Cukrovka – porucha motora života

Vo svete trpí cukrovkou približne 250 miliónov ľudí. Toto závažné, nevyliečiteľné ochorenie, pre ktoré je typické dlhodobé zvýšenie hladiny cukru v krvi, sa aj pre negatívne zmeny v stravovacích a pohybových návykoch stáva doslova epidémiou tohto storočia. Bežná je predstava, že cukrovka vzniká, ak jeme veľa cukru. Nie, riziko najrozšírenejšieho druhu cukrovky zvyšuje u náchylných ľudí priberanie – bez ohľadu na to, z čoho je človek obézny.

10.11.2008 00:01
Obezita Foto:
Diabetes druhého typu prichádza rovnako nenápadne ako obezita.
debata

Cukrovku oprávnene niektorí nazývajú aj „poruchou samotného motora života“. Keď telo nedokáže spracovať glukózu, môže zlyhať množstvo životne dôležitých mechanizmov. Cukrovkári majú dvoj- až štvornásobne vyšší počet úmrtí na srdcovo-cievne ochorenia a infarkt. Cukrovka je vôbec najčastejšou príčinou slepoty a zhoršeného videnia i neúrazových amputácií dolných končatín. Cukrovka totiž poškodzuje cievny systém aj nervy, a tak sa obyčajné, nepovšimnuté škrabnutie na nohe môže zapáliť a zmeniť sa na chronickú ranu. Okrem toho je cukrovka najčastejšou príčinou nezvratného zlyhania obličiek. „Diabetes skracuje život v priemere o desať rokov,“ tvrdí prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD., diabetológ z Košíc. „Samotné srdcovo-cievne ochorenia sú príčinou úmrtia dvoch tretín diabetikov.“

Názov diabetes mellitus pochádza z gréckeho slova, ktoré znamená „odtiecť“, a z latinského slova s významom „sladký ako med“. Voda totiž prechádza človekom trpiacim na cukrovku, akoby cez neho iba pretiekla. Navyše moč postihnutého obsahuje cukor. Pred objavom  účinnejších metód cukrovku niekedy zisťovali tak, že moč pacienta sa vylial blízko mraveniska. Ak moč pritiahol mravce, naznačovalo to, že obsahuje cukor.

Inzulín je kľúč

Prečo je cukrovka taká vážna choroba? Pohonnou látkou pre miliardy buniek v ľudskom tele je glukóza, jednoduchý cukor v krvi. Aby sa však glukóza dostala do bunky, potrebuje na to akýsi kľúč. Je ním inzulín, hormón, ktorý uvoľňuje orgán veľkosti banána nachádzajúci sa priamo za žalúdkom – pankreas. Zdravý pankreas neustále a úžasne citlivo udržiava rovnováhu cukru v krvi. Hladina glukózy totiž v priebehu dňa klesá a stúpa, no pankreas na tento stav dokáže reagovať tým, že uvoľní presne toľko inzulínu, koľko treba. Zjednodušene povedané, ak glukóza predstavuje benzín, jeho odbúravanie možno prirovnať k opakovaným výbuchom vo valci motora. Táto energia následne poháňa človeka, zabezpečuje činnosť jeho orgánov, pohyb a všetky ostatné funkcie ľudského organizmu.

Pri cukrovke 1. typu telo inzulín jednoducho nevytvára. Imunitný systém človeka totiž zničil beta-bunky v pankrease, ktoré inzulín produkujú. V tomto prípade ide teda o autoimuitnú chorobu. Spúšťacími mechanizmami deštrukčného procesu v rámci tela môžu byť vírusy, jedovaté chemické látky, niektoré lieky. Svoju úlohu zohráva aj dedičnosť.

Pri cukrovke 2. typu telo inzulín vytvára, ale zvyčajne nie v dostatočnom množstve. Bunky navyše nie sú ochotné inzulín prijať – tento stav sa nazýva inzulínová rezistencia. Pri cukrovke 2. typu je genetický faktor ešte silnejší. Zaujímavé je, že najväčší pomer výskytu cukrovky 2. typu vzhľadom na počet obyvateľov majú americkí Indiáni. Je to prudkou zmenou životného štýlu, na ktorú ich organizmus jednoducho nebol naprogramovaný. Je dokázané, že prebytok tuku podporuje inzulínovú rezistenciu u ľudí s náchylnosťou na cukrovku a hoci sa tento typ cukrovky vyskytuje najčastejšie u ľudí nad 40 rokov, v súvislosti s epidémiou obezity narastá výskyt tejto choroby aj medzi mladými ľuďmi.

Nielen lieky, aj podpora

V oboch prípadoch cukrovky, či už ide o typ 1, alebo 2, je však následok rovnaký – bunky sú „hladné“ a v krvi stúpa hladina cukru na nebezpečné hodnoty. Jestvujú dokonca aj ďalšie druhy cukrovky, pri ktorých je príčina ochorenia známa, a gestačný diabetes, ktorý môže vzniknúť v druhej polovici tehotenstva.„Podľa údajov z roku 2006 je na Slovensku 310-tisíc registrovaných diabetikov, z toho 280-tisíc má cukrovku 2. typu,“ podotýka prof. Tkáč. „My sme si však v rámci Slovenskej diabetologickej spoločnosti urobili epidemiologickú štúdiu, na základe ktorej odhadujeme skutočný počet slovenských diabetikov na 385-tisíc. To je až 7 percent obyvateľstva.“

Ako je to možné? Zatiaľ čo príznaky cukrovky 1. typu bývajú pomerne dramatické, v začiatkoch cukrovky 2. typu, čo je drvivá väčšina diabetikov, sú často nenápadné a ochorenie môže prebiehať bez výraznejších prejavov aj roky. Často sa prejaví až komplikáciami, ktoré by sa dali odvrátiť, ak by sa diagnóza stanovila včas a začala sa dôsledne riešiť režimovými opatreniami a liečbou. Lenže aj tu je často spolupráca s pacientmi nepostačujúca. „Nákladná je najmä liečba komplikácií, ku ktorým dochádza najmä preto, že pacienti sú nedostatočne informovaní o svojej chorobe a málo spolupracujú pri liečbe,“ konštatuje doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc., riaditeľ Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni.

Vzdelávacie projekty

Je známe, že vzdelávanie pacienta zlepší jeho metabolickú kontrolu (zvládanie ochorenia) na najbližšie obdobie trvajúce približne 6 mesiacov. Následne nastáva opätovné zhoršenie výsledkov, diabetik stráca odhodlanie, prestáva spolupracovať. A frustrovaný je aj zdravotnícky personál. Preto je potrebné zamerať sa nielen na výrobu inovatívnych liekov, ale aj na dlhodobú pomoc pacientom a zdravotníckemu personálu potrebným vzdelávaním. Aj preto sa na Slovensku pripravuje viacero projektov, ktoré by mali pomôcť vzdelávať pacientov, diabetologické sestry, dokonca lekárov. Okrem bezplatnej telefonickej poradne je to napríklad sieť edukačných sestier, ktoré opakovane školia pacienta na základe žiadosti ošetrujúceho lekára, spolupráca so spoločnosťou STOB (Stop obezite) v rámci podpory kurzov znižovania nadváhy pre diabetikov (spustenie v roku 2009), vzdelávacie materiály distribuované do diabetologických ordinácií v SR a podobne.

Kto si má dať vyšetriť hladinu krvného cukru nalačno raz ročne:

 • ľudia s nadváhou a obezitou (BMI nad 27)
 • ľudia s výskytom cukrovky v priamom príbuzenstve
 • ľudia so zvýšenými hodnotami krvného tlaku (nad 140/90 mmHg)
 • ľudia s výskytom zvýšených hodnôt krvného cukru v minulosti
 • ženy, ktoré mali cukrovku v tehotenstve alebo porodili dieľa ťažšie ako 4,5 kg a ktoré mali alebo majú ochorenie srdca

//Poznámka:// Každý nad 15 rokov veku má nárok raz za dva roky na preventívnu prehliadku u praktického lekára, ktorej súčasťou je aj vyšetrenie hladiny cukru v krvi.

Typy cukrovky

Typ cukrovky: 1. typu
Vek pri vzniku: pod 30 rokov
Priebeh: dramatický 
Príznaky: dramatické
Potreba inzulínu: absolútna  
Výskyt (v rámci diabetikov): cca 7 percent

Typ cukrovky: 2. typu
Vek pri vzniku: nad 40 rokov
Priebeh: málo dramatický 
Príznaky: minimálne alebo chýbajú
Potreba inzulínu: časť pacientov
Výskyt (v rámci diabetikov): nad 90 percent

Typ cukrovky: iné typy
Vek pri vzniku: častejšie v dospelosti
Priebeh: rôzny
Príznaky: rôzne
Potreba inzulínu: časť pacientov
Výskyt (v rámci diabetikov): 2 percentá

Typ cukrovky: gestačná
Vek pri vzniku: v priebehu tehotenstva
Priebeh: minimálny alebo žiadny
Príznaky: minimálne alebo žiadne
Potreba inzulínu: časť pacientok
Výskyt (v rámci diabetikov): menej ako 1 percento

Príznaky diabetu

 • časté močenie (vyššia hladina cukru sa dostáva do moču a „strháva“ so sebou vodu – preto cukrovku volajú aj „cukrovou úplavicou“)
 • zvýšený smäd (človek veľa vymočí, stráca tekutiny, preto je smädný)
 • suchosť v ústach (príznak odvodnenia)
 • slabosť, nevýkonnosť (dochádza k stratám energie)
 • nevysvetliteľná strata na hmotnosti (telo nemôže správne využívať cukor, preto siahne na tuky a bielkoviny)
 • suchá, svrbiaca koža
 • pomalé hojenie rán a odrenín
 • priebeh cukrovky 2. typu je často bezpríznakový a zvýšená hladina cukru v krvi sa odhalí pri náhodnom vyšetrení

Diagnostika cukrovky troma spôsobmi

 • príznaky diabetu + hodnota glykémie (cukru v krvi) = > 11,1 mmol/l
  • glykémia nalačno = > 7,0 mmol/l
  • glykémia v 2. hodine počas orálno-glukózo-tolerančného testu (medzi laikmi známy ako  „pitie cukrovej vody“ – pozn. red.) = > 11,1 mmol/l

(Zdroj: prezentácia MUDr. Jaroslav Fábry, diabetológ)

Päť hlavných faktorov pri liečbe cukrovky

1. správna výživa
2. dostatočný pohyb
3. perorálne (cez ústa) lieky v prípade cukrovky druhého typu
4. inzulín v prípade cukrovky prvého aj druhého typu
5. pravidelná kontrola hladiny cukru v krvi

//Poznámka:// U pacienta sa obyčajne neuplatňujú všetky postupy naraz. Pri diabete 2. typu sa zvyčajne začína režimovými opatreniami, neskôr prichádzajú na rad lieky a až potom inzulín. Diabetici 1. typu obyčajne nie sú liečení tabletkami.

Volajte na Dia Linku:0800 112 122
Bezplatná telefonická linka z ČR i SR od 8.00 do 20.00 h sedem dní v týždni, ktorá poskytuje odpovede na otázky pacientov zamerané na aplikáciu inzulínu perom; na žiadosť pacienta opakované preškolenie v používaní aplikátora (vrátane rodinných príslušníkov); v prípade problémov zabezpečenie návštevy edukačnej sestry u pacienta.

debata chyba