Pri úniku moču sa nehanbite vyhľadať pomoc

25.06.2009 16:05
nemocnica - ambulancia - žena - lekár
Pri problémoch s únikom moču treba vyhľadať odborníka – urogynekológa, urológa alebo gynekológa. Autor:

Predpokladom pre úspešnú liečbu pacienta, ktorý trpí samovoľným únikom moču, je v prvom rade priznanie problému.

Medzinárodná spoločnosť pre kontinenciu vyhlásila posledný júnový týždeň za Svetový týždeň kontinencie. Ide o prvý ročník celosvetovej iniciatívy, ktorá reaguje na potreby vyše 200 miliónov ľudí na celom svete, čo majú problémy spojené so samovoľným únikom moču (inkontinenciou). Na Slovensku týmto problémom trpí až 17 percent dospelej populácie.

„Predpokladom pre úspešnú liečbu alebo pre zvolenie správnej starostlivosti o pacienta, ktorý trpí samovoľným únikom moču či stolice, je v prvom rade priznanie problému. Veľa ľudí trpí únikom moču, ale svojmu lekárovi sa nezdôveria. Mnohí lekári prvého kontaktu však ani aktívne nezisťujú problémy aspoň u pacientov z rizikovej skupiny obyvateľstva,“ tvrdí doc. MUDr. Ján Švihra, PhD., predseda Odborného výboru občianskeho združenia Inkofórum. „Zdravotná starostlivosť o pacienta s únikom moču je na Slovensku na veľmi vysokej úrovni. To, čo momentálne zaostáva, je otvorené informovanie sa o probléme a aktívne vyhľadanie lekárskej pomoci zo strany pacientov.“

Nie choroba, ale jej príznak

Inkontinencia moču je akýkoľvek samovoľný, nedobrovoľný únik moču. „Je to príznak, nie choroba,“ zdôrazňuje MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD., urológ z Košíc. „Môže ju spôsobiť viacero ochorení, pričom základné ochorenie je často mimo močového systému. Aj preto liečba často vyžaduje kombináciu metód rôznych klinických odborov.“ Ak sa tento spočiatku nenápadný problém nerieši včas, môže mať významný vplyv na kvalitu života. Porucha udržania moču predstavuje závažný zdravotný problém, ktorý so sebou prináša množstvo psychických a sociálnych komplikácií.

Inkontinencia nie je výlučne problémom žien, mužov však postihuje v menšej miere. Napríklad stresová inkontinencia, čo je „cvrknutie si“ bez predchádzajúceho nutkania na močenie pri zakašľaní, smiechu či dvíhaní ťažkého bremena, je nechcenou výsadou takmer výlučne ženského pohlavia. Väčšina prípadov nekontrolovaného úniku moču z močového mechúra vzniká práve následkom poruchy „uzáverového aparátu“ močového mechúra vrátane ochabnutia svalov panvového dna a močovej rúry. U žien „to ide“ s vekom, pôrodmi, hormonálnymi zmenami. Muži zas častejšie trpia inkontinenciou z pretekania, keď je močový mechúr preplnený, napríklad pri problémoch s prostatou.

Určiť druh inkontinencie je veľmi dôležité, pretože ich liečba sa odlišuje. Zatiaľ kým stresová inkontinencia sa dá v začiatkoch dobre liečiť pohybovou liečbou, cvičeniami zameranými na oblasť svalov panvového dna, režimovými opatreniami, liečbou liekmi a v závažnejších prípadoch operačne zavedením vaginálnej pásky, liečba urgentnej inkontinencie spôsobenej dráždivým mechúrom je predovšetkým medikamentózna. „Liečba liekmi má lepší efekt pri urgentnej inkontinencii, ovplyvňuje snímače, ktoré potom nereagujú na nízku náplň močového mechúra a pacient chodí močiť menej často,“ povedal pre televíznu reláciu Diagnóza MUDr. Roman Sokol, urológ z Trenčína. Pri stresovej inkontinencii má zas výborný efekt (85 – 90 percentná úspešnosť) operačná liečba, keď sa počas miniinvazívneho zákroku trvajúceho 15 – 20 minút pacientke ležiacej v gynekologickej polohe zavedie páska, ktorá posilní spodinu jej močovej rúry. Žena obyčajne strávi v nemocnici len jeden deň a jednu noc.

Špecializované savé pomôcky

Pacienti v snahe vyrovnať sa s únikom moču často obmedzujú príjem tekutín. Neuvedomujú si následky, aké môže mať nedostatočný pitný režim na ich zdravotný stav. Okrem iného to vedie to k častejšiemu výskytu infekcií močových ciest a prehlbovaniu problémov s udržaním moču. Vzniká tak začarovaný kruh. Vyhýbať by sa však mali močopudným látkam ako alkohol, kofeín, ale napríklad aj šťave z grepov. Aj nikotín dráždi sliznicu močového mechúra a zápcha problému s udržaním moču takisto neprospeje, preto treba dbať na dostatočný príjem vlákniny.

Dobre stanovená diagnóza je základ. Preto netreba váhať a zdôveriť sa lekárovi – najlepšie je vyhľadať urogynekológa, urológa či gynekológa. „Názor, že inkontinencia je normálna súčasť starnutia, je mylný,“ zdôrazňuje MUDr. Lachváč. Na úvod odborník urobí dôkladnú anamnézu, čiže povypytuje sa na priebeh úniku moču, na situácie, za akých ku problémoch dochádza, na prekonané ochorenia. Dôležité je vylúčiť močovú infekciu. Často sa používajú dotazníky alebo tzv. denník močenia. Diagnostika zahŕňa aj gynekologické, urologické, prípadne neurologické vyšetrenie, klinické a laboratórne testy, zobrazovacie vyšetrenie ultrazvukom. To sú všetko neinvazívne postupy, vďaka ktorým lekár vie vo väčšine prípadov správne určiť liečbu. Len v prípade, že problémy pretrvávajú, odporúča sa aj cystoskopia (vyšetrenie vnútra močového mechúra kamerou – cystoskopom) alebo urodynamické vyšetrenie (odmeria tlak v močovom mechúre a prúd moču). Absolvovanie urodynamického vyšetrenia je napríklad podmienkou zavedenia už spomínanej vaginálnej pásky pri stresovej inkontinencii.

Súčasťou liečby je aj používanie vhodných pomôcok v závislosti od typu a závažnosti úniku moču. Napriek veľkému výberu viac ako 40 percent ľudí, ktorí trpia inkontinenciou, používa bežné dámske hygienické vložky. Inkontinečné alebo vkladacie vložky sú až na druhom mieste. Špecializované savé pomôcky určené pre inkontinenciu pritom menia moč na gél a neutralizujú aj nepríjemný močový zápach. Pri druhom a treťom stupni inkontinencie ich navyše do určitej výšky hradí zdravotná poisťovňa.

Rizikové faktory vzniku inkontinencie

  • ženské pohlavie
  • vek (s vekom sa výskyt zvyšuje)
  • rodinná predispozícia
  • počet pôrodov (najmä pôrody veľkého dieťaťa prirodzenou cestou)
  • operácie malej panvy (napr. odstránenie maternice)
  • cukrovka, obezita, ochorenia s dráždivým kašľom, ochorenia prostaty (u mužov)
  • neurologické choroby
  • menopauza
  • fajčenie (2– až 3-násobne častejší výskyt inkontinencie v porovnaní s nefajčiarkami), alkohol (má močopudné účinky)
  • vedľajšie účinky niektorých liekov (napr. na odvodnenie, diuretiká, ktorými sa lieči aj vysoký krvný tlak)

Stupne závažnosti inkontinencie

Prvý stupeň – občasný únik moču: únik moču po kvapkách alebo únik maximálne dva razy denne. Na pomôcky pri tomto stupni poisťovne neprispievajú.

Druhý stupeň – častý únik moču: únik prúdom niekoľko ráz za deň, ktorý je potrebné dôsledne zhodnotiť u odborníka (anamnéza, denník močenia, plienkový test). Poisťovne hradia (od 3 rokov veku) max. 60 ks vložiek, vkladacích plienok alebo fixačných nohavičiek v úhrnnej sume 19,92 eura (600 Sk) za mesiac.

Tretí stupeň – trvalý únik moču: únik moču niekoľkokrát denne aj v noci v ľahu, tento stupeň môže byť predovšetkým u ležiacich pacientov spojený aj s inkontinenciou stolice. Poisťovne hradia max. 60 ks vložiek, vkladacích plienok, plienkových alebo fixačných nohavičiek, podložiek pod chorých v úhrnnej sume 66,39 eura (2 000 Sk) za mesiac.

Určený stupeň inkontinencie sa uvedie na lekársky poukaz. Jednotlivé druhy pomôcok je možné kombinovať až do výšky finančného limitu. Pomôcky predpisujú na poukaz: urológ, gynekológ, geriater, neurológ, pediater, v prípade plienkových nohavičiek aj onkológ, chirurg. Na odporúčanie odborných lekárov ich môžu predpisovať aj praktickí lekári pre dospelých a pre deti a dorast.

Viac na www.inkontinencia.sk alebo www.inkoforum.sk.

Druhy inkontinencie moču

S t r e s o v á : Najčastejšia forma úniku moču u žien. Nevyskytuje sa pri nej nutkanie na močenie, k mimovoľnému úniku dochádza pri zvýšení vnútrobrušného tlaku, napr. pri fyzickej aktivite, podrepe, dvíhaní predmetov, kýchnutí, zakašľaní. Príčinou je nedostatočnosť uzáveru močového mechúra a trubice následkom chronického preťaženia panvového dna. Prispieva k nej nadváha.

N u t k a v á  (urgentná): Nazýva sa aj psychická alebo hyperaktívny močový mechúr. Ide o únik moču spôsobený mimovoľnými sťahmi svaloviny močového mechúra, ktorému predchádza náhly, vôľou neovládateľný pocit potreby močiť. V protiklade k stresovej inkontinencii je v tomto prípade svalový uzáver mechúra neporušený. Močový mechúr pritom nemusí byť plný. Pacient má napr. potrebu močiť, keď počuje tiecť vodu. Týmto druhom trpia najmä starší ľudia.

Z m i e š a n á : Príznaky oboch základných typov sa vyskytujú súčasne. U pacientok ide obyčajne o kombináciu stresovej a nutkavej inkontinencie.

R e f l e x n á  (neurogénna): Je príznakom neurologických chorôb, pri ktorých nastalo poškodenie mozgu alebo miechy. Následkom straty vôľovej kontroly sa mechúr správa ako u dojčaťa, nie je možné ho riadiť. Trpia ňou muži i ženy.

Z p r e t e k a n i a  (paradoxná): Je to akútny urologický stav, keď je močový mechúr preplnený a jeho vnútorný tlak prevýši tlak uzáveru močovej rúry. Nastáva stály únik moču po kvapkách, resp. odtekanie slabého prúdu moču. Trpia ňou najmä muži, u žien môže signalizovať nádor v močových cestách.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku