Vyhrajte kurz varenia RAW v škole "Radosť variť" v Poluse

varecha.sk v akcii

Dlhý život a pevné zdravie do značnej miery závisí od spôsobu stravovania a životného štýlu. Nemusí sa z vás stať vegetarián, vitarián, či ortodoxný raw vyznávač. Ak sa ale budeme riadiť heslom „všetko s mierou“, zaradenie tohto druhu stravy do bežného jedálnička nemôže byť na škodu.

Pravda.sk, Varecha.sk a škola varenia Radosť variť v bratislavskom Poluse pripravili pre vás súťaž.

Ak sa zaujímate o nové formy stravovania a varenia, stačí, ak sa do 22.5.2016 (vrátane) zapojíte do našej súťaže a môžete spolu so známou lektorkou Zuzkou Frešo spoločne pripraviť kompletné RAW obedové menu. Až piati z vás si to môžu vyskúšať. Kurz sa uskutoční 28. mája 2016 od 11.00 hodiny v škole varenia Radosť variť v Polus City Center v Bratislave.

Správnu odpoveď na súťažnú otázku nájdete tu.

Výhercovia

Katarína Ivancová, Bratislava, Beata Plachá, Limbach, Jozef Hargaš, Bratislava, Michal Zapletal, Malacky, Miriam Pradová, Bratislava

P E R E X, a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk