Pacienti bez diagnózy trpia celé roky

Návšteva desiatok lekárskych ambulancií s negatívnym výsledkom. Bludný kruh okolo hľadania diagnózy sa často podarí uzavrieť až po desiatkach rokov. Scenár, ktorý vôbec nie je výnimočný v prípade pacientov trpiacich zriedkavou chorobou.

20.03.2013 06:00
lekár, doktor, pacient, ambulancia, diagnóza,... Foto:
Až 80% vzácnych ochorení je dedičných. Ostatné zapríčiňujú baktériové alebo vírusové infekcie, alergie či vplyvy životného prostredia.
debata

Vzácnych ochorení je šesť až osemtisíc a postihujú šesť až osem percent populácie, teda viac ako 30 miliónov obyvateľov Európskej únie. Sú ťažko zistiteľné a často smrteľné. Približne 80 percent z nich je dedičných, ostatné zapríčiňujú baktériové alebo vírusové infekcie, alergie či vplyvy životného prostredia. Až tri štvrtiny chorôb z tejto kategórie sa objavujú už v detskom veku.

„Každý z nás je nositeľom šiestich až ôsmich genetických anomálií, ktoré väčšinou nemajú žiadne následky. Ak však dvaja nositelia tej istej anomálie majú dieťa, je veľká pravdepodobnosť, že bude postihnuté vzácnym ochorením,“ vraví docentka Eva Goncalvesová, primárka oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb.

PIANO

Užitočné informácie nájdete aj v článku Keď sa povie zriedkavé choroby…

Ak si chcete prečítať tento článok, zaregistrujte sa v systéme plateného obsahu Piano.

Aj keď zvyčajne vznikajú v detstve, väčšinou sa prejavia v dospelosti. „Napriek tomu, že vzácnych chorôb je mnoho, mimoriadne ťažko sa diagnostikujú. Podľa štatistík jeden zo štyroch pacientov čaká na správnu diagnózu až 30 a viac rokov,“ vraví doktorka Anna Hlavatá, primárka 2.¤detskej kliniky LF¤UK a DFNsP v Bratislave. Navyše väčšina lekárov sa s určitými druhmi ochorení stretáva výnimočne, často iba raz alebo dvakrát za celý svoj profesionálny život. Príznaky, ktorými sa tieto choroby prejavujú, sa navyše často zhodujú s inými častými ochoreniami, čo ešte viac komplikuje stanovenie správnej diagnózy. Pritom skoré začatie liečby zmierňuje pri niektorých chorobách príznaky, a tým aj ich dosah na život pacienta, aj keď väčšina je nevyliečiteľná.

V súčasnosti sú pri podozrení alebo už prítomnej chorobe v rodine dostupné odborné centrá, ktoré sa profilujú na pracoviská s celoslovenskou pôsobnosťou a poskytujú vysokošpeciali­zované výkony, ako napríklad Centrum dedičných metabolických porúch v DFNsP v Bratislave. „Diagnostika je však len začiatok celoživotnej starostlivosti o pacientov s dedičnou metabolickou poruchou. Na ňu musí nadväzovať špeciálna klinická a ambulantná starostlivosť. Ale nezaobídeme sa, samozrejme, bez medzinárodnej spolupráce. Po všetkom úsilí pri diagnostike a náročnom administratívnom zabezpečovaní tejto špeciálnej terapie je úžasné sledovať, že pacienti, ktorým predtým choroba postupne zničila celé telo, sa môžu zapojiť do každodenného života a mnohí aj žiť plnohodnotný život,“ hovorí doktorka Hlavatá.

„Riešiť problémy pacientov so zriedkavými chorobami koncepčne a systémovo, teda vytvorením a následnou implementáciou Národného plánu starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami, je jedinou možnosťou, ktorá prispeje k efektívnej liečbe a terapii pacientov so zriedkavými chorobami,“ povedala Beáta Ramljaková, podpredsedníčka Aliancie zriedkavých ochorení.

Pacientske organizácie pôsobiace na Slovensku zameriavajúce sa na jednotlivé zriedkavé choroby:
pacientske organizácie link
Slovenská aliancia zriedkavých chorôb www.sazch.sk
Asociácia Marfanovho syndrómu www.marfan.szm.sk
DebRA SR – Organizácia združujúca ľudí s chorobou motýlích krídel www.debra-slovakia.org
Slovenská asociácia Cystickej fibrózy www.cfasociacia.wordpress.com
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR www.omdvsr.sk
ZOGO – Združenie ojedinelých genetických ochorení www.zogo.sk
Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou www.phaslovakia.org
Občianske združenie Priatelia slaných detí www.slanedeti.sk
Spoločnosť pre pomoc pri Huntingtonovej chorobe www.huntington.sk
Slovenská spoločnosť pre Spina Bifida a Hydrocefalus www.sbah.sk
Občianske združenie ASTUS www.diagnozatsc.sk
Národné združenie pre PKU – Slovensko www.nspku.sk
Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek EBMT.sk www.ebmt.sk
Zdroj: www.sazch.sk
Zoznam ambulancií a diagnostických centier, ktoré sa venujú diagnostike zriedkavých chorôb na Slovensku
genetické ambulancie adresa
Centrum lekárskej genetiky FNsP, Nemocnica Staré Mesto Americké nám. 3, Bratislava
Oddelenie klinickej genetiky FNsP, pracovisko Kramáre Limbová 5, Bratislava
Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav Klenová 1, Bratislava
Oddelenie lekárskej genetiky, Ústav laboratórnych vyšetrovacích metód, Onkologický ústav sv. Alžbety (OÚSA) Heydukova 10, Bratislava
Oddelenie klinickej genetiky, Novapharm s. r. o., Železničná nemocnica a poliklinika Šancová 110, Bratislava
Oddelenie lekárskej genetiky FNsP F. D. Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, B. Bystrica
GEN-IM s. r. o. Poliklinika, Ul. 1. mája 21, Humenné
Oddelenie lekárskej genetiky, FN L. Pasteura Tr. SNP 1, Košice
Genetická ambulancia Detskej fakultnej nemocnice, I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Tr. SNP 1, Košice
Ambulancia lekárskej genetiky Ul. dukelských hrdinov 2, Lučenec
Oddelenie lekárskej genetiky, Martinská fakultná nemocnica Kollárova 2, Martin
Martinská genetická ambulancia, M-Genetik, s. r. o. Mudroňova 7, Martin
GENET, s. r. o. Špitálska 6, Nitra
Alpha medical a. s., Genetická ambulancia Hollého 14, Prešov
Oddelenie lekárskej genetiky NsP a. s. Jánskeho 1, Spišská Nová Ves
Oddelenie lekárskej genetiky FN Legionárska 28, Trenčín
Oddelenie lekárskej genetiky NsP Spanyola 43, Žilina
ďalšie diagnostické centrá
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Nám. L. Svobodu 4, Banská Bystrica
Centrum dedičných a metabolických porúch, II. detská klinika LF UK a DFNsP Limbová 1, Bratislava
Zdroj: www.sazch.sk

Charakteristika zriedkavých chorôb

  1. sú často chronické a progresívne, degeneratívne a často smrteľné
  2. vedú k invalidite: kvalitu života pacientov často zhoršuje s obmedzením alebo úplnou stratou samostatnosti
  3. sú spojené s vysokou mierou utrpenia pre pacienta i jeho blízkych
  4. existuje približne šesť- až osemtisíc ojedinelých ochorení – vo väčšine prípadov neexistuje účinná liečba
  5. až 75 % ochorení postihuje deti, 30 % pacientov sa nedožije piatich rokov
  6. u 80 % bol zistený dedičný pôvod, zvyšné sú dôsledkom infekcií (bakteriálna alebo vírusová), alergií alebo vplyvu faktorov životného prostredia, prípadne sú degeneratívneho alebo proliferatívneho charakteru
  7. vyznačujú sa širokou škálou porúch a symptómov, ktoré sa líšia nielen od choroby k chorobe, ale aj medzi pacientmi s rovnakým ochorením. Ojedinelé ochorenie sa môže skrývať za pomerne bežnými príznakmi, čo vedie k mylnej diagnóze
debata chyba