Pankreatické ostrovčeky skvalitnia cukrovkárom život

12.10.2018 14:59
pankreaticke ostrovceky
Pankreatické ostrovčeky môžu dlhodobo kontrolovať fyziologickú hladinu cukru bez použitia škodlivých imunosupresív. Autor:

Výskumný tím pod vedením riaditeľa Ústavu polymérov SAV Igora Lacíka vyvíja nový spôsob kontroly hladiny cukru v tele diabetických pacientov.

Jedná sa o transplantáciu pankreatických ostrovčekov, ktoré sú chránené pred imunitným systémom obalením (enkapsuláciou) v polymérnych mikrokapsulách a ktoré tak môžu dlhodobo kontrolovať fyziologickú hladinu cukru bez použitia škodlivých imunosupresív.

Skupina slovenských vedcov spolu so zahraničnými partnermi plánujú v blízkom čase predklinické experimenty – mikrokapsuly budú testovať v organizmoch primátov. Do tela makakov budú implantovať mikroenkapsulované ostrovčeky obalené polopriepustnou polymérnou membránou vyvinutou na Ústave polymérov SAV.

„Náš systematický prístup testovania desiatok variant tzv. multikomponentných mikrokapsúl je možné pokladať za unikátny oproti prístupu ostatných tímov vo svete, pretože poskytuje možnosť optimalizácie mikrokapsúl na základe transplantačných výsledkov. Nedávne výsledky z transplantácie enkapsulovaných ľudských ostrovčekov do diabetických myší ukazujú na to, že naša stratégia k nájdeniu vhodných biokompatibilných mikrokapsúl je veľmi nádejná,“ povedal Igor Lacík.

Vyvíjané mikrokapsuly musia byť predovšetkým biokompatibilné, a teda ich telo musí prijať, akoby boli jeho prirodzenou súčasťou. Nemali by ovplyvňovať imunitný systém, enkapsulované ostrovčeky by mali byť životaschopné s dlhodobou funkčnosťou. Okrem Ústavu polymérov sú do projektu zapojení CellTrans, Inc., Chicago (USA), NTNU Trondheim (Nórsko) a Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. v Prahe.

O výskume na tému vývoja polymérnych mikrokapsúl písal nedávno aj prestížny vedecký časopis Nature Biomedical Engineering. „Mikrosféry na báze enkapsulačného materiálu prezentovaného v tomto článku a spôsobu transplantácie môžu predstavovať klinické riešenie pre diabetických pacientov hlavne s nekontrolovaným výskytom hypoglykémie,“ povedal Igor Lacík.

Cukrovka postihuje asi desať percent svetovej populácie. Znižuje kvalitu a dĺžku života a tieto negatívne dopady by mohla výrazne eliminovať transplantácia funkčných pankreatických ostrovčekov chránených pred imunitným systémom polopriepustnou membránou. Ústav polymérov SAV získal pre tento výskum uplynulý rok prestížny 2-ročný projekt financovaný Enkapsulačným konzorciom JDRF (Juvenile Diabetes Research Foundation). Ide o vedúcu globálnu organizáciu, ktorá podporuje výskum cukrovky typu I.

#pankreatické ostrovčeky #imunosupresíva #diabetes #diabečtici #cukrovka
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk