Kúpele: Kedy, kam a ako

V jednom kalendárnom roku môžete spravidla absolvovať kúpeľnú liečbu iba raz. Všetky informácie o tom, kto a za akých podmienok môže absolvovať kúpeľnú liečbu hradenú z verejného zdravotného poistenia, sú uvedené v zákone, v indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť – príloha č. 6 k zákonu č. 577/2004 Z. z. Základné informácie sú aj na stránkach zdravotných poisťovní (ZP). Ak potrebujete aktuálne a presné informácie o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti, obráťte sa priamo na to zariadenie, v ktorom chcete liečbu absolvovať a na svoju zdravotnú poisťovňu.

, 28.04.2021 10:00
seniori, aerobic, relax, kúpele, voda, pohyb Foto:
Zdravotné poisťovne môžu hradiť kúpeľnú starostlivosť v celom rozsahu alebo čiastočne.
debata

Kto môže ísť do kúpeľov:

 • kúpeľnú starostlivosť nemôže lekár predpísať pri prvých príznakoch ochorenia, ako prvú, musí jej predchádzať ambulantná zdravotná starostlivosť, alebo hospitalizácia
 • v zdravotnej dokumentácii pacienta musia byť záznamy o uvedenej poskytnutej zdravotnej starostlivosti
 • podmienkou odsúhlasenia kúpeľnej liečby je konzultovanie svojho zdravotného stavu s odborníkom aspoň raz za pol roka a dodržiavanie predpísanej liečby

Ako je kúpeľná starostlivosť hradená:

 • zdravotné poisťovne môžu hradiť kúpeľnú starostlivosť v celom rozsahu alebo čiastočne

Indikácie zaradené v kategórii A:

 • poisťovňa platí všetky lekárske úkony, procedúry, ubytovanie aj stravu

Indikácie zaradené v kategórii B:

 • poisťovňa platí všetky lekárske úkony a procedúry, ubytovanie a stravu si platí pacient

Kto vypisuje a navrhuje kúpeľnú liečbu:

 • poukaz na kúpeľnú liečbu vypisuje lekár špecialista, ale môže to byť aj všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast, na základe nálezu lekára špecialistu.
 • lekár špecialista môže návrh vypísať aj bez všeobecného lekára, špecialisti vypisujú návrh na kúpeľnú liečbu pacientom, ktorých majú v dispenzárnej starostlivosti

Aké vyšetrenia sú potrebné:

 • klinické a laboratórne vyšetrenia potrebné na schválenie kúpeľnej liečby nesmú byť staršie ako tri mesiace
 • pacienti nad 70 rokov musia absolvovať aj interné vyšetrenie

Kam so žiadosťou:

 • návrh na kúpeľnú liečbu musí pacient doručiť na pobočku svojej ZP, schvaľuje ho revízny lekár poisťovne, nesprávne vyplnený návrh vráti na doplnenie, ak nespĺňa zákonom stanovené kritériá, zamietne ho
 • zamietnutie musí revízny lekár odôvodniť
 • ak návrh spĺňa zákonom stanovené kritériá, musí ho ZP schváliť

Po schválení návrhu:

 • poisťovňa oznámi poistencovi kúpeľné zariadenie, v ktorom môže liečbu absolvovať, v zozname kúpeľov sú tie, s ktorými má zmluvný vzťah, a len tie, ktoré majú oprávnenie liečiť pacientov s daným konkrétnym ochorením
 • v oznámení uvedie aj schválený počet dní kúpeľnej liečby – 21 alebo 28 a informáciu o jej forme – ambulantná, ústavná, resp. so sprievodcom
 • ZP uvedie tiež posledný možný nástupný termín, prípadne počet hradených liečebných procedúr
 • pacient si s kúpeľným zariadením dohodne dátum nástupu, aj kvalitu ubytovania a stravovania, ktoré vyžaduje, alebo ktorú mu môžu kúpele vzhľadom na súčasnú neštandardnú situáciu počas pandémie koronavírusu poskytnúť
 • pri ochoreniach, kde je absolvovanie kúpeľnej liečby limitované do určitého dátumu, napríklad do 12 mesiacov od operácie, musí pacient nastúpiť na liečbu pred uplynutím tohto termínu
 • v prípade skupiny B dostane pacient s oznámením o schválení liečby i zoznam kúpeľných zariadení, z ktorých si môže vybrať
 • kúpele následne zašlú pozvánku – predvolanie, poukaz na kúpeľnú liečbu na konkrétny termín v konkrétnom ubytovacom zariadení. Uvedú tiež povinné doplatky, napríklad daň za ubytovanie, kúpeľný poplatok, zákonom stanovený doplatok za ubytovanie a stravu, iné doplatky ako nadštandard alebo parkovanie
 • pacient má počas kúpeľnej liečby nárok na pracovnú neschopnosť (PN), ktorú vystavuje kúpeľné zariadenie. Nárok na PN vzniká rovnako pacientom z kategórie A aj B.
 • ak ste do kúpeľov prišli ako samoplatca, nárok na PN nemáte
 • rodič môže v kúpeľoch zvyčajne sprevádzať dieťa do 3 rokov, potom sa už posudzuje každý prípad zvlášť. O schválenie musíte požiadať poisťovňu, v ktorej je dieťa poistené, ak poisťovňa vyhovie, prepláca len náklady na ubytovanie, stravu a prípadné procedúry platí rodič. Matka alebo otec má nárok na PN, vypíše ju buď všeobecný lekár, alebo ošetrujúci lekár z kúpeľov.
 • kúpeľný pobyt, spravidla 21 dní, je možné skrátiť len výnimočne, pri vážnych zdravotných, služobných alebo rodinných dôvodoch

Čo si vziať do kúpeľov

 • 1. Predvolanie na kúpeľnú liečbu
 • 2. Oznámenie o schválení kúpeľnej liečby zo zdravotnej poisťovne
 • 3. Potvrdenie praktického lekára o aktuálnom zdravotnom stave, nesmie byť staršie ako 14 dní
 • 4. Občiansky preukaz
 • 5. Preukaz poistenca
 • 6. Dezinfekčné prostriedky a rúška
 • 7. Nezabudnite si priniesť všetky lieky, ktoré pravidelne užívate.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kúpele #kúpeľný pobyt