Ponuka kúpeľov je bohatá, vykryť straty je však náročné

Hovorcovia známych slovenských kúpeľov opisujú súčasnú situáciu. Ako sa vyrovnávajú s poklesom pacientov spôsobeným pandémiou?

07.09.2021 06:00
žena, bicyklovanie, kúpele, aquabiking, relax,... Foto:
Žena bicyklujúca vo vode. Ilustračné foto.
debata (1)

Kúpele Dudince

Poskytujú kúpeľnú liečbu postcovidovým pacientom v skupine A, teda plne hradenú zdravotnou poisťovňou. „Pripravili sme aj pobyt zameraný na liečbu postcovidového syndrómu pre samoplatcov, teda najmä pre tých, ktorí nemajú nárok na kúpeľnú liečbu, ale trpia týmto syndrómom. Mnoho klientov, ktorí covid prekonali, k nám príde, no vyberajú si aj iné z našich liečebných pobytov, pretože vďaka individuálne zostavenému plánu procedúr v nich môžu ťažkosti z ochorenia prekonať aj absolvovaním iného pobytu,“ vraví marketingová špecialistka Andrea Petrušková. Ako však uviedla, liečebných návrhov v skupine A je menej, keďže mnoho operácií bolo odložených, ale na druhej strane veľa klientov zdravotných poisťovní svoj pobyt v kúpeľoch kvôli obavám odkladalo.

Ako dodala, Dudince patria medzi kúpele, ktoré ponúkajú mnoho nových a moderných terapií, pričom sú často prvé zo slovenských kúpeľov, ktoré ich zaviedli. „Takouto procedúrou je napríklad TECAR SIN terapia, ktorá výrazne urýchľuje regeneráciu po záťaži a až o 2/3 dokáže skrátiť rekonvalescenciu po svalovom alebo kĺbovom zranení. Ďalšou novinkou je Bemer, ktorá má protibolestivý a protizápalový účinok, urýchľuje regeneráciu po operačných zákrokoch na pohybovom a nervovom systéme, pri poúrazových stavoch na pohybovom aparáte, urýchľuje hojenie rán, vstrebávanie opuchov a krvných podliatin. Zaujímavou a pomerne novou modernou procedúrou je aj Hilterapia(li­ečba, ktorá má často okamžité výsledky pri tlmení bolestí a relaxácii svalstva),“ dodala.

Medzi viac ako 70 procedúr v ponuke Kúpeľov Dudince patria i najnovšie prírastky – terapeutické pomôcky ako napr. kinesiotaping (účinný pri akútnych bolestivých stavoch), Blackroll (cvičenie s valcami v rámci individuálneho liečebného telocviku) či forma cvičenia SM systém.

Pokiaľ ide o preventívne opatrenia, poskytujú všetky služby v plnom rozsahu, aj keď zatiaľ len ubytovaným klientom. „Momentálne u nás platia všetky obmedzenia vyplývajúce z aktuálnej vyhlášky ministerstva zdravotníctva, medzi ktoré patrí napríklad nosenie rúšok v interiéri či napríklad negatívny test, potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní ochorenia, ak má klient v balíku služieb wellness.“

fyzioterapeutka, doktorka, pacientka Čítajte aj Ako sa dostať do kúpeľov

Bardejovské Kúpele

„Boli sme jedny z prvých kúpeľov, ktoré zakúpili špeciálny MLS Laser, ktorý je určený predovšetkým na liečbu postcovidových pacientov, a preto sú naše kúpele veľmi vyhľadávané aj pre túto novú indikáciu. Tieto balíčky využívajú tak klienti zdravotných poisťovní, ako aj samoplatcovia. Celkovo sme zatiaľ zarezervovali pobyt pre 650 klientov len na postcovidovú liečbu. Počet ale stále rastie,“ hovorí Tamara Šatanková, ekonomicko-obchodná riaditeľka kúpeľov. Podľa jej slov všetky kúpele zaznamenali veľký pokles počtu návrhov, najmä za prvý a druhý kvartál tohto roka a tiež v roku 2020. „Vypisovalo sa ich menej, lebo sa neoperovalo, alebo aj samotní klienti návrhy vracali späť z dôvodu obavy pred covidom,“ priblížila.

Pokiaľ ide o kompenzácie, využívajú pomoc rezortu práce na udržanie zamestnanosti. „Požiadali sme aj ministerstvo hospodárstva o dotácie na nájomné a následne aj ministerstvo dopravy na dotácie pre pokles tržieb, tzv. de minimis a tiež tzv. veľkú schému štátnej pomoci. Táto pomoc bola ale veľmi nízka, približne šesť percent z celkovej sumy nákladov za rok 2020,“ uviedla Šatanková.

Momentálne sa tieto kúpele nachádzajú v zelenej farbe, teda okrem R-O-R nie sú žiadne väčšie obmedzenia. Prechodom do inej farby sa budú riadiť vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva a zrejme sa priklonia k tzv. OTP.

Kúpele Trenčianske Teplice

Kúpele pripravili špeciálny druh pobytu pre pacientov po prekonaní covidu už v januári 2021 – pre samoplatcov. „Až od polovice apríla, bola táto diagnóza schválená aj s úhradou cez zdravotné poisťovne. Pravdou je, že viac klientov máme s touto diagnózou ako samoplatcov. Proces schvaľovania kúpeľných návrhov je zdĺhavý,“ približuje liečbu pacientov po covide Andrej Puček, riaditeľ pre obchod a marketing.

Podľa jeho slov celkovo klesá počet pacientov liečiacich sa v skupine A, čo je dôsledok pandémie, lebo pre reprofilizáciu lôžok, oddelení či aj celých nemocníc sa obmedzili alebo zastavili plánované operačné zákroky a títo pacienti dnes chýbajú v kúpeľných zariadeniach.

„Pre pacientov sme pripravili nové procedúry, napríklad inhalácie, oxygenoterapiu, terénne kúry či napríklad aj vyšetrenie protilátok na COVID-19,“ vraví o novinkách.

sarisske muzeum kosikarstvo Čítajte aj V Bardejovských Kúpeľoch približujú ľudové remeslá

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice

Medziročný pokles návštevníkov v týchto kúpeľoch bol veľmi výrazný, presiahol 40 %. „Vzhľadom na situáciu sme veľmi výrazný pokles v návštevnosti Zlatých kúpeľov cítili aj v prvej polovici tohto roka. Momentálny záujem o liečebné pobyty je veľký, letná sezóna sa vyvíja sľubne najmä vďaka samoplatcom. Nemôžeme ale hovoriť o vykrývaní strát za minulý rok, pretože aj v tomto roku nás výrazne ovplyvnili protipandemické opatrenia, ktoré trvali veľmi dlho. Nehovoríme o týždňoch, ale o mesiacoch, keď sme mohli služby poskytovať len v obmedzenom režime. Každá strata má pritom za následok napríklad aj odloženie plánov spojených so skvalitňovaním služieb,“ vraví marketingová manažérka kúpeľov Zdenka Nemcová.

Liečia tu aj pacientov po prekonaní covidu. „Nastupujú na pobyt buď na základe návrhu schváleného zdravotnou poisťovňou, alebo ako samoplatcovia v špeciálnom liečebnom pobyte Post Covid. Oba druhy pobytov sú zamerané na liečenie ťažkostí po prekonaní ochorenia, ako sú extrémna únava, zvýšená dýchavičnosť, pretrvávajúce bolesti kĺbov a svalov, bolesti hlavy, tŕpnutie a slabosť končatín. Klient samoplatca si určuje dĺžku pobytu sám, minimálne trvanie je päť nocí, procedúry sú v oboch prípadoch nastavené lekárom podľa individuálnych ťažkostí klienta. Aktuálne sa zvyšuje počet klientov, ktorí prichádzajú na postcovidovú liečbu cez poisťovne,“ približuje.

Počet klientov v indikačnej skupine A bol výrazne nižší v dôsledku situácie na prelome rokov a v prvých mesiacoch tohto roku. Jedným z dôvodov bolo poskytovanie len nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti v nemocniciach, odklad neurgentných operačných výkonov v nemocniciach počas zvýšeného výskytu covidu, a tým aj následný pokles počtu klientov odosielaných do kúpeľov cez zdravotnú poisťovňu. „Až teraz sa počtom klientov z indikačnej skupiny A dostávame opäť na úroveň z predchádzajúcich rokov. Obávame sa ale toho, že rovnaká situácia môže nastať na jeseň,“ uvažuje.

Liečebné procedúry sú založené na jedinečnosti turčianskej liečivej termálnej minerálnej vody. „Viac ako zavádzanie nových procedúr je pre nás dôležitý individuálny prístup ku klientom, nastavenie procedúr a liečby na základe ich individuálnych ťažkostí a potrieb, a tým zlepšenie ich zdravotného stavu. Prinášame aj nové preventívno-rehabilitačné liečebné postupy aj pri ochoreniach, ktoré predtým u nás primárne liečené neboli – založili sme napríklad Centrum kardiovaskulárnej rehabilitácie INCARE, v rámci ktorého spájame skorú diagnostiku prostredníctvom najmodernejších prístrojov a neinvazívne preventívno-rehabilitačné postupy liečby kardiovaskulárnych ochorení,“ uviedla Nemcová.

Ako zodpovedný prevádzkovateľ sa vo všetkých zariadeniach riadia platnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR. Z aktuálnych opatrení je to predovšetkým predloženie potvrdenia o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívny výsledok testu pri nástupe na pobyt a prekrytie dýchacích ciest v interiéri. Opatrenia sa však budú meniť v závislosti od stupňa ohrozenia (farby).

doktor, pacientka, rúška, písanie Čítajte aj Otázky a odpovede o novej postcovidovej indikácii

Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka

Kúpele Smerdžonka boli v minulom roku istý čas úplne zatvorené a po zvyšok roka fungovali v obmedzenom režime, pocítili preto pokles počtu návštevníkov. „Naopak, v tomto roku je záujem o kúpeľné pobyty omnoho vyšší aj vďaka rozšíreniu indikačného zoznamu o možnosť liečiť postcovidových klientov a spusteniu novovybudovaného Wellness Penziónu Smerdžonka,“ hovorí Iveta Eliášová.

„Našou snahou je hľadieť vpred a neprajnú situáciu využiť ako príležitosť, či už na zmeny v riadení procesov, spôsobu práce, neustále zlepšovanie, alebo tvorbu nových projektov. Podarilo sa nám rozšíriť indikačný zoznam a liečime aj choroby pohybového ústrojenstva. Na ambulantnú kúpeľnú liečbu k nám môžu prísť deti a poistenci do 18 rokov,“ hovorí o novinkách. Kúpele liečia aj postcovidový syndróm súvisiaci s dýchacími cestami, duševnými chorobami a pohybovým ústrojenstvom, ktorého liečba môže byť hradená zdravotnou poisťovňou alebo klientom.

„Pre narastajúci počet postcovidových klientov je na mieru vytvorený špeciálny regeneračný postcovidový pobyt, ktorého základom je respiračná fyzioterapia zameraná na podporu správneho dýchania pomocou špeciálnych dýchacích cvičení a pomôcok. Súčasťou pobytu je aj teploliečba, oxygenoterapia – dýchanie kyslíka, klimatická liečba – Pieniny vertical walking či inhalácia liečivej vody, ktorá je vysoko účinná pri regenerácii pľúcneho tkaniva,“ uviedla Eliášová.

V Smerdžonke rastie dopyt po relaxačno-liečebných pobytoch s využitím rekreačného príspevku. „Rekreačný poukaz je možné využiť aj pri liečbe v indikačnej skupine B, ak je klient počas liečenia na dovolenke, a nie na péenke. Klient od nás dostane fiškálny doklad, ktorý môže dať uhradiť svojmu zamestnávateľovi,“ priblížila.

Ako dodala, štát špeciálne kúpeľom nekompenzuje straty, ide skôr o štandardnú pomoc pre zamestnávateľov, resp. pre podniky v cestovnom ruchu.

kúpele, rodina, wellnes Čítajte viac Relax a zdravie nájdete v kúpeľoch

Kúpele Nový Smokovec

„Naše kúpeľné zariadenie rozšírilo svoj indikačný zoznam o liečbu klientov s pretrvávajúcimi postcovidovými syndrómami. Vzhľadom na rôzne dýchacie ťažkosti pacientov po prekonaní ochorenia COVID-19 sme pristúpili k liečbe týchto symptómov ešte pred schválením novej indikácie zo strany rezortu zdravotníctva, a to poskytovaním liečebného pobytu Post covid pre samoplatcov,“ informuje riaditeľ kúpeľov Jozef Vilim. „V porovnaní s minulými rokmi môžeme povedať, že práve po prijatí novej indikácie sa počet pacientov, ktorí majú záujem o kúpeľnú liečbu mierne zvýšil. Ide o klientov po prekonaní covidu. Pri indikáciách, ktoré sú v našom portfóliu dlhodobo, sme nárast nezaznamenali,“ hovorí.

Hlavnou devízou tohto zariadenia je klimatoterapia spojená s modernými zdravotníckymi prístrojmi a individuálnym prístupom ku klientovi, pre ktorého pripravujú lekári jednotlivé procedúry.

Podľa riaditeľa kúpeľov po vypuknutí pandémie striktne dodržiavali všetky nariadenia vlády a hlavného hygienika. „Klientov sme umiestňovali na izby po jednom, bez doplatku za samostatné ubytovanie, pri stravovaní sedeli pri stole po jednom a tiež chodili na procedúry za prísnych opatrení. Naša prevádzka aj v súčasnosti naďalej funguje za sprísnených protipandemických opatrení a zvýšenej dezinfekcie. Za účelom ochrany zdravia nielen našich klientov, ale aj zamestnancov, aj po miernom uvoľnení opatrení na úrovní štátu, pri príchode na pobyt požadujeme preukázanie sa niektorým z uvedených potvrdení: potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 v lehote 180 dní, potvrdenie o vykonaní testu,“ dodal Jozef Vilim.

Kúpele Brusno

„Od marca poskytujeme liečbu aj pre pacientov s postcovidovým syndrómom, ktorí spĺňajú kritéria pre indikáciu II/12 – stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní kardiovaskulárnych ťažkostí, ktoré limitujú denné aktivity, prípadne orgánové poškodenia srdca alebo ciev do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie. Návrh na kúpeľnú liečbu vypíše kardiológ, internista alebo všeobecný lekár. Dĺžka liečebného pobytu je 21 dní,“ približuje novú indikáciu Lenka Sokolová.

Kúpele Brusno aktuálne poskytujú pobyty s kompletnou kúpeľnou a liečebnou starostlivosťou pre klientov cez zdravotné poisťovne aj pre samoplatcov. „Riadime sa Covid automatom ako všade na Slovensku. V zmysle nového Covid automatu sme upravili vstup tak, že je povolený len pre klientov v ,režime OTP', teda klient musí byť očkovaný, musí mať negatívny test alebo prekonal covid maximálne pred 180 dňami,“ uzatvára Lenka Sokolová.

muž, kúpele, bazén, relax Čítajte aj Zdravotné poisťovne liečbu v kúpeľoch podporujú

Slovenské liečebné kúpele Piešťany

Ani týmto kúpeľom sa straty v podobe zníženého počtu klientov nevyhli. „Najvýraznejšie ubudli zahraniční hostia. Počas roka sme prijímali najmä klientov zdravotných poisťovní,“ hovorí Andrea Platková z marketingu. „Straty sa nám vykryť nepodarilo. Všimli sme si aj zmenu v produktovom záujme hostí a snažíme sa prispôsobiť týmto zmenám, aby u nás hostia našli to, čo hľadajú. Počas minulého roka sme pracovali na nových projektoch, ako nový kulinársky koncept v hoteloch, vybudovali sme pool bar v Hoteli Thermia Palace, prišli sme s novými typmi pobytov, ktoré podporujú dýchanie a imunitu,“ vymenúva novinky.

Liečia aj pacientov po covide. „Ide najmä o indikácie v súvislosti s ťažkosťami pohybového aparátu a nervového systému. V tomto segmente evidujeme mierny nárast počtu klientov. Klienti k nám prichádzajú cez schválený návrh od zdravotnej poisťovne. Ľudia, ktorí mali ľahší priebeh ochorenia, si u nás majú možnosť vybrať z troch typov pobytov: Zdravé dýchanie, Respiračno-rekondičný pobyt a Imuno štart pobyt. Naši lekári radi pomôžu klientom pri výbere vhodného typu pobytu,“ približuje samoplatecké pobyty Platková. Pripravili aj úplne nové procedúry Kineziotaping a Lymfotaping.

Pokiaľ ide o preventívne opatrenia, v súčasnej dobe na základe Covid automatu je potrebné vo vnútorných priestoroch nosiť rúško, pravidelne si dezinfikovať ruky a dodržiavať odstup. „Všetky naše zariadenia sa riadia pri príchode klientov systémom OTP, čiže očkovanie, test, prekonanie ochorenia,“ uzatvára Andrea Platková.

plachetnice sĺňava Čítajte viac Piešťany: Romantika ako pri mori

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #kúpele #trenčianske teplice #Červený kláštor #Brusno #Nový Smokovec #Turčianske Teplice #bardejovské kúpele #kúpele Piešťany