Preventívnu prehliadku možno bezplatne absolvovať každé dva roky

Na preventívne prehliadky chodí asi iba pätina dospelých. Preventívnu prehliadku pritom môže bezplatne u svojho všeobecného lekára absolvovať každý.

01.03.2013 06:00
lekár, vyšetrenie, pacient, tlak Foto:
Preventívna prehliadka je raz za dva roky bezplatná pre všetkých.
debata

„Právo na preventívnu prehliadku má každý občan SR starší ako 18 rokov jedenkrát za dva roky, alebo raz ročne, pokiaľ je evidovaný darca krvi alebo zdravotne postihnutý,“ priblížila hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Dana Gašparíková.

Na preventívnej prehliadke poistenec u všeobecného lekára získa prehľad o svojom zdravotnom stave, o možných rizikách vyplývajúcich z rodinnej i osobnej anamnézy. Preventívna prehliadka by mala trvať dlhšie ako 30 minút. Lekár by mal začínať prehliadku pohovorom, v ktorom sa sústredí na riziká vyplývajúce z rodinnej anamnézy, pracovnej záťaže a životného štýlu, skontroluje stav očkovania.

„Nasleduje komplexné vyšetrenie celého tela od hlavy po päty, a to pohľadom, pohmatom, poklepaním, posluchom, skontroluje pulz a tlak krvi. Súčasťou prevencie je aj prehliadka zameraná na kardiovaskulárne choroby,“ priblížila ďalej Gašparíková. V rámci preventívnej prehliadky pacient absolvuje aj odbery na hematologické a biochemické vyšetrenia, vyšetrenie cholesterolu, triacylglycerolov a hladiny cukru v krvi.

Súčasťou vyšetrenia u poistencov nad 40 rokov je aj EKG záznam činnosti srdca. Pacientom nad 50 rokov alebo s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka sa vyšetruje aj prítomnosť krvi v stolici. Týmto vyšetrením sa dá odhaliť rakovina hrubého čreva a konečníka vo veľmi skorých štádiách.

„Podrobným vyšetrením a zhodnotením vybraných parametrov sa dajú objektívne stanoviť riziká vzniku tzv. civilizačných ochorení. Akékoľvek podozrenie na vyššie riziko je dôvodom ďalšej diagnostiky a následnej liečby,“ poukázala Gašparíková. Neoddeliteľnou súčasťou preventívnej prehliadky má byť preto aj poradenstvo o zdravom spôsobe života.

debata chyba