Nie je cukor ako cukor. Čo o ňom ešte nevieme?

Potrebuje ľudské telo cukor? Sú ľudia, ktorí sa sladkostí nevedia vzdať, aj keď vedia, že im spôsobujú nadváhu, kazia zuby...

01.12.2012 07:00
shutterstock 75527995 Foto:
Cukry vo výžive nemožno spájať so vznikom chorôb alebo chronických ochorení vrátane obezity.
debata (2)

Prvá najdôležitejšia informácia o cukre je, že pod týmto názvom sa zďaleka neskrýva len kryštálový cukor, čiže jednoduché cukry. Pre telo sú dôležité cukry zložité, každopádne o jedných aj druhých vzniklo veľa mýtov. Ako je to s nimi naozaj?

Cukry nespôsobujú obezitu a cukrovku

Cukry majú za sebou dlhú históriu bezpečného používania v potravinách. Nezávislí vedci navyše pravidelne skúmajú mnohé zdravotné aspekty cukrov. Zistené údaje nevyčleňujú cukry ako rizikový faktor pre vznik chronických ochorení ako sú cukrovka, ochorenie srdca a obezita. Od roku 1997 potvrdilo už päť popredných vedeckých a zdravotných organizácií vrátane Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo, Svetovej zdravotníckej organizácie, Inštitútu medicíny a Americkej dietologickej asociácie, že cukry vo výžive nemožno spájať so vznikom chorôb alebo chronických ochorení vrátane obezity.

Cukry nespôsobujú hyperaktivitu

Hoci medicínske a vedecké komunity prišli už dávno k záveru, že cukry nie sú zodpovedné za hyperaktivitu u detí, mnoho rodičov a učiteľov stále verí, že cukry ovplyvňujú správanie detí. V prípade štúdií, kedy pozorujúci nevedeli, ktoré deti dostali cukor a ktoré nie (dvojito slepá štúdia), sa nezistili žiadne rozdiely v „hyperaktivite“. Inštitút medicíny zverejnil výsledky vyše 23 štúdií, ktoré boli vykonané v priebehu 12 rokov, a ktoré potvrdili, že príjem cukru nemá vplyv na hyperaktivitu u detí. Hoci je pravdou, že nedostatočná strava – chudobná na živiny a energiu – môže viesť k nižším pozorovaným výkonom, nie je pravdou, že obmedzenie akéhokoľvek jedla alebo prísady do jedla môže zlepšiť správanie. Niektoré štúdie fakticky preukázali, že opak je pravdou: u všetkých vekových skupín viedla konzumácia nízkeho množstva cukru k vyššiemu výkonu v testoch mentálnych schopností a koncentrácie.

Cukor nie je „návykový“

Sme geneticky naprogramovaní tak, aby nám chutili sladké jedlá a z určitých dobrých dôvodov je sladké aj materské mlieko. Potraviny, ktoré chutia sladko, ako napríklad ovocné bobuľky, sú bezpečné a výživné, zatiaľ čo látky chutiace horko sú často jedovaté a glukóza, ktorá chutí sladko, je jediným zdrojom energie, ktorú dokáže mozog využiť. Bez „chuti“ na sladké by naši predkovia neprežili. Ešte aj dnes, kedy môže väčšina ľudí ľahko nájsť zdroje potravy, ktoré potrebujeme na prežitie, máme prirodzený sklon obľubovať sladké jedlá. To však neznamená, že tieto jedlá sú „návykové“.

Aby ste schudli, nemusíte cukry zo stravy odstrániť úplne
Vzhľadom na to, že cukry sú súčasťou obľúbených jedál, je prirodzené sa domnievať, že zohrávajú určitú úlohu pri prejedaní a náraste telesnej hmotnosti. Pravdou je, že mnohé epidemiologické štúdie (štúdie, ktoré pozorujú, čo konzumujú veľké skupiny ľudí a aký je ich zdravotný stav) preukázali, že potrava s vysokým obsahom sacharózy (cukru) nesúvisí s vyššou telesnou hmotnosťou alebo vyšším indexom BMI. Naopak, vysoký príjem cukru sa často spája s nižšími hodnotami indexu BMI.

Niekoľko štúdií zároveň dokázalo, že so zvýšeným percentom cukru v potrave telesná hmotnosť a index BMI klesajú. Inštitút medicíny vo svojej správe o sacharidoch a cukroch v potrave z roku 2002 konštatuje, že rovnako u detí ako u dospelých sa vyšší príjem cukrov spája s nižším indexom BMI alebo výskytom obezity. Štúdie sa tiež zamerali na to, či konzumácia potravín s vysokým obsahom cukrov sťažuje chudnutie. Pri porovnaní s diétnou stravou, ktorá obsahovala vysoké množstvo komplexných sacharidov, viedla diétna strava s vysokým množstvom cukrov k schudnutiu podobného množstva kilogramov, pričom nebol zaznamenaný žiadny vedľajší účinok na náladu, koncentráciu alebo pociťovanie hladu.

Okrem toho zaznamenali obe chudnúce skupiny podobné zlepšenie krvného tlaku a úrovne plazmatických lipidov. Podstatným faktorom pre kontrolu hmotnosti je to, aby bol celkový príjem kalórií vyvážený dostatočnou telesnou aktivitou, a nie špeciálnou stravou alebo typom jedla. „K zvýšeniu telesnej hmotnosti dochádza vtedy, ak príjem energie z potravín a nápojov je vyšší ako spálená energia prostredníctvom metabolizmu. Sacharidy majú predstavovať kalorický základ jedla. Pre ľudí s diabetom sa odporúča obmedziť príjem nasýtených tukov a jednoduchých cukrov. Dôležité je však predovšetkým udržiavanie zdravej telesnej hmotnosti,“ uviedol gastroenterológ a odborník na výživu, MUDr. Peter Minárik.

Zdroj: Live Positively

2 debata chyba