Čo je domáca ošetrovateľská starostlivosť + zoznam agentúr

Domáca ošetrovateľská starostlivosť na Slovensku v systéme zdravotnej starostlivosti funguje od roku 1995 a je súčasťou mimonemocničnej zdravotnej starostlivosti.

05.01.2011 13:00
žena, starec, starostlivosť, pomoc,... Foto:
Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti poskytujú starostlivosť, ktorá má zlepšiť kvalitu života, skrátiť hospitalizáciu, uzdravovanie aj náklady na liečenie.
debata

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje komplexne domácu ošetrovateľskú starostlivosť chorým a pôrodnú asistenciu ženám, u ktorých sa predpokladá, že ich zdravotný stav si nebude vyžadovať nepretržitý pobyt v ústavnom zdravotníckom zariadení, a osobám, ktoré poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti odmietli.

Nárok na ňu má každý chorý, ak potrebuje odbornú zdravotnú starostlivosť. Poskytuje sa pacientom všetkých vekových a diagnostických skupín. Môžu sa o ňu uchádzať samotní pacienti alebo príbuzní chorého, ak je chorý prepustený z nemocnice do domáceho liečenia a je potrebné doliečenie.

ADOS-y uzatvárajú zmluvu o úhrade poskytovanej zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami. Ich činnosť je teda hradená z verejného zdravotného poistenia. Je pravda, že každá zdravotná poisťovňa má svoje pravidlá, ak niektorý výkon nehradí, je nutné o tom pacienta včas o tom informovať. Zoznam hradených výkonov príslušnou zdravotnou poisťovňou je prílohou každej zmluvy.

Službu zvyčajne odporúča praktický lekár, ošetrujúci lekár špecialista, lôžkové zdravotnícke zariadenie alebo o ňu požiada samotný pacient.

Aké služby poskytujú agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Ošetrovanie
je určená imobilným alebo čiastočne imobilným pacientom, ktorí vyžadujú odbornú starostlivosť a nie sú schopní samostatne chodiť na ošetrenie do ambulancie
poskytujú ho kvalifikované zdravotné sestry na základe návrhu všeobecného lekára a písomnej dohody agentúry s pacientom (alebo zástupcom pacienta)
môže byť hradené samotným klientom alebo zo zdravotného poistenia
rozsah poskytovaných ošetrovateľských výkonov:
ošetrovanie rán
ošetrovanie preležanín
ošetrovanie vredov predkolenia
ošetrovanie stómií u nevládneho pacienta
podávanie infúzií s liečivom (na písomné poverenie lekárom)
starostlivosť o centrálny venózny katéter
starostlivosť o epidurálny katéter
starostlivosť o ezotracheálnu, nasotracheálnu a tracheostomickú kanylu
podávanie injekcií
ošetrovateľská rehabilitácia sestrou
ošetrovateľská hygiena (iba pri rane alebo preležanine v oblasti krížov)
prevencia vzniku preležanín
polohovanie pacienta
meranie krvného tlaku, pulzu, teploty
nácvik podávania inzulínu
ošetrenie ústnej dutiny u onkologického pacienta
odbery krvi, moču, výtery hrdla
očistná alebo liečebná klyzma
cievkovanie (len ženy), starostlivosť o močový katéter

Rehabilitácia
je určená pacientom po úrazoch, cievnych príhodách alebo operáciách, ktorí vyžadujú liečebnú rehabilitáciu a nie sú schopní samostatne navštevovať rehabilitačné zariadenie
poskytujú ju kvalifikovaní fyzioterapeuti a fyzioterapeutky na základe návrhu rehabilitačného lekára a písomnej dohody agentúry s pacientom alebo jeho zástupcom
môže byť hradená klientom alebo čiastočne zo zdravotného poistenia

Opatrovanie
je určené na podporu samostatného života seniorov alebo pomoc príbuzným starajúcim sa o seniorov, napr. v prípade potreby starostlivosti o príbuzných počas plnenia pracovných povinností alebo dovolenky
opatrovateľská služba nie je hradená zo zdravotného poistenia, za služby platí klient

Rozsah možných výkonov:
poskytovanie spoločnosti (dohľad, rozhovory, prechádzky)
zabezpečenie stravy (malý nákup, donáška stravy z jedálne, varenie jednoduchých jedál, príprava a podávanie stravy)
pomoc pri hygiene
pomoc v domácnosti
sprevádzanie (k lekárovi, na vyšetrenia, do nemocnice a pod.)
aktivizácia klienta (čítanie, spoločenské hry, ľahké pohybové cvičenia)

Zoznam agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Bánovce nad Bebravou
ADOS sv. Tadeáša, Radlinského č. 10, budova materskej školy
Telefón: 038/531 3654, 0903 303 723
www.adossvtadeasa.sk
poskytuje služby aj počas soboty, nedele, štátnych i cirkevných sviatkov a podľa potreby pacienta

Banská Bystrica
ADOS Sestrička, Sládkovičova č. 7/A, budova DYNO
Telefón: 0903 536 229
www.ados.sk
ADOS, Horná 60, Banská Bystrica, budova polikliniky
Telefón: 048/4312 121, 0903 318 228

Bardejov
Arcidiecézna charita Košice – ADOS Bardejov, Stocklova 9
Telefón: 054/474 6391, 0915 300 448

Bratislava
ADOS Interrehab, Švabinskeho 8
Telefón: 0905 897 065, 0911 897 065
ADOS SIGI, Prešovská 39
Telefón: 02/635 358 33, 0918/607 600, 0917/517 375
Harris Slovakia, a.s., Haanova 26, Bratislava, oproti gymnáziu
Telefón: 02/622 45 607, 0915/979 806
www.harris.sk
ADOS Slnečnica, Parková 31
Telefón: 02/434 284 44, 0905/966 059
NZZ SALVUS s.r.o., Narcisová 5
Telefón: 02/434 290 39, 0905/577 944
www.salvus.sk
ADOS – Charita, Heydukova 12
Telefón: 02/529 645 66, 0904/062 054
www.charitaba.sk
ADOS Linda, s.r.o., Tbiliská 6
Telefón: 02/448 885 87, 0915/793 800
ADOS MARTA – Stanica zborovej diakonie, Rezedová 3
Telefón: 02/434 104 06, 0915/779 830, 0915/226 497
Otváracie hodiny: pondelok od 10. do 12. h, streda od 13. do 17. h
ESSEPHARM s.r.o., Vyšehradská 12
Telefón: 0907/079 682
ADOS HESTIA, n.o., Čachtická 17
Telefón: 02/6446 3485, 0902/144 492
ADOS – Harmónia života, n.o., Palisády 33
Telefón: 02/5930 5074, 0905/438 821
ADOS – Stredisko prof. Červeňanského, s.r.o., Záporožská 12
Telefón: 02/6383 8674
ADOS Centrum pomoci, s.r.o., Schillerova 17
Telefón: 02/5479 2422, 0907/712 866
SVETLO NÁDEJE, n.o., Púpavová 24
Telefón: 0915/731 169
URGENT.SK, s.r.o., Račianska 29
Telefón: 0903/911 666, 0911/911 511

Brezno
ISIS, s.r.o., Nám. M. R. Štefánika11
Telefón: 048/611 1793, 0905/606 447

Dolný Kubín
Spišská katolícka charita, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas, Nám. J.Vojtaššáka 1551/1
Telefón: 043/586 4039, 0904/501 416
www.caritas.sk
A.D.O.S. – Nádej, s.r.o., Bysterecká 2066/15, nákupné stredisko COOP-JEDNOTA
Telefón: 043/588 5217, 043/511 290, 0903/708 927

Dunajská Streda
ADOS-DS, s.r.o., Športová 4392/46
Telefón: 031/551 6710, 0905/347 773
www.adosds.sk

Fiľakovo
Medical Fiľakovo, spol. s r.o.- ADOS, Biskupická 24
Telefón: 047/438 1794, 0905/801 893

Handlová
ADOS Erika, Okružná 5
Telefón: 046/5478 755, 0905/840 900

Heľpa
Nezisková organizácia NOVÝ DOMOV, Hlavná 121
Telefón: 048/6186 340, 0903/560 724

Humenné
ADOS – Dubník, Javorová 11
Telefón: 057/775 6985, 0905/308 939
Ošetrovateľské centrum, s.r.o. – ADOS, Lipová 32
Telefón: 057/788 0566–67
www.osetrovatelskecentrumhe.sk
EMPATIA – MO, s.r.o., Staničná 13
Telefón: 057/788 4071, 0915/926 475, 0903/281 124

Hurbanovo
ADOS ŽIVOT, Komárňanská 104
Telefón: 0905/890 812

Ilava
ADOS – ČERVENÁ, s.r.o., Štúrova 3
Telefón: 0908/651 086, 0918/397 934

Jablonové
Harmónia Života, n.o. – Seniorville Jablonové č. 439
Telefón: 02/324 103 01, 0918/642 081
www.seniorville.sk

Jaklovce
ADOS – SRDCE, s.r.o., Nová 351
Telefón: 053/4894 665, 0908/643 586

Kežmarok
Spišská katolícka charita, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas Kežmarok, Kostalné nám.1
Telefón: 052/452 4980, 0904/501 419
www.caritas.sk
ADOS Nádej, s.r.o., Hviezdoslavova 27
Telefón: 052/451 2194, 0905/139 033

Komárno
ADOS – Pomocná ruka, s.r.o., Rákócziho 11
Telefón: 0918/188 319
ADOS OAZIS – občianske združenie, Kameničná
Telefón: 035/774 1205, 0908/730 444
ADOS Petheoová, Gombaiho č.7
Telefón: 035/771 3363, 0905/135 667

Košice
Košická agentúra domácej ošetrovat. starostlivosti, Pražská č.4
Telefón: 055/644 5377, 0915/865 215
ADOS EM, s.r.o., SNP 1
Telefón: 055/6430 396, 0905/243 563
Harris Slovakia, a.s., Trieda SNP 24
Telefón: 055/6433 951, 0918/522 288
Arcidiecézna charita Košice – ADOS Košice, Južná trieda 2
Telefón: 055/633 8930, 0911/279 578
Asistenčné a opatrovateľské služby, Dénešová 55
Telefón: 0902/545 558
ADOS Tereza, s.r.o., Južná trieda 48
Telefón: 0905/321 328
BC. Anna Mandzáková – agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Južná trieda 93
Telefón: 0903/966 383

Kováčová
ADOS Nádej, Danka Hajková Bc., Tajovského 8
Telefón: 0915/836 457, 0904/860 874

Kremnica
Alzheimericke centrum (Ne)ZABÚD(k)A, n.o., Dolná 51/25
Telefón: 0908/420 077, 0903/161 009

Kúty
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Nová č.1230
Telefón: 034/659 7521, 0905/767 553, 0905/419 434, 0905/761 524

Kysucké Nové Mesto
ADOS APEX, s.r.o., Belanského 773
Telefón: 0905/316 365

Levoča
Spišská katolícka charita, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas Levoča, Nám. Majstra Pavla 49
Telefón: 053/451 1614, 0904/501 421

Lipany
Arcidiecézna charita Košice – ADOS Lipany, Hviezdoslavova 826
Telefón: 051/457 2781

Liptovský Mikuláš
Spišská katolícka charita, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas Liptovský Mikuláš, Nám. osloboditeľov 68
Telefón: 044/551 4661, 0904/501 418
ADOS-BH, s.r.o., Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, 1.mája 724
Telefón: 0905/254 294

Malacky
ADOS JUNG, Dubovského 980/33
Telefón: 034/772 3033, 0908/748 144
www.adosjung.sk

Málinec
ADOS Málinec, Málinec 177
Telefón: 047/429 1157, 0908/406 183

Martin
ADOS – Majzlíková, s.r.o., A.Kmeťa 28
Telefón: 0905/641 138
www.osetrovatelstvo.sk
ADOS MEDIK. M., s.r.o, Kollárova 5781

Michalovce
ADOS NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s., Špitálska 11
Telefón: 056/6416 360, 0908/090 490
SADOS, s.r.o., Námestie osloboditeľov 81
Telefón: 056/644 2775, 0903/613 632, 0903/613 633
www.sados.sk
ADOS Charitas – Gréckokatolícka charita Košice, Námestie osloboditeľov
Telefón: 056/643 3538, 0911/711 358, 0911/711 362

Mýtna
ADOS – Elena, Zvolenská č.125
Telefón: 047/4397 396, 0918/648 577
www.ados.mb-account.sk

Modra
ADOS Charita Modra, n.o., Trlinská 38
Telefón: 033/6475 020, 0910/788 020
SENIOR – geriatrické centrum, n.o., Vajanského 1
Telefón: 0905/290 584, 033/647 4044

Námestovo
Spišská katolícka charita, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas Námestovo, Priemyselná 572
Telefón: 043/558 1254, 0904/501 415
ADOS Poliklinika, ČK 62/30
Telefón: 043/550 3219, 0908/590 710, 0907/523 939

Nitra
ADOS Dôvera, s.r.o., Koceľova 29, poliklinika Párovce
Telefón: 037/7413 207, 0903/403 757
ADOS Repiská, Štúrova 21
Telefón: 037/650 6601, 0903/769 880
ADOS Charita, Diedézna charita Nitra, Samova 4
Telefón: 037/772 1792, 0907/734 028
STOMADOS, s.r.o., Javorová 643/8
Telefón: 037/652 4367, 0903/404 477

Nové Mesto nad Váhom
ADOS Florence, s.r.o., Odborárska 11/1375
Telefón: 032/771 0427, 0905/862 757

Nové Zámky
ADOS SAMARITÁN, G.Czuczora 1
Telefón: 035/642 3372, 0905/896 194
www.ados-samaritan.host.sk
ADOS Nádej Nové Zámky, s.r.o., Slovenská 37
Telefón: 0908/089 505

Partizánske
ADOS Partizánske, s.r.o., R. Jašíka 156/4
Telefón: 038/749 7177, 0905/382 199
ADOS – JANA, Hrnčírikova 222/6
Telefón: 038/748 7282, 0905/335 306

Petrovany
PhDr. Agáta Smelá ADOS, Petrovany 317
Telefón: 0907/067 369

Piešťany
Alzheimercentrum Piešťany, n.o., Rekreačná 7
Telefón: 0918/930 001, 0918/790 710, 0918/930 003
ADOS Vitalis Plus, s.r.o., Rekreačná 4827/2
Telefón: 0918/222 470

Poprad
ADOS Zdravie, s.r.o., Lidická 1616/25
Telefón: 052/776 8519, 0905/253 873
www.adoszdravie.sk
Spišská katolícka charita, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas Poprad, Alžbetina 372/5
Telefón: 052/772 2928, 0903/882 620
www.caritas.sk

Poproč
Mgr. Zita Baníková ADOS-ATIZ, Východná č.23
Telefón: 055/466 4742, 0907/957 523

Poša
ADOS MATTA, s.r.o., Poša č.169
Telefón: 0918/186 291, 0907/975 048
www.mattasro.sk

Považská Bystrica
ADOS Helena, Moyzesova 891/90
Telefón: 042/4261 046, 0904/469 537

Prešov
ADOS Schneider, Čapajevova 23
Telefón: 051/746 3006, 0907/922 172, 0915/863 124
Harris Slovakia, a.s., Nám. mieru 1
Telefón: 051/771 1122, 0911/427 749
Gabriela, n.o. Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Lemešianská 21
Telefón: 051/773 2500
www.gabrielapo.sk
Kontakt Prešov, s.r.o., Sládkovičova
Telefón: 0905/348 972

Prievidza
ADOS RIA – Mária Pipíšková, Ľ.Štúra 5
Telefón: 046/542 1188, 0903/453 870

Púchov
ADOS – Srdce, Pod Lachovcom 1727/55
Telefón: 042/460 5342, 0915/735 380, 0911/735 380

Radošovce
ADOS – OSES Júlia Poláková, Vieska 144
Telefón: 0904/327 049

Rimavská Sobota
ADOS „MAKO“ Gabriela Sojková, L.Svobodu 17
Telefón: 047/5631 848, 0905/399 473

Rožňava
ADOS Krištal, spol. s r.o, Vargová Anna, Komenského 26
Telefón: 058/7331 991, 0905/755 344
Edita Bodnárová – ošetrovateľstvo, Špitálska 1
Telefón: 058/732 9860, 0905/452 838

Ružomberok
Spišská katolícka charita, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas Ružomberok, Majere 5
Telefón: 044/4325 314, 0904/501 417
www.caritas.sk

Senica
ADOS – Opora, Sadová 638/43
Telefón: 0908/756 996, 0907/187 512

Slovenský Grob
ADOS Bc. Emília Štrbová, Hlavná 44/A
Telefón: 033/6478 204, 0915/777 978

Sobrance
Arcidiecézna charita Košice – ADOS Sobrance, Kapitána Nálepku 8
Telefón: 056/652 4392, 0915/521 993

Spišská Nová Ves
Spišská katolícka charita, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas Spišská Nová Ves, Hanulova 2
Telefón: 053/441 0625, 0904/501 423
www.caritas.sk
ADOS Monika Kraková, Janského 1
Mobil: 0907/935 182, 0908/476 534

Spišská Stará Ves
ADOS ÚSMEV, Tatranská 276
Telefón: 052/482 2266, 0907/952 094

Spišské Podhradie
ADOSAN, s.r.o., Prešovská 331/54
Telefón: 0905/341 325, 0903/315 997
Fax: 053 4542 153

Spišské Vlachy
Spišská katolícka charita, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas Spišské Vlachy, Požiarnická 973/49
Telefón: 053/448 5237, 0904/501 422
www.caritas.sk

Stará Ľubovňa
Spišská katolícka charita, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas Stará Ľubovňa, Nám. sv.Mikuláša 12
Telefón: 052/432 4175, 0904/501 420
ŠIAS spol. s r.o. – Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Levočská 1
Telefón: 052/468 5816, 0915/937 631
D.O.M. Nádej, spol. s r.o., Levočská 1
Telefón: 052/4324 4094, 0905/964 003

Streda nad Bodrogom
ADOS Helena Horváthová, s.r.o., Hlavná 127
Telefón: 0908/376 955

Stropkov
ADOS EVA, s.r.o, Akad. Pavlova 321/10
Telefón: 054/742 2244, 0907/977 876

Stupava
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Zdravotnícka č.1
Telefón: 034/6597 521, 0905/767 553, 0905/419 434, 0905/761 524

Svidník
ADOS Ela, MUDr. Pribulu č.1
Telefón: 054/752 4475, 0908/502 189

Šamorín
ADOS JANEK, s.r.o., Senecká 4
Telefón: 031/ 5622 147, 0904/268 618, 0905/566 092
www.drjanek.sk

Švábovce
Bc. Anna Chlebovcová – ADOS, ObZS Švábovce 126
Telefón: 0905/729 324

Tekovské Lužany
ADOS Mgr. Mária Tóthová, Osloboditeľov č.16
Telefón: 036/7723 204, 0908/738 367

Topoľčany
ADOS ABSLOVAKIA, Bernolákova 1546/32
Telefón: 038/5320 177, 0949/884 478
ADOS SANAS, Obchodná 2
Telefón: 038/5421 018, 0903/543 499

Trebišov
ADOS Schneider, M.Kukučína 1
Telefón: 056/668 6940
Arcidiecézna charita Košice – ADOS Trebišov, Kukučínová 184/1
Telefón: 056/672 5426, 0907/972 619

Turčianske Teplice
ADOS Daniela Šolonyová, Pod Bôrom 277/7
Telefón: 043/492 3453, 0903/691 655

Tvrdošín
ADOS – ALBA, Medvedzie 135
Telefón: 043/5323 602, 0918/620 746

Veľké Orvište
ADOS – IMAG, spol. s r.o., Veľké Orvište 2
Telefón: 033/7746 294, 0905/409 343
www.imag.sk

Veľký Krtíš
ADOS TOP-MED, Mgr. Katarína Lukáčová, Nemocničná 1
Telefón: 0905/954 618

Vranov nad Topľou
ADOS KELZA, spol. s r.o., Budovateľská 1279
Telefón: 057/4464 770, 0915/849 294
ADOS Mgr. Čačková Anna, Budovateľská 1279
Telefón: 057/4464 770, 0905/482 746

Zvolen
ADOS Mária, Kuzmányho nábrežie 28
Telefón: 045/5201 737, 0907/677 332
ADOS Karolina, Obchoditá 1028 – Očová
Telefón: 045/5349 655, 0905/272 071
ADOS pri NsP Zvolen, Vaše zdravie, n.o., Kuzmányho nábr. 28
Telefón: 045/5201 701, 0915/992 909

Želiezovce
ADOS MEDSERVIS, s.r.o., Brezová 9
Telefón: 036/771 3492, 0903/390 159

Žilina
Ľubomíra Hrabušová ADOS-VITA, Rajecká 17
Telefón: 041/500 6450, 0905/723 315
ADOS Mária, s.r.o., Štefánikova
Telefón: 041/7232 320, 0903/511 653

Zdroj: aposs.sk

debata chyba