Zubné náhrady musia slúžiť ako vlastné zuby

06.08.2010 06:00
zub, zuby, kaz, zubár, ordinácia, chrup,...
Slováci sa o zuby príliš nestarajú - podceňujú význam zdravého chrupu a ústnej dutiny, čo ich môže stáť nemalé peniaze. Autor:

Niet nad vlastné zuby. Veta, ktorú zaiste vysloví každý, kto o ne prišiel. Malou výhodou je aspoň to, že dnes je už na výber viac možností. Aj keď vyberacím zubom ešte úplne neodzvonilo, mnohí sa rozhodujú pre korunky, mostík, pribúda najmä tých, čo volia implantáty.

„Zubné náhrady riešia stratu chýbajúcich zubov, ktoré môžu byť následkom zubného kazu, ochorenia parodontu, úrazov, vývojových anomálií a celkového zdravotného stavu. Indikácia zubnej náhrady vychádza zo stavu zvyškového chrupu, ústnej hygieny, z celkového zdravotného stavu pacienta, ako aj z jeho finančných možností,“ informuje profesorka Neda Markovská, prednostka I. stomatologickej kliniky v Košiciach a hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre zubné lekárstvo.

Koľko prispievajú na zubné náhrady zdravotné poisťovne sa povedať nedá, väčšinu si však platí pacient. „Výška celkového ošetrenia je stanovená podľa cenníka ambulancie, čo je rozdielne, keďže sa vychádza z použitého materiálu, z ktorého je náhrada zhotovená a z ekonomickej kalkulácie prevádzky ambulancie,“ hovorí Markovská.

Pri návrhu protetického ošetrenia musí byť pacient oboznámený so všetkými možnosťami a tiež s cenou protetického ošetrenia. Tá sa mnohým zdá príliš vysoká, ako však dodáva Markovská, „protetické ošetrenie je vo všetkých krajinách Európy aj sveta finančne náročné a ľudia si naň sporia“. Na Slovensku je však starostlivosť o zdravie v poradí hodnôt neraz na poslednom mieste a ľudia podceňujú význam zdravého chrupu a ústnej dutiny. Mnohí nemajú ošetrený ani zubný kaz a iné patologické stavy v ústnej dutine.

Väčšina krajín, najmä v Európskej únii, pristúpila už pred 20 rokmi k veľkým projektom primárnej prevencie, ktorá sa začína u detí. Výsledky sú vynikajúce. U nás je to však stále v teoretickej rovine.

Bez zubov aj bez problémov?

Zhotovenie zubnej náhrady zahŕňa niekoľko pracovných fáz. Pri prvej návšteve v ordinácii stomatológ na základe röntgenového snímku stanoví liečebný plán protetického ošetrenia, s ktorým oboznámi pacienta.

„Informácia musí byť komplexná. Pacient sa musí dozvedieť aj to, koľko za nové zuby zaplatí,“ píše doktor František Rubeš v Pacientskych listoch. Nasledujú odtlačky, skúška zubov, až prídu na rad hotové náhrady. „Po tom, čo ich lekár nasadí, musí pacienta poučiť, ako s náhradou zaobchádzať. Pacient sa totiž už nanovo učí hrýzť aj hovoriť a ako si bude nová náhrada sadať, môžu sa objaviť nepríjemné a bolestivé otlaky,“ dodáva.

Nesediace vyberacie náhrady sú veľkým problémom, čo potvrdzuje aj stomatologička Edita Polívková, s ktorou sa mohli v špeciálne upravenom kamióne ľudia radiť o starostlivosti o zubné náhrady. „Pacienti najčastejšie uvádzali problém s dolnou náhradou, najmä totálnou. Jadro problému spočívalo v adhézii protéz, a to pri rozprávaní, ako aj pri jedení, čo ľudí dosť traumatizuje,“ hovorí. Po preskúmaní náhrady boli poučení, či je ich protéza správne urobená, či majú od svojho lekára žiadať úpravu, prípadne pri nesprávnej náhrade požiadať o novú.

„Úroveň znalostí o hygiene a čistení zubných náhrad je u nás veľmi nízka, čo má bezprostredný vplyv na stav ústnej dutiny. Zaznamenali sme početné zápaly sliznice u pacientov so zvyškovým chrupom najmä okolo pilierových zubov. V týchto prípadoch dentálna hygienička každému individuálne predviedla správne čistenie zubov a ošetrovanie ďasien,“ dodáva doktorka Polívková.

Mnoho pacientov si myslí, že keď má umelé zuby, nemusí chodiť k zubnému lekárovi. Nie je to pravda. Na preventívne prehliadky treba chodiť pravidelne každý polrok. Stomatológ na nich posúdi stav ďasien a slizníc, pátra po predrakovinových útvaroch a posúdi, či zubná náhrada vyhovuje.

Chrup na splátky

Podľa zubných lekárov pacienti z času na čas využívajú aj možnosť dať si urobiť zuby na splátky. „Na tento účel je možné využiť takzvanú Pôžičku na čokoľvek, pri ktorej nie je potrebné dokladovať, na čo boli peniaze použité. Požiadať o ňu možno telefonicky alebo online, s automatickým systémom posúdenia žiadosti. To znamená, že žiadateľ o úver sa okamžite dozvie výsledok predbežného posúdenia žiadosti,“ hovorí Andrea Trebuľová zo spoločnosti Cetelem Slovensko.

Výška pôžičky sa pohybuje od tisíc do 17-tisíc eur. Nákladnosť niektorých lekárskych úkonov si uvedomujú aj v spoločnosti Home Credit, ktorá má v portfóliu svojich produktov i úver Medifin, ktorý slúži špeciálne na ich prefinancovanie. „V ordináciách stomatológov je ním možné hradiť zubné implantáty, korunky a mostíky, čiastočné snímateľné náhrady, estetické zákroky a podobne,“ hovorí Erik Biháry. Úver poskytujú s nulovou akontáciou a za predčasné splatenie úveru sa neplatí nijaký poplatok. Priemerná výška jedného úveru dosahuje takmer 660 eur a klienti ho splácajú v priemere 13 mesiacov. „Ďalšou možnosťou je platba kreditnou kartou Home Creditu. Bezúročné obdobie pri nej trvá až 51 dní a klient má tak dostatok času sa dokonca vyhnúť i akémukoľvek úroku,“ dodáva Biháry.

Stomatologické úkony si môže pacient zaplatiť aj pomocou spoločnosti Quatro. „Stačí, ak žiadateľ o takýto úver má minimálne 18 rokov, je občanom Slovenska, má trvalý príjem a nesmie byť v skúšobnej či výpovednej lehote,“ informuje Karin Súlety.

Poisťovne preplácajú iba to, čo im povoľuje zákon

**

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Autor: SHUTTERSTOCK

Všeobecná zdravotná poisťovňa**
Snímacie zubné náhrady – celkové a čiastočné, sú plne hradené v štandardnom vyhotovení.

Fixné náhrady, teda zubné mostíky a korunky na jednotlivé zuby sú čiastočne hradené. Ide napríklad o estetickú korunku v prednom úseku zuboradia od 3 po 3 v čeľusti a sánke zo štandardného materiálu. Implantáty nepreplácajú, hradí si ich poistenec sám.

Úžitková doba snímateľných zubných náhrad je tri roky a individuálne zhotovovaných fixných náhrad minimálne päť rokov. Ak je zubná náhrada funkčná a esteticky vyhovujúca, nevzniká automaticky nárok na zhotovenie novej. Na základe zdravotného poistenia sa uhrádza aj oprava snímacej náhrady, a to raz za rok.

Lekár môže požadovať od poistenca platbu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť iba za tie výkony, ktoré nie sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia. Ceny výkonov čiastočne hradených so spoluúčasťou sa môžu líšiť v závislosti od použitých materiálov. Cenník výkonov, čiastočne hradených so spoluúčasťou alebo výkonov nehradených z verejného zdravotného poistenia, je lekár povinný mať umiestnený na viditeľnom mieste. Lekár je povinný informovať poistenca o spôsobe a výške úhrady za ním zhotovenú zubnú náhradu, teda o tom, čo je plne hradené zo zdravotného poistenia, čo čiastočne a čo nie je hradené – takzvaný informovaný súhlas.

Za rozsah, úroveň a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v plnej miere zodpovedá zubný lekár. V prvom polroku 2010 poisťovňa najčastejšie uhradila nasledujúce druhy zubných náhrad: trojramenná kombinovaná spona, fazetovaná korunka a celková snímateľná náhrada (vrchná, spodná).

Union zdravotná poisťovňa
Uhrádza dohodnutú výšku v prípade, že poistenec v predchádzajúcom roku absolvoval preventívnu prehliadku. Spoluúčasť poistenca a jej výška závisí nielen od toho, či je výkon v katalógu výkonov so spoluúčasťou, ale aj od ceny použitého materiálu. Lekár je povinný ešte pred ošetrením o tom poistenca informovať. Podiel na spoluúčasti u zubárov majú aj prevádzkové náklady na ambulanciu.

Zubné implantáty sú považované za nadštandardný výkon. Zubné korunky a mostíky sa hradia v prípade, že sú nefunkčné, z verejného zdravotného poistenia po 5 rokoch a snímateľné náhrady po 3 rokoch od vyhotovenia.

U mladších poistencov sa defekty chrupu väčšinou riešia fixnými náhradami – korunkami či mostíkmi; u starších poistencov, po 50. roku veku sa častejšie vykazujú snímateľné náhrady, keďže v tejto vekovej kategórii dochádza k rozsiahlejším defektom chrupu.

Dôvera
Zdravotná poisťovňa preplatí výkony a zdravotnícke pomôcky, ktoré vyžaduje zdravotný stav pacienta, na základe odborných kritérií a podmienok vyplývajúcich z legislatívy. Všetky snímateľné protetické práce (celkové alebo čiastočné protézy) zo štandardných materiálov sú v zmysle zákona plne hradené. Priplácať môže poistenec len za odtlačky, prípadne za použitie nadštandardného materiálu.

Životnosť protetickej práce by mala byť minimálne 3 roky (nárok na úhradu je raz za 3 roky). Ak po uplynutí doby životnosti protézy dôjde k situácii, že funkčne nevyhovuje, môže lekár zhotoviť novú, ktorá je tiež plne hradená. Fixné náhrady (zubné mostíky a korunky) hradí poisťovňa čiastočne. Životnosť fixných náhrad je 5 rokov. V odôvodnených individuálnych prípadoch je možné požiadať poisťovňu o medicínsku výnimku (t. j. o úhradu nad rámec pravidiel). Žiadosť podáva ošetrujúci lekár a posudzuje ju revízny lekár poisťovne. Oprava prasknutej alebo zlomenej náhrady je hradená čiastočne, a to raz v kalendárnom roku.

Do kategórie najfrekventova­nejších zdravotníckych pomôcok patria snímateľné náhrady zo štandardných materiálov s plnou úhradou. Najviac ich využívajú dôchodcovia a sociálne slabší občania. Korunky a mostíky, rovnako tak kovokeramika, keramika a umelé živice sú zdravotnou poisťovňou hradené len do výšky štandardu.

Pri nadštandardnom ošetrení poistenec nestráca nárok na úhradu štandardu, pričom platí doplatok, ktorý je rozdielom nadštandard – štandard. Štandard hradí zdravotná poisťovňa, doplatok hradí pacient. Povinnosťou stomatológa je oboznámiť poistenca alebo zákonného zástupcu detí o zdravotnej starostlivosti a o cene za vykonané zdravotné výkony ešte pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.

Aj v prípade zubných náhrad je veľmi dôležitá prevencia. Aj so zubnou náhradou môže dochádzať napríklad k poškodeniu slizníc v ústnej dutine a pri preventívnej prehliadke sa môže takýto stav odhaliť. Preventívna prehliadka u dospelých je hradená zo zdravotného poistenia raz ročne.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk