Očami psychológa: Ak dosiahneme uvoľnenie tela, dosiahneme uvoľnenie mysle

Autogénny tréning je najrozšírenejšia metóda relaxácie v psychológii.

17.09.2013 06:00
u psychológa Foto:
U psychológa.
debata

Psychológ a mediátor Richard Gróf, PhD. zo súkromnej psychologickej poradne v Žiline vysvetlil, ako funguje. Podstata autogénneho tréningu spočíva v nácviku určitých fyziologických stavov spojených s hlbokým telesným uvoľnením. „Silné pocity prežívame telesne, pri strese alebo úzkosti sa nám napríklad zrýchľuje dych, ktorý sa stáva plytkým. Zvýši sa tep srdca, zúžia sa cievy, sťahuje sa žalúdok, zvyšuje potenie, svaly sú napäté a podobne.“

Psychológ dodal, že väzba medzi prežívanými pocitmi a telesnými stavmi však nie je jednosmerná. Tak, ako pocity ovplyvňujú naše fyziologické procesy, tak zmena týchto telesných stavov, spätne ovplyvňuje naše pocitové prežívanie. Richard Gróf upozorňuje: „Naša myseľ nie je len mozgom, je celým naším telom. Ak dosiahneme uvoľnenie tela, dosiahneme uvoľnenie mysle.“

Samotný tréning má niekoľko fáz, ktoré sa nacvičujú postupne. Každá fáza zodpovedá určitému fyziologickému procesu alebo stavu spojeným s relaxáciou. Cvičí sa napríklad preciťovanie tiaže tela, ktorá vzniká pri úplnom uvoľnení svalstva alebo pocit tepla, ktorý je následkom rozšírenia ciev a prekrvenia telesných periférií. Schopnosť vedome regulovať svoje telesné procesy a tým aj vlastné prežívanie pravidelným tréningom narastá. Autogénny tréning nemá žiadne nepriaznivé vedľajšie efekty, skonštatoval ďalej Gróf.

Veľmi dobré výsledky s autogénnym tréningom sa dosahujú pri zvládaní úzkostných stavov, strachu, paniky, fóbiách, obavách, neodbytných myšlienkach a celkovom vnútornom napätí a nepokoji, vymenoval psychológ. Relaxácia je vraj tiež vhodná metóda pri nadmernom alebo dlhodobom strese, zníženej schopnosti odpočívať, prílišnom preberaní zodpovednosti, stavoch vyčerpania a podobne. Výskumy dokonca potvrdili, že intenzita prežívania bolesti je ovplyvnená tiež naším emocionálnym rozpoložením. Psychické a fyzické uvoľnenie môže znížiť aj prežívanie chronických bolestí.

Pomoc pri nácviku autogénneho tréningu ponúka aj psychológ Gróf. Klienta povedie jednotlivými fázami. Dá sa vopred aj vyskúšať a potom v ňom pokračovať doma. Na relaxačné cvičenia sa dá ale aj dochádzať. Psychológ poskytne aj spätnú väzbu a odpovie na nejasnosti, ktoré sa môžu pri tréningu objaviť.

Na otázku, čo autogénny tréning nie je, psychológ Gróf odpovedá: „Autogénny tréning využíva sugescie, ktoré hovorí nahlas psychológ alebo v duchu si ich hovorí klient. Napriek tomu však nejde o hypnózu v pravom slova zmysle. Počas cvičenia má človek plnú kontrolu, tréning môže kedykoľvek prerušiť a pamätá si celý priebeh.“

Mgr. Richard Gróf, PhD. vyštudoval psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, pokračoval v doktorandskom štúdiu v odbore klinická psychológia. Momentálne pracuje ako klinický psychológ na psychiatrickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline a prevádzkuje internetovú psychologickú poradňu www.onlinepsycholog.sk. Je členom Slovenskej komory psychológov.

debata chyba
Viac na túto tému: #psychológ #autogénny tréning