Starneme a stávame sa nepohyblivými. Kto sa o nás postará?

Prognózy Eurostatu predpovedajú, že Slovensko bude starnúť najintenzívnejšie zo všetkých krajín Európskej únie. Podiel populácie staršej ako 65 rokov vzrastie do roku 2040 zo súčasných 16 % na vyše 24 %. So zvyšujúcim sa vekom klesá počet ľudí s normálnou pohyblivosťou, z čoho vyplýva nárast počtu imobilných pacientov v zariadeniach sociálnych služieb.

01.04.2023 06:00
invalidný vozík, imobilita, senior, seniorka Foto:
So zvyšujúcim sa vekom navyše klesá pomer ľudí s normálnou chôdzou a pohyblivosťou z 85 % u 60-ročných na 18 % u 85-ročných.
debata (2)

Systém dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti na to však nie je pripravený. Upozorňuje na to Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED. „Slovensko by sa malo pripraviť na rýchle starnutie obyvateľstva. Aktuálne úhrady zdravotných poisťovní za ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb na pokrytie nákladov nepostačujú. Znižuje sa tak dostupnosť služieb pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Nízke úhrady tiež znižujú možnosť dostatočne ohodnotiť kvalifikovaný personál a z tohto dôvodu nám kvalitní ľudia odchádzajú do zahraničia,“ vysvetľuje predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR Mgr. Anna Ghannamová.

So zvyšujúcim sa vekom pribúdajú imobilní pacienti

Slovensko sa podľa prognóz Eurostatu za necelých 50 rokov zmení z jednej z najmladších krajín Európskej únie na jednu z najstarších. So zvyšujúcim sa vekom navyše klesá pomer ľudí s normálnou chôdzou a pohyblivosťou z 85 % u 60-ročných na 18 % u 85-ročných. Fakt, že slovenská populácia starne, potvrdili aj údaje Štatistického úradu z posledného sčítania obyvateľov na Slovensku v roku 2021. „Starostlivosť o ležiaceho alebo imobilného pacienta nie je jednoduchá. Takýto pacient si vyžaduje 24-hodinovú komplexnú opatrovateľskú starostlivosť, ktorej cieľom je predchádzať rozvoju ďalších komplikácií s využitím kvalitných zdravotníckych pomôcok,“ spresnila výkonná riaditeľka Asociácie SK+MED Katarína Danková. Imobilita predstavuje vážnu zdravotnú komplikáciu a ovplyvňuje všetky orgánové systémy. Môže vzniknúť ako následok viacerých chorôb, ale aj v dôsledku pádu či úrazu s trvalými následkami. „Seniorov odkázaných na istú formu sociálnej služby bude pribúdať. Chýbajú zásadné strategické a koncepčné materiály, ktoré by tento vývoj zohľadňovali. Riešenia by mali byť systémové s cieľom zlepšiť starostlivosť o tých, ktorí to potrebujú a uľahčiť situáciu rodinám, ktorým sa zo dňa na deň pre imobilitu blízkeho mení život,“ doplnila Ghannamová.

Hrozby v podobe dekubitov či inkontinencie

Imobilitu sprevádza celý rad komplikácií. Srdcovo-cievny systém trpí zápalmi žíl a zníženou výkonnosťou srdca, pľúca sú ohrozené zápalom, s nedostatočným pohybom sa spája znížená pohyblivosť čriev, ochabovanie svalstva či inkontinencia. Koža je ohrozená dekubitmi, ktoré môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy. „Komplexnou starostlivosťou vieme zamedziť vzniku dekubitov až v 95 percentách prípadov. Prevencia s využitím kvalitných zdravotníckych pomôcok je pri preležaninách prvoradá a navyše je oveľa lacnejšia, ako liečba vzniknutých dekubitov,“ uviedla podpredsedníčka asociácie SK+MED Mgr. Ľubica Bezeli s tým, že výskyt preležanín u imobilných pacientov je až 33 %.

Nie sú to však len dekubity, ktoré môžu zhoršiť stav imobilného pacienta. Problémom je aj inkontinencia. Kľúčom k jej zvládnutiu je podľa predsedníčky pacientskej organizácie Inkofórum Ing. Adriany Pobehovej výber správnej pomôcky. „Správny výber zdravotnej pomôcky pomáha pacientovi zabezpečiť pohodlie a dôstojný pocit. Inkontinenčné pomôcky absorbujú moč, pohlcujú zápach a pri II. a III. stupni inkontinencie má na ne zo zdravotného poistenia nárok každý pacient. Nedostatok týchto pomôcok alebo ich nižšia kvalita môžu mať vážny dopad na zdravotný stav pacienta,“ vysvetlila Pobehová. Lekár predpisuje preukaz na pomôcky pri inkontinencii III. stupňa v hodnote 51,94 eur mesačne. Ceny za zdravotnícke pomôcky sa však v rámci zdravotného poistenia roky nemenili.

Dodávatelia čelia vplyvom inflácie, nárastu cien surovín aj zvyšovaniu výdavkov na energiu. Aktuálne hrozí, že pacienti si budú musieť kvalitné zdravotnícke pomôcky čoraz viac hradiť z vlastného.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #starnutie #senior #seniori #starnutie populácie #imobilita