Otestujte svoje oči

Prinášame vám niekoľko testov, pri ktorých zistíte, ako ste na tom s vašim zrakom.

20.11.2010 07:00
oko - písmená - dioptrie - korekcia
Chyby zraku sa dnes dajú "opraviť" pomocou excimérového lasera.
debata

Test zraku na blízko (céčka)

Test zraku na blízko (céčka). Foto: oko.zzz.sk
test zraku na blízko (céčka) Test zraku na blízko (céčka).

Test meria schopnosť čítať a vidieť objekty na blízko

Vytlačte si obrázok približne vo veľkosti 8 × 16 cm a zaveste ho do vzdialenosti 4 metre od seba. Skúste podľa kruhov prečítať, koľko je hodín. Otvor kruhu zodpovedá hodinovej ručičke – kruh otvorený doprava tak predstavuje 3 hodiny. Text v najmenšom, pre vás dobre čitateľnom riadku, vám dáva príslušné odporúčanie.

Ak nosíte kontaktné šošovky alebo okuliare, nasaďte si ich.

Dobre si pozrite test.

Obidve oči nechajte otvorené.

Ak ste neprečítali všetky C správne v dvoch rôznych dňoch, možno budete potrebovať korekciu zraku. Mali by ste pre istotu zájsť k očnému lekárovi.

Ak ste prečítali riadok 1 – vaša zraková ostrosť je nadpriemerne dobrá. Ak ste prečítali aj druhý riadok jasne, vidíte dobre. Ak ste správne odčítali „časy“ v treťom riadku, vidíte normálne, ale mali by ste zájsť za lekárom. Pri všetkých ďalších riadkoch neváhajte a navštívte lekára.

Test astigmatizmu

test, oko, astigmatizmus Foto: oko.zzz.sk
test, oko, astigmatizmus test, oko, astigmatizmus

Tabuľky na astigmatizmus pomáhajú určiť, či je zakrivenie vašej rohovky alebo šošovky normálne. Abnormálne zakrivenie zobrazí ostro niektoré časti obrázka na vašej sietnici, zatiaľ čo ostatné sa rozmazávajú.

Ak nosíte kontaktné šošovky alebo okuliare, nasaďte si ich.

Dajte si test asi 35 cm od očí.

Zakryte si jedno oko.

Všimnite si, ako sú viditeľné linky a štvorčeky (napríklad zvlnené alebo rozmazané).

Rovnakým spôsobom vyskúšajte aj druhé oko.

Pri normálnom oku sa zdajú linky ostré a rovnako tmavé. Ak sa niektoré riadky zdajú ostré a tmavé a iné sú rozmazané a menej tmavé, pravdepodobne trpíte astigmatizmom. Bez ohľadu na výsledok je dobré, aby vaše oči pravidelne vyšetroval očný špecialista.

Amslerova mriežka

test na jednoduché vyšetrenie vekom podmienenej degenerácie makuly

test, oko, Amslerova mriežka Foto: oko.zzz.sk
test, oko, Amslerova mriežka test, oko, Amslerova mriežka

Zakryte si pravé oko dlaňou. Ľavým okom sa pozerajte na čierny bod v strede mriežky. Pomaly sa približujte k čiernej škvrne – v okamihu, ako prestanete vnímať ľavým okom L – zostaňte v tejto vzdialenosti. Podobne postupujte pri vyšetrení pravého oka. Zamerajte pozornosť na to, či vnímate celú mriežku, či sú linky mriežky celistvé a neprerušené, paralelné a rovné a či je vzdialenosť medzi linkami všade rovnaká.

Ak ste na niektorú otázku odpovedali nie, je vhodné navštíviť očného lekára, pretože môže ísť o začínajúce poškodenie žltej škvrny.

Test suchého oka

Vezmite si stopky alebo hodinky.

Žmurknite dvakrát, pri druhom žmurknutí spustite časomieru a dívajte sa priamo pred seba.

Nežmurkajte tak dlho, ako je to možné.

Na časomere zaznamenajte čas, kedy začnete pociťovať nepohodlie oka (pálenie, suchosť atď.).

Neinvazívny čas prerušenia filmu je čas medzi posledným žmurknutím a okamihom, keď začnete cítiť spomínané príznaky nepohodlia oka.

Test na farbosleposť (čísla)

Test na farbosleposť. Foto: oko.zzz.sk
test na farbosleposť Test na farbosleposť.

Testovanie je orientačné a je zamerané na odhalenie poruchy farbocitu na zelenú a červenú farbu (najčastejšia príčina farbosleposti). Testovanie nie je náhradou za očné vyšetrenie ani nemôže byť súčasťou akýchkoľvek odborných vyšetrení, alebo posudkov.

Obr. 1 Číslo „12“ vidí zdravý človek aj s poruchou farbocitu.

Obr. 2. Zdravý človek vidí „6“, s poruchou, farbocitu na zelenú/červenú vidí „5“, farboslepý človek nevie rozoznať číslo.

Obr. 3. Zdravý človek vidí „5“, s poruchou, farbocitu na zelenú/červenú vidí „2“, farboslepý človek nevie rozoznať číslo.

Obr. 4. Zdravý človek vidí „3“, s poruchou, farbocitu na zelenú/červenú vidí „5“, farboslepý človek nevie rozoznať číslo.

Test zrakovej ostrosti

Test zrakovej ostrosti Foto: SHUTTERSTOCK
test zrakovej ostrosti Test zrakovej ostrosti

Jeho účelom je orientačne prekontrolovať váš zrak. Test vám môže ozrejmiť možné problémy so zrakom. V nijakom prípade nenahrádza vyšetrenie očným lekárom. Ak by ste však zistili nejakú abnormalitu, vyhľadajte lekára.

Postavte sa od monitoru vo vzdialenosti udanej v najspodnejšom riadku. Vzdialenosť sa riadi podľa rozlíšenia a veľkosti obrazovky. Zatvorte ľavé oko a zakryte ho ľavou rukou. Ak nosíte okuliare, môžete pred ľavým sklom držať kus papiera. Ak prečítate aj najspodnejší riadok, je vaše videnie nablízko 1,0 (20/20). Ak nie, skúste ostrosť prečítaním druhého riadku. Rovnako otestujte aj pravé oko.

Ak je vaša zraková ostrosť menej ako 20/20, možno potrebujete okuliare alebo vyššie dioptrie.
Zdroj: Universita Justusa Liebiga Gieben

Test pre vodičov

Pri šoférovaní je dôležité dobre vidieť. Nasledujúce testy by vás mohli upozorniť na fakt, že s vašimi očami nie je niečo v poriadku.

Vo vzdialenosti približne 25 metrov sledujte iné auto a pokúste sa prečítať jeho poznávaciu značku. Ak nemôžete presne rozpoznať písmená a číslice, choďte za svojím očným lekárom.

Ak sa cítite pri jazde za súmraku alebo v noci oslnený alebo cítite, že sa vaše oči namáhajú, tiež by ste mali navštíviť odborníka. Možno mate takzvanú nočnú myopiu, dokonca aj keď počas dňa vidíte veľmi dobre. Pomôcť môžu okuliare.

Za krátkozrakosť môžu gény

Nová štúdia, ktorú urobili vedci zo Štátnej univerzity v Ohiu, zistila, že krátkozraké deti strávia viac času štúdiom a čítaním zo záľuby, ale menej času venujú športu. Dosahujú lepšie výsledky v testoch zameraných na znalosť čítania, jazykové schopnosti ako deti s normálnym zrakom. Krátkozraké deti pritom trávia rovnaký čas pri televízii a počítači ako ostatné deti.

Neznamená to však, že by im rodičia mali zakazovať čítať, pretože štúdia dokázala, že vplyv čítania na krátkozrakosť vplyv nemá. Riziko vzniku krátkozrakosti závisí predovšetkým od toho, či potomok mal oboch, jedného alebo ani jedného z rodičov krátkozrakých. Ak sú obaja rodičia krátkozrakí, tretina ich potomkov je tiež krátkozrakých. Ak je krátkozraký iba jeden z rodičov, vyvinie sa krátkozrakosť u pätiny potomkov.

Iba menej ako desatina detí je krátkozrakých aj vtedy, ak žiadny z rodičov netrpí touto chorobou.
Zdroj: Journal Investigative Ophthalmology and Visual Science

debata chyba