Psychologická starostlivosť o pacienta je na Slovensku zanedbávaná

Pacientom trpiacim rakovinou a ich blízkym je k dispozícii internetový portál www.onkopacient.sk. Cieľom portálu je poskytnúť informácie o rôznych psychologických aspektoch prežívania rakoviny, odbornú psychologickú podporu, ako aj možnosť kontaktu s ďalšími pacientmi.

29.04.2009 20:19
zúfalstvo - bolesť - strach
Slovenskí pacienti nie sú zvyknutí hovoriť o svojom ochorení, pocitoch a problémoch.
debata

Ako na tlačovej konferencii povedala psychoonkologička Mária Andrášiová, psychologická starostlivosť o pacienta je na Slovensku zanedbaná a považuje sa za nadštandardnú. „Veď napríklad v Národnom onkologickom ústave pracuje pri kapacite približne 200 lôžok jediný psychológ, v Ústave sv. Alžbety nie je žiadny psychológ a podobne je to aj na ďalších pracoviskách na Slovensku. A nie je to tým, že by naši pacienti boli iní ako inde vo svete, teda že by nemali žiadne psychické ťažkosti, alebo nepotrebovali pomoc pri zvládaní ochorenia a liečby. Jednoducho tieto služby u nás nie sú k dispozícii,“ povedala Andrášiová. Reakciou pacientov na túto skutočnosť je mlčanie, pretože nie sú zvyknutí hovoriť o svojom ochorení a problémoch. A tí, ktorí by sa chceli o svoje skúsenosti a pocity podeliť, sa väčšinou nemajú na koho obrátiť.

Internetový portál www.onkopacient.sk sa zameriava na to, akým spôsobom rakovina vplýva na psychiku pacienta i jeho blízkych, ako mení ich životy. V súčasnosti ponúka 19 tém z oblasti psychoonkológie, ku ktorým bude každý mesiac jedna pribúdať. Téma mesiaca bude vždy avizovaná vopred, aby ju Mária Andrášiová mohla spracovať podľa otázok návštevníkov. Na stránke je poradňa psychológa a diskusné fórum, prostredníctvom ktorého získajú pacienti a ich rodiny možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti. „To, čo považujem za zvlášť dôležité, je, že portál bude interaktívnym ‚živým‘ priestorom – teda pacienti nebudú len pasívnymi čitateľmi informácií, ale majú možnosť sa zapájať do jeho chodu, pýtať sa, diskutovať medzi sebou, navrhovať témy, ktorým by sme sa mali venovať či priniesť svoj osobný príbeh,“ uviedla psychoonkologička. Ako dodala, 20 až 40 percent pacientov s rakovinou má psychické problémy, najčastejšie trpia úzkosťou a depresiou.

Kým bude na Slovensku psychologická starostlivosť o onkologických pacientov nedostatočná, pomôcť môžu aj iniciatívy ako internetový portál. Pomocou pre pacientov a ich blízkych má byť aj Andrášiovej kniha Keď do života vstúpi rakovina, ktorá ponúka príbehy onkologických pacientov v spojení s psychologickými radami.

Psychoonkológia sa zameriava na skúmanie vzťahov a mechanizmov účinku medzi psychosociálnymi faktormi a vznikom i progresom onkologického ochorenia. Skúma tiež možnosti rôznych psychologických intervencií pri vyrovnávaní sa so stresom, ktorý choroba a liečba pacientovi prinášajú.

debata chyba