Antibiotiká: dokedy ešte budú účinkovať?

Na Slovensku sa hádam nenájde človek, ktorý by nemal skúsenosť s antibiotikami. Užívame ich toľko, že prestávajú byť účinné. Odolnosť baktérií proti liekom má každý rok na svedomí toľko obetí ako HIV a malária dokopy. Aké najčastejšie chyby robíme pri ich užívaní?

19.04.2024 00:00
lieky, prevencia, pr Foto:

Spotreba antibiotík na Slovensku z roka na rok stúpa. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií sa u nás v roku 2022 spotrebovalo až 6,6 milióna balení.

Ich užívanie naďalej rastie, čo potvrdzujú aj dáta zdravotnej poisťovne Dôvera. Najväčšími konzumentmi sú malé deti do 5 rokov. Len predškoláci užijú priemerne tri balenia antibiotík za rok.

Účinnosť antibiotík klesá

Pri zdravotných problémoch sa síce spoliehame na účinky antibiotík, vedecké štúdie však prinášajú alarmujúce správy. Baktérie si začínajú zvykať a lieky časom prestávajú účinkovať. Navyše odolnosť baktérií rastie rýchlejšie, ako sa vyvíjajú nové antibiotiká.

Preto je pri antibiotikách mimoriadne dôležité dôverovať lekárovi a lekárnikovi a držať sa ich rád.

Pomáha nám e-recept

Kombinácia antibiotík s inými liekmi môže byť toxická: môže spôsobiť poruchy srdcového rytmu či krvácanie, alebo sa ich účinok môže oslabiť.

Pri elektronickom predpise lieku lekára na toto riziko vopred upozorní systém. Je to jedna z mnohých výhod e-receptu, ktorý tento rok na Slovensku oslavuje 10. výročie. Vďačiť zaň môžeme zdravotnej poisťovni Dôvera, ktorá e-recept zaviedla a neskôr bezplatne ponúkla štátu, takže ho dnes môžu využívať všetci pacienti na Slovensku.

Hoci sa ho lekári sprvu obávali, dnes ho už používajú takmer všetci: zo 100 predpísaných receptov je 93 elektronických. Každý mesiac predpíšu lekári 6 miliónov e-receptov .

Ako funguje bakteriálna odolnosť

Keď sú baktérie na začiatku vystavené antibiotiku, tie, ktoré sú na antibiotikum najcitlivejšie, rýchlo zahynú. Nebezpečné sú tie, ktoré prežijú, pretože prenesú svoje odolné vlastnosti na nasle-dujúce generácie.

Baktérie sa množia veľmi rýchlo, niekedy už za 20 minút. Netrvá preto dlho, kým sa baktérie odolné proti antibiotikám rozšíria natoľko, že tvoria veľkú časť bakteriálnej populácie.

Žiaľ, odolnosť baktérií proti antibiotikám má ročne státisíce obetí. V roku 2019 zomrelo na celom svete takmer 1,3 milióna ľudí v dôsledku bakteriálnych infekcií odolných proti liekom.

Je to počet porovnateľný s obeťami HIV a malárie dohromady. Prognóza je ešte desivejšia. Predpo-kladá sa, že v priebehu nasledujúcich 30 rokov si odolné baktérie vyžiadajú viac životov ako rako-vina.

Ako vzniká odolnosť proti antibiotikám

Antibiotická rezistencia (odolnosť) nastáva, keď si baktérie vyvinú schopnosť poraziť lieky určené na ich zabíjanie a pokračujú v raste. Liečba rezistentných infekcií je mimoriadne zložitá. Ak zvyknete užívať lieky jedným z týchto spôsobov, zarábate si na poriadny problém:

1. Predčasný koniec užívania

Keď prestanete užívať antibiotiká skôr, ako vám predpísal lekár, nestihnú zabiť všetky baktérie, resp. zastaviť ich rozmnožovanie. Baktérie, ktoré prežijú, si už nesú so sebou vyššiu odolnosť proti antibiotikám. Preto je dôležité rešpektovať odporúčanie lekára a vždy užiť predpísané množstvo antibiotík.

2. Zníženie dávky

Ak sa rozhodnete znížiť dávkovanie alebo vynechávate dávky, lieky nemajú dostatočnú silu a nebezpečné baktérie prežijú. Ďalej sa množia a ešte si aj vypestujú odolnosť proti podávaným liekom. Pre zaujímavosť – podobne si môžete vypestovať odolnosť proti hadiemu jedu, keď si ho dlhodobo podávate v malých množstvách.

3. Užívanie bez dôvodu

Áno, aj také niečo sa stáva. Užívate antibiotiká, hoci na to nemáte dôvod? Každý máme v sebe určité množstvo baktérií, ktoré – ak sa nepremnožia – sú neškodné. Ak užívate antibiotiká bezdôvodne, umožňujete „svojim“ baktériám, aby si na ne zvykli, na čo môžete v budúcnosti doplatiť.

Prežijú nás baktérie?

  • Prvé antibiotikum – penicilín – objavil v roku 1928 Brit Alexander Fleming. Už v roku 1945 upozornil na to, že baktérie sa proti lieku môžu stať odolnými, čo sa časom aj potvrdilo.
  • Podobne antibiotikum vankomycín bolo prvýkrát predpísané v roku 1972 a o 16 rokov sa objavili baktérie odolné proti nemu.
  • Imipeném objavili v roku 1985 a rezistentné baktérie potvrdili o 13 rokov.
  • V roku 2003 sa objavil liek daptomycín a už o rok neskôr bola proti nemu potvrdená odolnosť u baktérií.
chyba