Pri glaukóme pacient vidí ako cez hlaveň pušky

10.03.2010 14:00
očný zákal - glaukón - zelený zákal -...
Pri návšteve očnej ambulancie by sa však okrem zrakovej ostrosti malo automaticky vyšetrovať aj očné pozadie, čiže zrakový nerv. Autor:

Dajte si odmerať vnútroočný tlak a zistite, či netrpíte zeleným očným zákalom. Vedie k slepote.

Nielen krvný tlak môže byť privysoký, tlak môže chorobne stúpnuť aj v očiach. Vysoký vnútroočný tlak, ktorý človek často nijako nepociťuje, je jedným zo základných príznakov ochorenia nazývaného glaukóm. Ľudovo sa mu hovorí aj zelený očný zákal, so zákalom však v skutočnosti nemá nič spoločné. Toto laické pomenovanie pretrvalo ešte z minulosti, keď ľudia prichádzali k lekárovi následkom glaukómového ochorenia slepí a ich šošovka nadobudla akoby zelenú farbu.

Glaukóm nedokáže vyriešiť rutinný chirurgický zákrok, ako je operácia sivého zákalu – najčastejšia operácia na ľudskom tele vo svete, spočívajúca vo výmene zakalenej časti šošovky. Pri glaukóme je totiž podstata problému niekde inde.

Svet sa stále zužuje
Pri glaukóme následkom zvýšeného vnútroočného tlaku, ale aj z iných príčin nie je dobre vyživovaný zrakový nerv, kábel, ktorý zabezpečuje komunikáciu medzi okom a mozgom. Dochádza tak k nezvratnému odumieraniu tzv. gangliových buniek a pacientovi sa postupne zužuje zorné pole. Odborníci glaukóm definujú ako chorobný stav oka, pri ktorom dochádza k postupnému poškodzovaniu terča, resp. papily zrakového nervu – oblasti sietnice, odkiaľ vystupujú vlákna zrakového nervu.

Vysoký vnútroočný tlak je len jednou z možných príčin poškodenia optického nervu. Glaukómov totiž poznáme viacero druhov a jestvuje aj nízkotlakový (normotenzný) glaukóm, keď má pacient vnútroočný tlak v poriadku a lekár mu až pri podrobnejšom vyšetrení zistí zmeny na zrakovom nerve či na zornom poli. Dá sa však povedať, že vo väčšine prípadov zohráva pri vzniku glaukómu veľkú úlohu práve zvýšenie očného tlaku.

Glaukóm je zákerný v tom, že pri najčastejšie sa vyskytujúcom druhu – primárnom glaukóme s otvoreným uhlom (70 % výskyt) – pacient nemusí mať prakticky nijaké problémy. „Väčšinou prebieha bez príznakov a až pri výpadku 40 – 50 % nervových vlákien sietnice si to všimne aj pacient,“ tvrdí očná lekárka MUDr. Sylvia Ferková z Bratislavy. Postihnutý ho odhalí až vtedy, keď už musí príliš pootočiť hlavu, aby zistil, kto prichádza zboku. Stráca sa teda periférne videnie, svet doslova mizne pred očami tým, že sa zužuje. Vzniká tzv. rúrkovité videnie a v pokročilých štádiách človek vidí ako cez hlaveň pušky. Táto strata zraku je nezvratná.

Hodnota vnútroočného tlaku nestačí
Glaukóm je druhé najčastejšie sa vyskytujúce očné ochorenie a ak nie je liečené, môže vyústiť do slepoty. Aj preto je dôležité – predovšetkým po 40. roku života, keď by aj ľudia bez rizikových faktorov mali navštíviť v rámci prevencie očného lekára – poznať hodnoty svojho vnútroočného tlaku. Tlak v očiach možno jednoducho a úplne bezbolestne odmerať pomocou vyšetrovacej metódy nazývanej tonometria. Presná norma, aký by mal byť vnútroočný tlak zdravého človeka, nejestvuje – ten sa totiž mení, narastá s vekom. Má takisto svoje denné výkyvy, najvyšší je napríklad medzi 8. a 11. hodinou predpoludním. Jestvuje určitá štatistická norma, ale veľa záleží aj na hrúbke rohovky, pretože ide vlastne o meranie jej napätia. Prístroj odmeria, akú silu musel vyvinúť na deformáciu jej zakrivenia.

Pri návšteve očnej ambulancie by sa však okrem zrakovej ostrosti malo automaticky vyšetrovať aj očné pozadie, čiže zrakový nerv. Rozsah poškodenia zorného poľa, a tým aj skutočný stupeň závažnosti choroby, sa zisťuje perimetrickým vyšetrením. Samozrejme, možné sú aj ďalšie špecializované vyšetrenia. V každom prípade zistenie vysokého alebo, naopak, nízkeho vnútroočného tlaku na stanovenie diagnózy glaukómu nestačí. Mimochodom, jestvuje totiž aj tzv. očná hypertenzia, keď má pacient v očiach vyšší tlak, ale nijaké zmeny na zrakovom nerve či v zornom poli.

Začína sa liečbou liekmi
„Liečba glaukómu môže byť konzervatívna, chirurgická alebo laserová,“ vysvetľuje MUDr. Erika Vodrážková, prezidentka glaukómovej sekcie Slovenskej oftalmologickej spoločnosti. „Pretože strata zraku je u glaukómových pacientov trvalá, ochorenie treba diagnostikovať a liečiť čo najskôr.“

Jediným ovplyvniteľným rizikovým faktorom glaukómu je zvýšený vnútroočný tlak. Jeho zníženie sa najčastejšie dosahuje pomocou liekov – kvapiek, gélov, mastí – znižujúcich vnútroočný tlak zlepšením odtoku vnútroočnej tekutiny, spomalením jej tvorby alebo rozšírením ciev okolo zrakového nervu. Ostatné faktory sa dajú ťažko ovplyvniť, aj keď záujem odborníkov sa obracia aj týmto smerom. Niektorí pacienti musia používať kombinovanú liečbu viacerými prípravkami alebo fixnými preparátmi, ktoré v jednej fľaštičke obsahujú dve účinné látky. Poškodený očný nerv sa však už nedá vyliečiť, dá sa dosiahnuť len spomalenie alebo zastavenie postupu ochorenia.

„S liečbou sa začína nielen po dôkaze zvýšeného vnútroočného tlaku, ale aj v súvislosti s ostatnými vyšetreniami. Ak sa dokážu zmeny na zrakovom nerve či v zornom poli, začne sa s liečbou, ktorej cieľom je zníženie vnútroočného tlaku na hodnoty okolo 17 mmHg,“ píše sa na stránke www.zelenyzakal.sk.

Chirurgický zákrok sa vykonáva, ak zlyhá liečba liekmi a jeho cieľom je tiež zníženie vnútroočného tlaku. Podobne je to aj pri liečbe laserom, ktorá má menej komplikácií ako chirurgická liečba, v určených prípadoch by jej preto mala predchádzať. Takisto sa k nej však pristupuje až po zlyhaní liečby liekmi.

Tento týždeň je Svetový týždeň glaukómu, keď poprední odborníci spájajú svoje sily, aby zvýšili povedomie o následkoch straty zraku spôsobených glaukómovým ochorením. Zajtra si možno dať v 14 očných ambulanciách (pozri zoznam, výnimkou je košická ambulancia) od 12.00 do 15.00 hodiny odmerať vnútroočný tlak v rámci skríningu, to znamená vyhľadávania pacientov z rizikových skupín. Ak máte nad 40 rokov, glaukóm v rodine, ste krátkozraký, trpíte nejakým cievnym ochorením alebo iným rizikovým faktorom, neváhajte.

Rizikové faktory vzniku glaukómu

 • zvýšený vnútroočný tlak (nad 21 mmHg)
 • vek nad 40 rokov
 • rodinný výskyt glaukómu
 • africká alebo ázijská rasa
 • vysoký krvný tlak
 • ochorenia ciev
 • cukrovka
 • krátkozrakosť – viac ako 4 dioptrie
 • migréna
 • fajčenie
 • dlhodobé užívanie kortikoidov
 • úraz oka v anamnéze

Najčastejšie príznaky glaukómu

Akútny glaukóm:
náhla bolesť očí
- červené oko
- zahmlené videnie, dúhové kruhy okolo svetelných zdrojov
- nevoľnosť, vracanie

Chronický glaukóm:
- často žiadne príznaky
- potreba častej výmeny okuliarových skiel
- neschopnosť očí prispôsobiť sa tmavým priestorom
- zúženie zorného poľa (rúrkovité videnie)
- zahmlené videnie
- dúhové kruhy okolo svetelných zdrojov
- mierne bolesti hlavy

Merania vnútroočného tlaku
Uskutočnia sa zajtra 11. marca 2010 (vo štvrtok) od 12.00 h do 15.00 h v týchto zdravotníckych zariadeniach:
1. II. očná klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Nám Ľ. Svobodu 1, Banská Bystrica
2. Očné oddelenie NsP Prievidza, Nemocničná 2, Bojnice
3. Očná klinika SZU FNsP Sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, Bratislava
4. Klinika Oftalmológie LFUK a FNsP Bratislava, Ružinovská 6, Bratislava-Ružinov
5. Očná ambulancia, Trieda KVP 1, Košice – (dnes 11.00 h –18.00 h)
6. Očná klinika FNsP, Rastislavova 43, Košice
7. Očná ambulancia, Poliklinika SANAT, sídlisko Rybníky, Nábrežná 3, Levice
8. NZZ Glaukómová ambulancia, Kollárova 13, Martin
9. Očná klinika FNsP Nitra, Špitálska 6, Nitra
10. Očné oddelenie FNsP Nové Zámky, Slovenská 11/A, Nové Zámky
11. Očné oddelenie FNsP A. Reimana, Hollého 14, Prešov
12. Neštátna očná ambulancia Banícka 28, Poprad
13. Očné oddelenie NsP Topoľčany, Pavlovova 20, Topoľčany
14. Očné oddelenie FNsP Trnava, A. Žarnova 11, Trnava
15. Očné oddelenie, Glaukómová ambulancia NsP Žilina, V. Spanyola 43, Žilina

(V prípade očnej ambulancie na Triede KVP v Košiciach sa merania uskutočnia už dnes od 11.00 h do 18.00 h. Zoznam všetkých pracovísk vrátane mien vyšetrujúcich lekárov nájdete aj na www.zelenyzakal.sk.)

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku