Slovensko trápi vážny nedostatok psychiatrov a psychoterapeutov. Ambulantných pedopsychiatrov je len 29!

Na Slovensku sa vo viac ako 80 % prípadov o pacientov s depresiou starajú psychiatri a len menej ako 10 % pacientov liečia praktickí lekári. Pacienti s depresiou sa pritom veľmi často obracajú práve na praktických lekárov alebo špecialistov nepsychiatrov. Poukazuje sa na to, že zapojenie všeobecných lekárov v oblasti liečby duševných ochorení by do určitej miery vykompenzovalo nedostatok psychiatrov a zlepšilo dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov s depresiou.

04.10.2022 06:00
schizofrénia, psychiater, vyšetrenie, terapia, Foto:
Na Slovensku sa vo viac ako 80 % prípadov o pacientov s depresiou starajú psychiatri a len menej ako 10 % pacientov liečia praktickí lekári.
debata (10)
  • Celkový počet psychiatrov je ďaleko pod priemerom Európskej únie, psychiatrické ambulancie sú nerovnomerne rozmiestnené po krajine a čakacie lehoty na vyšetrenie dosahujú priemerne sedem týždňov. Pacienti sú preto nútení vyhľadávať terapie poskytované mimo okruhu verejného zdravotníctva. Pre mnohých sú však finančne nedostupné.
  • Slovensko má aj vážny nedostatok psychoterapeutov. Samotné povolanie psychoterapeut na Slovensku oficiálne neexistuje a psychoterapiu môžu vykonávať len certifikovaní lekári a psychológovia. Národné centrum zdravotníckych informácií v roku 2018 evidovalo 440 klinických psychológov, no presné počty odborníkov na psychoterapiu nie sú k dispozícii – chýba predovšetkým evidencia súkromných terapeutov. Tento závažný deficit zapríčiňujú systémové bariéry – napr. dlhý a finančne nákladný tréning.
Video
Ku komu s depresiou? Psychiatrovi či psychológovi? Ako môže pomôcť praktický lekár? Psychiatrička MUDr. Vanda Valkučáková: Existuje nádej, že sa v tomto systéme niečo zlepší? Čo je akútna psychiatria a kto peer konzultant?
  • Na Slovensku bolo v roku 2018 evidovaných menej ako 60 pedopsychiatrov, z toho len 29 ambulantných. Príčinou je najmä nízka atraktivita špecializácie v tomto odbore, ktorá lekárom zužuje iné možnosti – detskí psychiatri môžu liečiť výhradne deti a dospievajúcich. Aktuálne je v prevádzke jediný stacionár s odbornosťou detská psychiatria!
  • Odborníkov v gerontopsychi­atrii je málo a túto špecializáciu momentálne ani nie je možné na Slovensku získať. S nedostatkom odborníkov súvisí aj malý počet psychiatrických oddelení určených pre seniorov a stacionáre pre túto rizikovú skupinu neexistujú vôbec.

Čo je to komunitná starostlivosť v psychiatrii

Ide napríklad o spolupacientsku (tzv. peer) podporu pacientom s depresiou. Na Slovensku je však iba v začiatkoch. Tzv. peer konzultant je človek, ktorý má osobnú skúsenosť s depresiou, dá sa povedať, že ide o pacienta v akejsi remisii (stav, keď sa ochorenie neprejavuje). Takýto človek vie poradiť inému, vie sa vcítiť do jeho pocitov a prežívania, pretože to všetko sám kedysi zažil. Môže poskytovať svoje služby v rámci komunitných centier a mohol by byť veľmi nápomocný napríklad v období čakania na termín u psychiatra (čo u nás podľa štatistík trvá sedem týždňov). Spolupacienti však na Slovensku nemajú nárok na finančnú kompenzáciu svojich služieb.

Na Slovensku fungujú desiatky celonárodných združení na podporu duševného zdravia. Niektoré z nich poskytujú podporu ľuďom v rámci celého spektra duševných ochorení, napr. Liga za duševné zdravie, No more stigma), iné sa sústreďujú na určité rizikové skupiny (Chuť žiť – poruchy príjmu potravy). Tieto združenia však často narážajú na bariéru vo forme chýbajúcich finančných prostriedkov – ako neziskové organizácie sú odkázané na štátnu podporu, príspevky z grantov a dobrovoľné finančné dary od verejnosti.

Kde nájsť pomoc

  • web bezdepresie.sk, dusevnezdravie.sk, linkanezabudka.sk (aj e-mailová poradňa do 48 hodín)
  • Facebook No more stigma Slovensko
  • Linka dôvery Nezábudka tel: 0800 800 566 (bezplatná, anonymná, nonstop).

© Autorské práva vyhradené

10 debata chyba
Viac na túto tému: #psychiatria #psychiater #psychoterapeut #psychiatrické problémy