Probiotiká: Pre koho sú určené, komu a ako pomáhajú

Probiotiká sú vhodné pre ľudí v každom veku. Nachádzajú sa v materskom mlieku, a to je jeden z mnohých dôvodov, prečo je dojčenie dôležité. Ak sa u dieťaťa vytvorí správna črevná mikroflóra, je nižšie riziko, že bude trpieť atopickou dermatitídou, alergiou či inými ochoreniami

14.12.2014 06:00
Probiotiká ako prevencia E.coli - radí ich aj... Foto:
Probiotiká pomáhajú aj pri zvládaní stresu. Dlhodobý stres môže viesť až k chronickej zápche, v opačných prípadoch k hnačke, čo je časté pri náhlom návale stresu.
debata (1)

Ich dlhodobé užívanie priaznivo ovplyvňuje imunitný systém, prispieva k lepšiemu tráveniu a čisteniu organizmu.

Pomáhajú bojovať proti civilizačným ochoreniam a ich prejavom. Znižujú napríklad cholesterol, môžu sa spolupodieľať pri prevencii obezity, ale aj rizika vzniku onkologických ochorení. Niektoré štúdie dokonca hovoria o tom, že môžu predlžovať aktívny život a zlepšujú jeho kvalitu.

Probiotiká v súčasnosti inšpirujú mnohých vedcov, výskumy prinášajú stále nové možnosti, ako použiť „dobré baktérie“. Pre pacientov sú jednoduchým a bezpečným riešením najrôznejších ťažkostí, u zdravých ľudí udržiavajú psychickú aj fyzickú pohodu, podporujú imunitný systém.

Acidofily a ostatné probiotiká liečia a pôsobia preventívne napríklad pri: syndróme dráždivého čreva; cestovnej hnačke; hnačke spôsobenej antibiotikami, chemoterapiou alebo rádioterapiou; infekčnej vírusovej hnačke; ekzémoch; prevencii srdcových chorôb prostredníctvom redukcie hladiny cholesterolu; nezvyčajných stavoch, ako je kvasinkový syndróm; vaginálnych infekciách; zápale sliznice hrubého čreva alebo konečníka.

Podporujú liečbu rôznych druhov hnačky. Patrí medzi ne aj ochorenie s priliehavým názvom „hnačka cestovateľov“. Preto sa skúsení cestovatelia vždy snažia urobiť všetko pre to, aby sa problémom vyhli.

Deti

 • u detí, ktoré boli dojčené, sa vyskytuje v črevách podstatne viac probiotických baktérií, predovšetkým laktobacilov, ako u detí, ktorým bola podávaná umelá výživa. U dojčených detí bol v priamej súvislosti s týmto faktom zistený podstatne nižší výskyt dojčenskej hnačky a škodlivých baktérií ako E. coli a klostrídií
 • atopický ekzém je u detí čoraz častejší. Prax ukazuje, že atopia sa často vyvíja u detí, ktoré nemajú v poriadku črevnú mikroflóru. Ak sú novorodencom podávané probiotiká, je oveľa menšia pravdepodobnosť, že budú mať tieto ťažkosti
 • dokážu znížiť aj akútnu hnačku. Štúdie ukázali, že deti, ktorým bolo k strave pridané probiotikum, trpeli podstatne zriedkavejšie hnačkami
 • ich užívanie je bezpečný a efektívny spôsob prevencie astmy. Štúdie hovoria o tom, že deti, ktorým sú podávané dlhodobo, majú menej často jej prejavy
 • materské mlieko je najlepší zdroj probiotík. Je dôležité počas prvých hodín a dní života dieťaťa, pretože obsahuje látky a zložky, ktoré sú nevyhnutne potrebné na naštartovanie a dobrý rozvoj jeho imunitného systému

Mladí

 • ťažkosťami javí ako banalita, ale je dokázané, že probiotiká výrazne pomáhajú pri jeho liečbe. Dôvodom je fakt, že častou príčinou vzniku akné je nezdravá črevná flóra, množstvo toxínov a nevylúčených zvyškov potravy, ktoré sa zdržiavajú v črevách a produkujú do krvi škodlivé látky. Približne v 50 % prípadov akné bola prirodzená rovnováha črevných baktérií narušená. Keďže probiotiká majú schopnosť v relatívne krátkom čase pri ich pravidelnom užívaní výrazne zlepšiť črevné prostredie, a tým znížiť množstvo toxínov v črevách a prenikajúcich do krvného obehu, zákonite sa to pozitívne odrazí na stave pokožky

Dospelí

 • ťažko pracujúci ľudia, ktorí denne užívajú probiotiká, majú štatisticky menší počet dní práceneschopnosti do roka ako tí, ktorí ich neužívajú. Vyplýva to z klinických štúdií, ktoré skúmali vplyv užívania probiotík na dlhodobé zdravie. Pracujúci, ktorí probiotiká užívali denne, mali 2,5-krát menej péeniek ako tí, ktorým bolo podávané placebo. Účinok probiotika sa najviac ukázal v skupine zamestnancov pracujúcich na zmeny
 • zaujímavý je aj ich pozitívny vplyv na priebeh chrípky. Vedci vykonali výskum, ktorého cieľom bolo zistiť, či ich konzumácia počas troch mesiacov dokáže pozitívne ovplyvniť dĺžku trvania chrípky. Zúčastneným boli denne podávané vitamíny a minerály, a to buď s pridaním probiotických baktérií, alebo bez nich. Počas výskytu bežnej chrípky u skúmaných objektov sa podrobne sledovali všetky sprievodné symptómy. Celkový výsledok – dĺžka trvania chrípky a počet dní, keď sa vyskytla horúčka, bol nižší u tých, ktorým boli podávané probiotiká. Konečné výsledky uvádzajú, že probiotiká dokázali výrazne skrátiť dĺžku trvania chrípky u osôb, ktorým boli podávané probiotiká priemerne o dva dni a zmierniť sprievodné príznaky
 • pomáhajú aj pri zvládaní stresu. Dlhodobý stres môže viesť až k chronickej zápche, v opačných prípadoch k hnačke, čo je časté pri náhlom návale stresu. Probiotiká pozitívne vplývajú nielen na trávenie a uľahčenie vnútorných tráviacich procesov, je dokázané, že pri ich dlhodobom užívaní dokážu výrazne zmierniť tieto nežiaduce prejavy stresu a posilniť organizmus v jeho úspešnom zvládaní

Seniori

 • užívanie probiotík staršími ľuďmi pôsobí ako prevencia rôznych ochorení vyskytujúcich sa vo vyššom veku. Množstvo baktérií prirodzene kolonizujúcich črevný systém vekom klesá, čo umožňuje premnožovanie nežiaducich baktérií, a tým možnosť vzniku problémov s trávením a vyprázdňovaním. Štúdie dokazujú, že u ľudí starších ako 60 rokov je pokles prirodzene sa nachádzajúcich baktérií až tisícnásobne nižší ako u mladej populácie. Tento pokles spôsobuje vznik zápchy, hnačky a nezriedka aj rôznych typov infekcií v dôsledku zníženia imunity
 • existujú dôkazy o súvislosti oxidačného stresu a starnutia. Oxidačný stres produkuje voľné radikály. Mnoho probiotických baktérií sa vyznačuje silnou antioxidačnou aktivitou. To znamená, že zamedzujú voľným radikálom, aby poškodili organizmus. Probiotiká majú schopnosť brániť peroxidácii mastných kyselín vychytávaním reaktívnych kyslíkových radikálov a peroxidu vodíka
 • pomáhajú znížiť cholesterol, znižujú výskyt črevných ťažkostí, zlepšujú trávenie niektorých zložiek potravy. Vďaka tomu sú menej výrazné prejavy intolerancie niektorých potravín ako celiakia, či laktózová intolerancia. Znižuje sa riziko vzniku niektorých druhov rakoviny, napríklad rakoviny hrubého čreva
 • starší ľudia často užívajú veľa liekov. Niektoré z liekov ako nežiaduci účinok spôsobujú aj zmenu pH v črevách. Probiotiká pomáhajú normalizovať pH črevného obsahu

Počas tehotenstva

 • najbežnejšia zdravotná nepríjemnosť počas tehotenstva je zápcha. Probiotiká sú nápomocné pri zdravom fungovaní zažívacích mechanizmov. Uľavia od ťažkostí, ktorým tehotné ženy musia čeliť celkom bežne
 • dostatok probiotických baktérií u tehotných žien a dojčiat pomáha pri rozvoji imunitného systému. Preto má svoju úlohu v prevencii alergií
 • tehotné ženy dopĺňajú probiotiká vo forme probiotických jogurtov, kefírov a ochutených mliek
 • s probiotikami sa dajú zvládnuť aj nebezpečné chrípkové obdobia. Pomáhajú chrániť pred vírusmi a prechladnutím. Je dôležité vedieť, že tehotným ženám a dojčiacim matkám by mal probiotické doplnky vždy schváliť lekár
 • 60 až 70 % nášho imunitného systému sa skrýva v črevách. Tehotenstvo spôsobuje, že imunitný systém musí pracovať na vyššie obrátky. Zvýšený príjem probiotických baktérií znižuje riziko chrípky a infekcií dýchacieho systému. Výskumy ukazujú, že probiotiká tiež pomáhajú predchádzať infekciám močového traktu, kvasinkovým infekciám a kožným zápalom, ako sú rôzne dematitídy. Všetky tieto ťažkosti sú v tehotenstve celkom bežné

Probiotiká a práceneschopnosť

V posledných rokoch bolo publikovaných viacero výsledkov výskumov, ktoré sa zaoberali vplyvom probiotík na znižovanie absencií v práci a výskytu príznakov a bežných ochorení u zamestnancov. Jedným z nich bol placebo výskum vo Švédsku, do ktorého bolo zapojených 181 zdravých ľudí, dospelých zamestnancov, kde sa skúmalo, či konzumácia probiotík počas 80 dní má vplyv na ich chorobnosť a absenciu v práci. Zamestnanci boli rozdelení do dvoch skupín. Testovacej skupine bolo podávané dehydrované probiotikum L. reuteri v množstve 108 CFU/ml denne, rozmiešané v 100 ml tekutiny. Výsledky preukázali, že počet absentujúcich zamestnancov bol nižší v skupine, ktorej bolo podávané probiotikum (10,6 %) ako v skupine, ktorej bolo podávané placebo (až 26,4 %). Frekvencia dní choroby bola v placebo skupine na úrovni 0,9 %, kým v probiotickej skupine len 0,4 %. Najzaujímavejšie bolo však zistenie, že počas 80 dní trvania štúdie absentovalo v práci pre chorobu až 33 % zamestnancov z placebo skupiny, kým z probiotickej skupiny ani jeden. Napriek tomu, že výskum nezahŕňal imunologické testy, teda zisťovanie úrovne imunity v oboch skupinách, je možné predpokladať, že práve probiotikami podporený imunitný systém pomohol zamestnancom bojovať s vírusmi a baktériami a zabránil vzniku chorôb.

Syndróm dráždivého čreva

V posledných 50 rokoch sa značne rozšíril výskyt syndrómu dráždivého čreva. Príčinou je zlá životospráva a tiež hektický spôsob života. Všetky tieto faktory výrazne vplývajú na poruchy tráviaceho traktu. Nedostatočná výživa, ako aj stres oslabujú črevný systém, narušujú proces trávenia, vstrebávania živín a vylučovania. Často bolo práve u týchto osôb zistené nedostatočné zastúpenie prirodzených probiotických baktérií zabezpečujúcich normálne fungovanie črevnej mikroflóry a všetkých procesov s tým súvisiacich. Dôležité pri liečbe syndrómu dráždivého čreva je prijímanie dostatku rozpustnej a nerozpustnej vlákniny a probiotík vo forme prirodzenej stravy. Pri vážnejšom priebehu ochorenia je však nevyhnutné podporiť liečbu doplnkami výživy, ktoré tieto látky obsahujú. Vedci zhromaždili údaje zo štrnástich slepých kontrolovaných výskumov zaoberajúcich sa vplyvom probiotík na liečbu a priebeh ochorenia. Z jedenástich, ktoré sa zaoberali kompletným súborom možných symptómov, 7potvrdilo výrazné zlepšenie ochorenia u osôb následne po indikácií probiotík oproti tým, ktorí užívali placebo. Z 8 štúdií, ktoré sa zaoberali aj výskytom bolesti, 5 potvrdilo jej výrazný ústup až jej zmiznutie. Štyri štúdie uviedli zlepšenie nadúvania a plynatosti v skupinách užívajúcich probiotiká. Len jedna štúdia nepreukázala žiadne pozitívne zmeny.

Ako účinkujú?

 • jedným z dôležitých faktorov je vzájomná interakcia medzi probiotickou baktériou a bunkami hostiteľa, ako aj komunikácia medzi nimi. Tú môžu zabezpečiť iba živé probiotické bunky. Hoci sú niektoré vlastnosti probiotík rovnaké, medzi jednotlivými kmeňmi existujú rozdiely
 • probiotické baktérie pôsobia prostredníctvom ovplyvnenia imunitného systému. S mikroorganizmami prítomnými v čreve sú v priamom kontakte intestinálne epiteliálne bunky. Tie ich dokážu rozpoznať a spustiť celú kaskádu molekulárnych imunologických obranných mechanizmov
 • probiotické baktérie dokážu potlačiť symptómy a ovplyvniť imunitnú odpoveď dokonca aj pri ochoreniach, ktoré sú získané geneticky
 • probiotiká ovplyvňujú črevnú mikroflóru aj prostredníctvom uvoľňovaných antibakteriálnych látok. Okrem kyseliny mliečnej a H202 produkujú mnohé kmene antibakteriálne látky – bakteriocíny, ktoré účinne inhibujú napríklad niektoré kvasinky druhov Candida a Kluyveromyces, ako aj niektoré plesne, E. coli, testované kmene druhu Bacillus, Micrococcus, Corynebacteria, Lactobacillus, Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica a ďalšie v závislosti od použitého kmeňa probiotickej baktérie
 • prospievajú zdraviu napríklad tým, že narúšajú uhľovodíkové väzby, čím napomáhajú rozkladu potravín na ich elementárne zložky, ktoré sú potom ľahšie vstrebateľné. Urýchľujú tiež proces tohto rozkladu, čím predchádzajú vzniku hnilobných procesov v čreve. Odstraňujú z črevných stien nežiaduce patogénny a posúvajú ich von z tela. Keďže ich prítomnosť vytvára mierne kyslé prostredie, škodlivé baktérie v ňom neprežijú. Produkujú množstvo dôležitých enzýmov a zvyšujú využiteľnosť vitamínov a ostatných výživových zložiek potravín, špeciálne vitamínu B, K, laktázy, mastných kyselín a vápnika. Posilňujú imunitný systém, čím zmierňujú alergické prejavy, resp. znižujú riziko vzniku alergií či syndrómu chronickej únavy. Produkujú špecifické proteíny, ktoré fungujú ako antigény. Zabraňujú vzniku zápchy a pomáhajú pri jej liečbe. Produkujú laktoferín – bielkovinu, ktorá má schopnosť viazať železo a bez ktorej by organizmus nebol schopný železo z potravy absorbovať. Znižujú cholesterol. Prostredníctvom čistenia čreva tiež dlhodobejším užívaním znižujú prípadný zápach z úst.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #probiotiká