Pozor, vyskytli sa vši!

13.10.2008 00:53
Vši
Voš je voľným okom pomerne ťažko viditeľná. Autor:

Tohto oznámenia, či už na nástenke školy alebo v žiackej knižke, sa hrozí každý rodič. Školákom je potrebné prezerať vlasy aspoň raz týždenne, aj keď ich hlava nesvrbí. V prípade výskytu vší v kolektíve je namieste denná kontrola. Horší variant je ten, ak už vši a hnidy svojmu potomkovi vo vlasoch objavíme. Zbaviť sa ich totiž nemusí byť jednoduché!

Vlasy potreté petrolejom či denaturovaným liehom a zabalené v igelitoch a osuškách, štípanie kože a smrad ako na benzínovej pumpe, to všetko by malo byť pri ničení vší minulosťou. Babičkin recept je v súčasnosti trochu drastickým prostriedkom na kynoženie „zoo vo vlasoch“, aj keď je pravda, že vši ako typickí príživníci žijúci na povrchu tela hostiteľa si vytvárajú proti jednotlivým prípravkom odolnosť, a tak je potrebné neustále hľadať nové a účinné látky na ich likvidáciu.

Vši sa objavujú každoročne po prázdninách, po návrate detí do kolektívov v škôlkach či v školách. Voš detská, nazývaná aj vlasová alebo  hlavová žije najčastejšie vo vlasoch mladších detí, obyčajne vo veku 5 až 11 rokov, čo spôsobuje najmä ich bližší fyzický kontakt, napríklad pri hrách alebo výmene čiapok. Častejšie bývajú postihnuté dievčatá vzhľadom na dĺžku vlasov, z dospelých osôb ženy a babičky, a to z dôvodu dôvernejšieho, bližšieho kontaktu s ratolesťami.

Zavšivavenie, odborne nazývané aj pedikulóza, však postihuje ľudí všetkých vekových skupín a bez ohľadu na sociálny pôvod či úroveň hygieny. Voš sa totiž pokojne nasťahuje do vyumývanej hlavy, dokonca niektoré zdroje uvádzajú, že tento druh práve čistým a zdravým vlasom dáva prednosť.

Spozornieť pri škriabaní vo vlasoch

Voš detská je plochý, bezkrídly hmyz, ktorý má veľkosť 2 – 4 mm. Okrem vlasov človeka môže žiť aj na obočí alebo v brade, to sú však skôr výnimočné prípady. Samička vši žije 6 – 8 týždňov a denne kladie vajíčka, ktoré pripevňuje k vlasu v tesnom susedstve (3 – 5 mm) s pokožkou hlavy, tzv. hnidy. Za obdobie jej života je to vyše stovky hníd. Ak vlas rastie približne centimeter za mesiac, možno podľa vzdialenosti hníd od koreňa vlasu odhadnúť dĺžku trvania infekcie.

Hnidy sú najskôr belavé, neskôr žltohnedé. Po 8 – 10 dňoch dozrievania pri telesnej teplote sa z nich vyliahnu larvy, ktoré sa živia podobne ako voš krvou. Sajú ju niekoľkokrát denne, každé 2 – 3 hodiny, a práve ich bodnutie a dráždivé sliny, čo vylučujú, sú príčinou úporného svrbenia a škrabania sa vo vlasoch. Svrbenie pokožky hlavy – predovšetkým v dobre prekrvenej oblasti za ušami a na zátylku je spoľahlivým signálom možnej nákazy. Vtedy treba rozhodne spozornieť a dôkladne prezrieť potomkovi hlavu, hoci sa odporúča robiť to každý týždeň a vo zvýšenej miere počas avízovanej epidémie vší. Svrbenie hlavy sa objavuje predovšetkým v noci a často môže byť aj príčinou nespavosti a nepokoja u detí.

Samotná voš neprenáša infekcie, lenže rozškriabané, doráňané miesta na hlave sa môžu nakaziť choroboplodnými zárodkami, napríklad spoza nechtov, a môže vzniknúť tzv. druhotná bakteriálna nákaza. Nakazené deti môžu mať dokonca zdurené uzliny. Vtedy treba okrem odvšivovacích prostriedkov nasadiť aj antibiotiká.

Dôkladná prehliadka hlavy

Voš nemá krídla a nevie ani skákať. Mnohí však netušia, že prežije vo vode, takže nakaziť sa všami je možné aj počas príjemného dňa stráveného na plavárni. Na vlasoch sa vši nešmýkajú tak ako človek na ľade, pretože majú na končatinách dokonalý uchytávací mechanizmus – ani mastné, ani čerstvo umyté vlasy nie sú pre ne klzké. Takisto nie je známe, že by uprednostňovali len niektoré typy ľudí podľa kvality alebo farby vlasov.

Na diagnostiku zavšivavenia slúži dôkladná prehliadka vlasov. Jediným spoľahlivým dôkazom pretrvávajúcej pedikulózy je nález živých, lezúcich vší. Hnidy možno najčastejšie nájsť za ušami a v spánkovej oblasti, v záhlaví. Ak sú hnidy na vlasoch vzdialené od pokožky menej ako 8 mm, je veľmi pravdepodobná prítomnosť živých lezúcich vší. Vo väčšine prípadov ich počet neprevyšuje číslo desať. Keďže voš je voľným okom pomerne ťažko viditeľná, treba vlasy prezerať pri dobrom osvetlení. Dobrou metódou je suché vyčesávanie, ale lepšie je vlhké vyčesávanie – vlasy treba mierne navlhčiť šampónom s kondicionérom. Namočená voš sa totiž nedokáže tak rýchlo pohybovať a je jednoduchšie ,„ulovi ju“. Hustý hrebeň na vyčesávanie vší sa ľudovo nazýva všiváčik a často ho dostať kúpiť v lekárňach ako súčasť odvšivovacích prostriedkov – šampónov, roztokov, gélov. Vyčesávanie sa odporúča robiť od zátylku, hlava by mala byť sklonená nad bielym papierom položeným na stole – alebo nad vaňou.

Byť v strehu

Na trhu je množstvo rozličných prípravkov na hubenie vší. Problémom je, že vši sú proti rôznym špeciálnym šampónom určeným na ich hubenie čoraz odolnejšie. Lekárnici sa stále častejšie stretávajú so sťažnosťami rodičov: „Nezabralo nám to.“ Dôvodom môže byť, samozrejme, aj nesprávne, čiže neúčinné nanášanie.

Prípravky na boj proti všiam možno v zásade rozdeliť na dve základné skupiny. Na chemické prostriedky, ktoré narúšajú nervovú sústavu vší, čiže kontaktné jedy. Tieto insekticídy môžu spôsobovať aj nežiaduce miestne reakcie, nemali by ich používať tehotné, dojčiace ženy a malé deti. Niektorí odborníci považujú za sporné už používanie samotných chemických prípravkov u detí.

Druhá skupina prípravkov funguje na báze mechanického hubenia vší. Obsahujú rôzne oleje, ktoré prenikajú do dýchacieho systému tohto hmyzu a vlastne ho zadusia. Proti takýmto prípravkom sa voš nemôže stať odolnou, pretože rezistencia na zadusenie sa vybudovať nedá.

Pri odvšivovaní je vhodné kombinovať použitie odvšivovacích prípravkov s fyzickým odstraňovaním vší a hníd. To znamená, čo najskôr použiť šampón či roztok proti všiam a po predpísanom čase pôsobenia dôkladne vyčesať mŕtve parazity s pomocou hustého hrebeňa – všiváčika. Niektoré prípravky sa nanášajú na suché, iné na vlhké vlasy a nechávajú sa pôsobiť rôzne dlhý čas. Pri niektorých dokonca výrobca uvádza, že sú nezmývateľné a mali by mať aj preventívny účinok. Väčšinou však výrobca odporúča procedúru po 6 – 10 alebo 14 dňoch zopakovať. Dôvodom je to, aby boli zasiahnuté aj hnidy, ktoré prežijú (prechádzajú totiž rôznymi štádiami vývoja), a z nich vyliahnuté larvy.

Pri zavšivavení však treba vykonať aj ďalšie opatrenia. Predmety, ktoré prichádzajú do priameho styku s vlasmi, treba ošetriť prípravkom Biolit na lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku s obsahom chlóru. Posteľnú bielizeň treba v období odvšivovania denne vymieňať a podobne je to s uterákmi. Čo sa týka plyšových hračiek, vši sa na nich istý čas môžu mechanicky udržať, ale nekladú na ne vajíčka. Vhodné je však vyprať ich – a to všetko pri najvyššej možnej prípustnej teplote.

Ak by si rodičia zvykli po každom kúpaní poprezerať dieťa od hlavy po päty, prišli by na prítomnosť vší skôr ako sa tieto potvorky stihnú rozšíriť medzi ostatné deti. V praxi táto prevencia veľmi nefunguje, kým nenastane v triede panika z reálneho zavšivavenia. Nuž, vši žijú s ľudstvom tisíce rokov a okrem nás nemajú nijakých prirodzených nepriateľov. A tak treba byť v strehu.

Kde môžu deti „chytiť“ vši?

 • doma, medzi súrodencami, najmä ak spoločne spia alebo si požičiavajú hrebene, kefy, čapice
  • v školách, pri fyzickom kontakte hláv, ak majú deti pohromade odevy, alebo si šatstvo navzájom požičiavajú (čapice, šály), takisto počas športových aktivít alebo pri spoločenských hrách
  • v prázdninových táboroch alebo v školách v prírode
  • na kúpaliskách, voš vie plávať, nakaziť sa ňou možno aj v bazéne
  • prostredníctvom slúchadiel na počúvanie hudby
  • v dopravných prostriedkoch (prostredníctvom opierok na hlavu)

(Podľa letáčika Pozor na vši!, Dr. Müller Pharma)

Ako sa zbaviť vší

 • vo vani čo najskôr použite na vlasy presne podľa návodu prípravok proti všiam, väčšina z tých, ktoré sú na trhu, dnes funguje na princípe mechanického pôsobenia (vši udusia rôzne oleje, resp. zabránia im sať krv), po 8 – 10 dňoch  treba procedúru zopakovať
  • po predpísanom čase pôsobenia treba prípravok obyčajne opláchnuť a mŕtve vši i hnidy z vlhkých vlasov dôsledne vyčesať hrebeňom s veľmi hustými zubami (všiváčikom)
  • mnohé prostriedky zároveň pomáhajú pri uvoľnení lepkavej väzby medzi hnidami a vlasmi, súčasťou balenia niektorých je okrem samotného hubiaceho roztoku priložený aj špeciálny šampón, oplachovadlo alebo  odvšivovací hrebeň
  • hnidy z vlasov pomáha uvoľniť aj octový roztok a možno ich vyberať vlas po vlase nechtami, základ úspechu je ručne vyčistená hlava, vlhké vlasy treba dôsledne prečesať všiváčikom!
  • živé hnidy obyčajne pukajú pod prstami, ale spoľahlivo odlíšiť mŕtve a živé hnidy možno iba pod binokulárnou lupou
  • za ochorenie sa považuje až nález živých vší, samotné hnidy môžu byť aj prázdne, mŕtve (vajíčka ostávajú na vlasoch aj po vyliahnutí vší)
  • podľa výskumov pravidelné používanie hustého kovového hrebeňa na vši (u plastového sa priestor medzi jednotlivými zubami roztiahne) raz za 1 – 2 týždne po blízkom kontakte s mnohými ľuďmi dokáže zabrániť väčšine vších nákaz!
  • vši na vlasoch trvalo kratších ako 1 cm nie sú schopné prežiť, ale dnes už najmä dievčatá nie je nevyhnutné ostrihať, hlavným dôvodom ostrihania je znížiť teplotu pokožky na hlave (vši obľubujú teplé a tmavé miesta)
  • nález vší treba oznámiť mamičkám, ktorých deti sú v kontakte s vaším dieťaťom, a učiteľke v škole, aby primeraným spôsobom oznámila o možnosti nákazy v kolektíve ostatným, zneškodnenie lezúcich vší a hníd je totiž nutné vykonať v celom kolektíve naraz, za tento problém sa netreba hanbiť a tajiť ho, inak vzniká začarovaný kruh neustáleho obnovovania sa infekcie
  • pri náleze vší treba urobiť aj opatrenia v domácnosti: vyprať pri vysokých teplotách posteľnú bielizeň a uteráky, vyžehliť ich a denne vymieňať, takisto čiapky, šály, šatky a iný odev
  • matrace, žinenky v škole postriekať Biolitom na lezúci hmyz, dôkladne ich vyvetrať a vystaviť slnečným lúčom, 3 – 4 dni nepoužívať
  • hrebene, kefy namočiť do roztoku s obsahom chlóru (Savo, Chloramín, Domestos)
  • svrbenie hlavy môže pretrvávať aj týždeň po zahubení vší
  • upozornenie odborníkov: prípravky pre zvieratá (napr. psov) na ľudskú hlavu rozhodne nepatria, môžu vyvolať alergickú reakciu!
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku