoň 30 minút denne (30 až 60 minút) počas 3 až 6 dní. U detí a mladších ľudí sa preferuje denná športová aktivita.
  • Pre pacientov s kardiovasku­lárnymi ochoreniami sú vhodnými športmi chôdza, rýchla chôdza, beh v prírode, džoging, chôdza po schodoch, bicyklovanie, plávanie, bežecké lyžovanie, turistika, vodný aerobik, tanec, korčuľovanie, stacionárny bicykel.

Pre pacientov sa neodporúčajú športy:

  • s výrazne prevažujúcou silovou zložkou (vzpieranie, džudo, kulturistika);
  • spojené s prílišným zvýšením vnútrohrudníkového tlaku (vzpieranie, kulturistika, intenzívne veslovanie);
  • spojené s nadmerným psychickým stresom (súťažné, extrémne alebo adrenalínové športy, parašutizmus, bungee-jumping, potápanie).

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #pohyb #životospráva #nedostatok pohybu