Klinický psychológ: Ľudia trpiaci schizofréniou ťažko rozpoznávajú emócie

Ľudia trpiaci schizofréniou majú často ťažkosti s rozpoznávaním emócií a porozumením zámerov iných ľudí. Upozorňuje na to klinický psychológ Michal Hajdúk z Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý sa venuje výskumu schizofrénie a svoje nedávne výsledky publikoval vo viacerých významných vedeckých časopisoch.

15.08.2019 14:00
debata
Narušenie v oblasti sociálnej kognície patrí... Foto: SHUTTERSTOCK
graf, schizofrénia, Narušenie v oblasti sociálnej kognície patrí medzi základné prejavy schizofrénie.

Schizofrénia je závažná psychická porucha, ktorá sa spája najmä s prítomnosťou bludov a halucinácií. Postihuje jedno percento populácie. Veľká časť pacientov má zároveň ťažkosti aj s každodenným fungovaním v medziľudských vzťahoch, práci a voľnočasových aktivitách. Fungovanie týchto pacientov v každodenných podmienkach závisí od takzvaného sociálneho poznávania. Michal Hajdúk z Katedry psychológie FiF UK a Psychiatrickej kliniky LF UK a UNB skúma sociálnu kogníciu, teda súbor schopností, prostredníctvom ktorých ľudia vnímajú a spracovávajú sociálne podnety, ako napríklad výrazy tváre, zámery, presvedčenia a pod. Nedávno publikoval výsledky svojej práce vo viacerých zahraničných vedeckých časopisoch.

„V spolupráci s kolegami zo Spojených štátov sme zistili, že u nich skoro 75 % pacientov so schizofréniou má mierne až závažné ťažkosti s čítaním emočných výrazov a usudzovaním, čo si iní ľudia myslia. To číslo je pomerne vysoké, ale hneď, keď budeme vedieť týchto ľudí spoľahlivo identifikovať, môžeme im poskytnúť terapiu, napríklad vo forme tréningu sociálno-kognitívnych zručností,“ povedal Michal Hajdúk.

Narušenie v oblasti sociálnej kognície patrí medzi základné prejavy schizofrénie. Tréningy sociálnej kognície sa ukazujú byť vhodným doplnkom k štandardnej terapii, keďže vytvárajú priestor na osvojenie a precvičovanie sociálnych spôsobilostí, čím pozitívne ovplyvňujú samotnú funkčnosť pacienta.

„Aj výsledky z dát, ktoré sme zbierali u nás, ukázali, že práve sociálna kognícia je kľúčová schopnosť, na ktorú by mali klinickí psychológovia u pacientov so schizofréniou zamerať svoje intervencie. Niektoré zo psychologických postupov na rozvíjanie týchto schopností už uplatňujeme aj na našej klinike,” dodáva Hajdúk.

V súčasnosti sa s kolegami z II. neurologickej kliniky LF UK a Katedry logopédie PdF UK zaoberá tým, či majú podobné ťažkosti aj pacienti s Parkinsonovou chorobou. Prvotné výsledky ich výskumného projektu naznačujú určité podobnosti medzi týmito poruchami. Porozumenie podstaty ťažkostí pomôže lepšie cieliť intervencie, a tým zlepšiť kvalitu života pacientov so schizofréniou aj s Parkinsonovou chorobou.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #psychológia #psychické choroby #schizofrénia