Vyhrajte kurz varenia RAW v škole "Radosť variť" v Poluse

varecha.sk v akcii

Dlhý život a pevné zdravie do značnej miery závisí od spôsobu stravovania a životného štýlu. Nemusí sa z vás stať vegetarián, vitarián, či ortodoxný raw vyznávač. Ak sa ale budeme riadiť heslom „všetko s mierou“, zaradenie tohto druhu stravy do bežného jedálnička nemôže byť na škodu.

Pravda.sk, Varecha.sk a škola varenia Radosť variť v bratislavskom Poluse pripravili pre vás súťaž.

Ak sa zaujímate o nové formy stravovania a varenia, stačí, ak sa do 22.5.2016 (vrátane) zapojíte do našej súťaže a môžete spolu so známou lektorkou Zuzkou Frešo spoločne pripraviť kompletné RAW obedové menu. Až piati z vás si to môžu vyskúšať. Kurz sa uskutoční 28. mája 2016 od 11.00 hodiny v škole varenia Radosť variť v Polus City Center v Bratislave.

Správnu odpoveď na súťažnú otázku nájdete tu.

Výhercovia

Katarína Ivancová, Bratislava, Beata Plachá, Limbach, Jozef Hargaš, Bratislava, Michal Zapletal, Malacky, Miriam Pradová, Bratislava

OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.