SÚŤAŽ: Pre pohodu na cestách aj v črevách

Biopron Forte - inzercia

Dovolenkové obdobie by malo byť plné radostných chvíľ, ale môže sa pritrafiť aj niečo nepríjemné. Aby ste nemuseli tŕpnuť, kde sa nachádza najbližšia toaleta, ani sa obmedzovať v jedle zo strachu pred neželanými „prehánkami“, pripravte si svoj tráviaci systém vopred. Náhly tráviaci diskomfort spojený so zmenou prostredia, stravy a dennej rutiny vám pomôžu prekonať priateľské baktérie. V dostatočnom množstve ich dokážete prijímať v podobe výživového doplnku. Vyberajte uvážlivo a siahnite po jednotke na trhu. Biopron je najpredávanejšia značka živých mikroorganizmov na Slovensku a spokojní spotrebitelia jej udelili aj označenie Najdôveryhodnejšia značka roku 2020. Pre vaše vyladené trávenie a pohodu (nielen) na cestách vyskúšajte Biopron Forte. Obsahuje tri zložky pre trojitú obnovu črevnej mikroflóry. S užívaním začnite niekoľko dní pred plánovanou cestou na dovolenku, pokračujte počas celého pobytu, aj niekoľko dní po návrate – aby vám skvelý pocit zo zaslúženého oddychu vydržal čo najdlhšie.

Teraz môže byť balíček Biopron váš! Stačí, ak odpoviete správne na súťažnú otázku a v pondelok 26.júla 2021 vyžrebujeme až 5 z vás. Balíček obsahuje 1× Biopron Forte a 1× Biopron baby +

Nápoveda: Správnu odpoveď na otázku nájdete v článku alebo na www.biopron.sk

Výhercovia

Hana K., Bratislava; Silvia F., Bratislava; Marianna J., Borský Svätý Jur; Ladislav K., Pozba; Igor M., Žilina

OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51267055, spracováva Vami vyššie poskytnuté osobné údaje za účelom usporiadania a vyhodnotenia súťaže, na základe § 13 odst. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú vymazané najneskôr po vyhodnotení hlasovania a vyhlásení výhercov súťaže, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Usporiadateľ môže poskytnúť osobné údaje spoluorganizátorom alebo sponzorom súťaže/hry. Prenos zverejnených osobných údajov výhercov je v rámci internetového pokrytia možný do všetkých krajín.

Máte právo Vami daný súhlas odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol, alebo listom adresovaným usporiadateľovi. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.

Účastník hry berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webovej stránke www.pravda.sk V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.

Podmienkou účasti v súťaži/hre je vyplnený a odoslaný formulár a správne zodpovedanie všetkých otázok a uvedenie kontaktu: Meno a priezvisko, mesto - obec, e-mail alebo telefón. Každý sa na súťaži môže zúčastniť len raz.