Dôstojnosť pacientov je v ohrození. Pri inkontinencii dostanú menej pomôcok

Výrobné náklady na inkontinenčné pomôcky stúpli v minulom období o viac ako 40 %. Na Slovensku zvýšilo ministerstvo zdravotníctva ceny kategorizovaných inkontinečných pomôcok (čiže takých, ktoré čiastočne alebo úplne hradí poisťovňa) od júla tohto roka.

08.09.2023 06:41
inkontinencia, únik moču, lekár, doktor Foto:
25 % Slovákov trpí inkontinenciou, 50 % žien nad 50 rokov trpí prolapsom panvových orgánov.
debata

Nezvýšenie úhrad poisťovňou, neschválenie zmeny nastavenia systému – najmä pre pacientov s ťažkým únikom moču – spôsobilo, že pacienti si ich musia dokupovať zo svojho. Lenže aký je ešte únosný doplatok? Slovensko patrí medzi najrýchlejšie starnúce národy Európy a únik moču sa týka najmä seniorov. Hoci nielen ich.

Zvýšenie výrobných nákladov na inkontinenčné pomôcky spôsobilo najmä zvýšenie cien materiálu, napríklad buničiny, ale aj dopady energetickej krízy, inflácie, zmien v dodávateľských reťazcoch vynútených pandémiou a vojnou na Ukrajine. Do inkontinenčných pomôcok patria inkontinenčné vložky, plienkové nohavičky či plienky, patria sem aj absorpčné podložky, ale niektorí ľudia používajú aj menštruačné vložky, hoci na to nie sú určené.

Od 1. júla tohto roka sa na Slovensku zvýšili ceny kategorizovaných inkontinenčných pomôcok, aby výrobcovia z nášho trhu neodišli a neohrozila sa dostupnosť týchto pomôcok. Problémom pre pacientov sa však stal fakt, že limit, podľa ktorého má konkrétny pacient nárok na určitý počet pomôcok podľa závažnosti ochorenia, sa nezvýšil. V praxi to znamená, že si pacienti musia za tieto pomôcky doplácať viac z vlastného vrecka a otázkou ostáva zníženie ich hygienického či zdravotného štandardu.

Občianske združenie Inkofórum urobilo v lete prieskum, z ktorého vyplynulo, že viac ako 63 % respondentov potrebuje inkontinenčné pomôcky neustále – počas dňa aj noci. 62 % účastníkov prieskumu uviedlo, že dnes im po zvýšení cien inkontinenčných pomôcok nepostačuje počet mesačne vydaných pomôcok na predpis a musia si ich dokupovať. Viac ako tretina z nich uviedla sumu od 11 do 20 eur mesačne, viac ako polovica bežne mesačne platí od 1 do 20 eur. Takmer 45 % uviedlo, že únosný sa im zdá byť doplatok od 1 do 10 eur. Samozrejme, viac ako polovica účastníkov prieskumu, ktorí trpia nezvratným, najťažším stupňom inkontinencie III. stupňa, by privítala nulový doplatok.

O probléme hovoríme s predsedníčkou OZ Inkofórum Adrianou Pobehovou v nasledujúcom vi­deu.

Ceny inkontinenčných pomôcok stúpli, úhrady pre pacientov nie. A čo ďalej?
Video
Hovoríme s Adrianou Pobehovou, predsedníčkou OZ Inkofórum.

Niektoré výsledky prieskumu

  • Problémy s inkontinenciou sa najčastejšie objavujú po prekonanej operácii alebo chorobe.
  • 56 % respondentov tvrdí, že ich inkontinencia VEĽMI obmedzuje.
  • Nekontrolovateľný únik moču má dominantný vplyv najmä na osobné pocity a duševné zdravie, na spoločenský život, cestovanie.
  • Väčšina ľudí s inkontinenciou potrebuje pomôcky neustále.
  • Väčšine pacientov s únikom moču nestačia pomôcky v rámci množstva na predpis.
  • Väčšina pacientov musí mesačne doplácať do 20 eur, 17 % pacientov od 21 do 50 eur, 5 % pacientov viac ako 50 eur.
  • Takmer dve tretiny pacientov súhlasia s tvrdením, že po zvýšení cien pomôcok im počet pomôcok na predpis nebude stačiť.
  • Zvýšením cien pomôcok dostáva pacient o 10 % pomôcok na mesiac menej.

(Prieskum sa uskutočnil na vzorke 280 pacientov a ich opatrovateľov v lete 2023, viac na www.inkoforum.sk.)

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #inkontinencia #inkontinencia moču #únik moču #inkontinenčné pomôcky